جستجو در سایت :   

عنوان :  افزایش درون شیشه ای گیاه انار شیطان

دانشگاه شیراز

دانشکده کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی

 افزایش درون شیشه ای گیاه انار شیطان

(Tecomella undulata (Roxb.) Seem.)

استاد راهنما

دکتر حسن صالحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

کشت بافت های گیاهی به عنوان ابزاری ارزشمند برای حفظ و باززایی گونه های مختلف گیاهان دارویی و در حال انقراضی زیرا Tecomella undulata (Roxb.) Seem. (معروف به انار شیطان) مطرح می باشد، این گیاه بومی ایران بوده و حاوی لاپاکول می باشد که در درمان یرقان مصرف می گردد. هدف کار حاضر ارزیابی تنظیم کننده های رشد تیدیازورون (TDZ) و BA به همراه IAA و IBA  برای پرآوری تک گره های این گیاه بود. در آزمایشی دیگر اثر نانو ذرات نقره در غلظت های 0، 10، 20، 40 و 80 میلی گرم در لیتر با یا بدون ترکیب با BA و IAA بر ویژگی های رشدی گیاه چوبی انار شیطان در شرایط درون شیشه ای مورد مطالعه قرار گرفت.  گندزدایی ریز نمونه ها با بهره گیری از کلراکس 10%  به مدت 7 تا 8 دقیقه با 100% موفقیت همراه بود. نتایج بیانگر این می باشد که افزودن نانو ذرات نقره به محیط کشت موراشیگی و اسکوگ باعث بهبود تولید در میانگین تعداد شاخساره، طول شاخساره در هر ریز نمونه و درصد ریز نمونه هایی که تولید شاخساره نمودند گردید. در مجموع بالا رفتن دیرپایی ریز نمونه ها به احتمال به دلیل جلوگیری از کار هورمون اتیلن می باشد. TDZ در غلظت 1/0 میلی گرم در لیتر میانگین تعداد شاخساره های تولیدی را حداکثر تا دو عدد شاخساره در هر ریز نمونه افزایش داد. به هر حال غلظت های بالاتر این تنظیم کننده رشد باعث توقف رشد و در بعضی از موردها موجب مرگ ریز نمونه ها گردید. از سویی به گونه کلی گویا که تیمار 1 میلی گرم در لیتر از BA به همراه 1/0 و/یا 01/0 میلی گرم در لیتر از IAA از دیگر تیمارها بهتر اقدام کرده و بیشترین اندازه طول و میانگین پرآوری و همچنین بیشترین درصد دیرپایی ریز نمونه ها در این تیمار ها رخ داده می باشد. با وجود تیمارهای گوناگون برای انگیزش ریشه زایی تنها 20% نمونه های پرآوری شده در محیط MS نیم غلظت دارای 1 میلی گرم در لیتر از IBA و NAA ریشه دار شدند.

 فهرست مطالب

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

صفحه عنوان
2 1- مقدمه………………………………………………….
3 1-1-  اهمیت درختان جنگلی………………………………………………..
4 1-2- اهمیت گیاهان زینتی………………………………………………….
5 1-3-  اهمیت گیاهان دارویی…………………………………….
6 1-4-  اهمیت کشت بافت گیاهی و فناوری زیستی………………………………………….
9 1-5-  گیاهشناسی انار شیطان…………………………………………
13 1-6- کاربرد های مختلف انار شیطان………………………………………………………………….
13 1-6-1-  کاربرد دارویی……………………………………………………………….
14 1-6-2-  کاربرد زینتی…………………………………………………………….
16 1-6-3-  کاربرد های دیگر………………………………………………………….
16 1-7- اهمیت بهره گیری از روش ریز افزایی در تولید انار شیطان
19 1-8- اهداف…………………………………………………………………………
21 2- مروری بر پژوهش های پیشین……………………………………………
21 2-1- معضلات ریز افزایی گونه های چوبی…………………………………
23 2-2- ریز افزایی بعضی از گیاهان هم تیره انار شیطان…………………………………………….
26 2-3- ریز افزایی انار شیطان…………………………………………………
28 2-4- بهره گیری از روش انتقال ژن برای ریشه زایی……………………………….
29 2-5- کاربرد نانو ذرات نقره در کشت بافت گیاهی……………………………………………………
32 3- مواد و روش ها…………………………………….. ..
32 3-1- نمو نه های گیاهی………………………………………. ..
32 3-2- گند زدایی سطحی ……………………………. ..
33 3-3- اثر محیط کشت های مختلف……………………………. 
35 3-4- اثر تغییر اندازه کلسیم محیط کشت…………………………………
35 3-5-  تنظیم کننده های رشد………………………………………………………………….
35 3-5-1- تیمار BA …………………………………………………………………………………..
36 3-5-2-  تیمار TDZ …………………………………………………………
36 3-6- اثر تنظیم کننده های رشد بر تولید پینه از برگ های انار شیطان………….
37 3-7- اثر نانو ذرات نقره………………………………………………………………….
38 3-8- ریشه زایی……………………………………………………………………………………………
40 3-9- سازگاری نمونه های کشت بافتی………………………………………………………..
41 3-10- واکاوی داده ها…………………………………………………………………………………………
43 4- نتایج…………………………………………………………………………………

4-1-  گند زدایی سطحی……………………………………………………………………………………. 43
4-2-  گزینش محیط کشت…………………………………………………………………………………………… 44
4-3-  تولید پینه از برگ……………………………………………………………………. 45
4-4-  اثر تنظیم کننده رشد TDZ…………………………………………………………… 46
4-5-  اثر تغییر اندازه کلسیم در محیط کشت……………………………… 48
4-6-  اثر برهمکنش تنظیم کنننده رشد BA و IAA …………………………. 49
4-7- اثر برهمکنش تنظیم کنننده رشد BA و IBA ……………………………. 51
4-8-  اثر نانو ذرات نقره در بهبود باززایی……………………………………………………………. 54
4-9-  ریشه زایی…………………………………………… 58
5- بحث………………………………………………………… 61
5-1- گندزدایی………………………………………………………………………. 61
5- 2- ترکیب و تهیه محیط کشت بافت گیاهی………………………………………………… 62
5-3- اثرتنظیم کننده های رشد گیاهی…………………………………………………………. 63
5-3-1- اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تولید پینه از برگ………………………….. 63
5-3-2- اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تولید شاخساره از ریز نمونه تک گره.. 64
5-4- اثر مثبت نانو ذرات نقره…………. 67
5-5- ریشه زایی……………………. 68
5-6- نتیجه گیری کلی و لزوم بهره گیری از کشت درون شیشه ای …………………………. 69
5-7- پیشنهادها و توصیه ها…………………………………………………….. 70
6- منابع………………………………………………………………… 72
  • مقدمه

گیاهان بخش جدایی ناپذیر از زندگی بشر از زمان های بسیار قدیم بوده و تأثیر بسیار مهمی در گوناگونی زیستی داشته اند. به طوری که 90% انرژی و 88% پروتئین مورد نیاز بشر را تامین     می کنند (گیری[1] و همکاران، 2004). گل و گلکاری از زمان­های قدیم تا به امروز با خون ایرانی آمیخته و هنوز هم آثار این عشق و علاقه در فرهنگ ایران زمین پایدار باقی مانده می باشد. پادشاهان پیشدادی (به ویژه منوچهرشاه) که علاقه وافری به­گل و گیاه داشتند، در هنگام کوچ، بذورر گیاهان وحشی یا بوته های آن ها را جمع آوری می­کردند و وقتی که در فلات ایران اسکان یافتند، خود طراحی باغ کرده و بوته گل­ها یا بذور آن­ها را با ذوق و سلیقه خاص خود در آن مکان کشت می­نمودند (حکمتی، 1387). اگرچه در آن دوران هنوز گل­ها به صورت امروزی بهنژادی نشده بودند و حالت وحشی و خودرو داشتند، اما با ترکیب و هماهنگی رنگ خود، به محیط زندگی، زیبایی خاصی می بخشیدند. فرهنگ پرورش گل از همان دوران قدیم مرسوم و تا امروز ادامه یافته و موجب علاقمندی ایرانیان به گل و گیاهان شده می باشد (حکمتی، 1387). امروزه از گیاهان یا محصولات به دست آمده از آن ها برای درمان بسیاری از بیماری ها بهره گیری می گردد. یک ­چهارم داروهای تولید شده، حاوی عصاره­های گیاهی یا ترکیب­هایی هستند که از مواد گیاهی به دست آمده­اند یا بر اساس ترکیب های گیاهی، مدل­سازی شده­اند (تریپاتی و تریپاتی[2]،2003، وایت[3]، 1934). نیاز بشر به فرآورده های طبیعی گیاهان روزافزون شده ­می باشد، زیرا که تولید آزمایشگاهی بعضی از این فرآورده­ها به علت پیچیدگی ساختار آنها بسیار مشکل می باشد (جابلونسکی[4]، 1954).

1-1- اهمیت درختان جنگلی

انتخاب شعار سال ۲۰۱۱ با عنوان «گوناگونی زیستی و جنگل‌ها» نشان می دهد که جنگل ها به عنوان یک اکوسیستم و در برگیرنده هزاران گونه جانوری و گیاهی (مجموعه ای از گوناگونی زیستی) چه جایگاه مهمی را در تداوم حیات و رفاه بشر بر عهده دارند و از سویی در وضعیت مناسب حفاظتی قرار ندارند و لازم می باشد در سراسر جهان به این مقوله بیشتر توجه گردد (http://www.unep.org). درختان جنگلی منابع تجدیدپذیر غذا، علوفه، سوخت، الوار و دیگر تولیدهای ارزشمند می باشند. به دلیل افزایش جمعیت و خواسته های بشر شاهد کاهش پوشش گیاهی و جنگل ها در سطح کره زمین هستیم و این زنگ خطری می باشد به دلیل اینکه بیشتر فتوسنتز کره زمین را گیاهان و به ویژه گونه های جنگلی انجام می دهند (گیری و همکاران، 2004). از زمان ابداع عملیات کشاورزی امروزی و بهنژادی گیاهان زراعی فعلی زمان زیادی نمی گذرد. گیاهان امروزی به روش های مختلف دستخوش تغییرهایی شده اند به طوری که هم اکنون شباهت بسیار اندکی با اجداد وحشی خود دارند (چاولا[5]، 2000). جنگل های دنیا در حال کاهش می باشند در حالی که تقاضا برای تولیدهای به دست آمده از درخت از قبیل خمیر کاغذ سازی، کاغذ صنعتی، چوب برای ساختمان سازی، سوخت و دیگر نیازمندی ها در حال افزایش می باشد (گیری و همکاران[6]، 2004). متخصصان جنگل محاسبه نموده اند که 9/3 بیلیون هکتار جنگل های دنیا (گارتلند و همکاران[7]، 2002) برای مدت طولانی قادر به تامین 4/3 بیلیون متر مکعب درخواست الوار سالانه حاضر نخواهند بود. این در حالی می باشد که 90% جنگل های طبیعی این نیاز را بر طرف می کنند (والتر و همکاران[8]، 2007، اسمیت[9]، 2009). پس نگه داری از اکوسیستم درختان به دلیل ارزش زیست محیطی و ارزش زینتی آنها حیاتی می باشد (گیری و همکاران، 2004).  اگرچه امروزه پژوهش روی درختان جنگلی به علت های گوناگون از قبیل چرخه زندگی طولانی، خود ناسازگاری، بزرگ بودن فامگان[10]، هتروزایگوت بودن و غیره دچار اختلال شده می باشد اما پژوهش هایی در زمینه بهنژادی و توالی یابی[11] فامگان بعضی از گونه های جنگلی مسیر را برای پیشبرد اهداف فناوری زیستی [12] هموار نموده می باشد (کمپل[13]، 2003؛ نیل و کریمر[14]، 2011).

1-2- اهمیت گیاهان زینتی

 گل ها دیر زمانی می باشد که با تمدن و فرهنگ مردم آمیخته شده اند. امروزه بشر ها به ویژه در زندگی آپارتمان نشینی به همنشینی با گل نیاز دارند. از جنبه اقتصادی نیز گلکاری می تواند بسیار درآمدزا و سود آور باشد و یک حرفه اشتغال زاست. محیط زیست شهری با گسترش روزافزون تاسیسات و ساختمان های شهری، چهره ای بس خشن دارد که نه تنها از اندازه درد بشر نمی کاهد، بلکه بشر را از دیار باری تعالی دور نگه می دارد، زیرا که ساختمان ها هر قدر معماری زیبایی هم داشته باشند، ساخته بشرند و وجود آن ها به دور از طبیعت می باشد. گل این زیباترین عنصر هستی، نه تنها وجودش در دشت­ها، شهرها و خانه ها عامل زیبایی محیط می باشد، بلکه عطر دلپذیر و زیبایی مطلقش، بشر های خردمند را به تفکر درمورد­ عظمت پروردگار وا می دارد (مشیری، 1345). از چهار دهه ای که بشر انقراض بسیاری از گونه‌های زیستی (جانوری و گیاهی) را در محیط زندگی خود نظاره می کند، گوناگونی زیست بوم و حفظ آن برای پایداری زندگی در کره زمین اهمیت بیشتری یافته می باشد (http://www.unep.org).

1-3- اهمیت گیاهان دارویی

گیاهان عالی از زمان حضور بشر در کره خاکی کلید رفاه او بوده اند. بسیاری از غذا ها، عطرها، رنگ ها، دارو ها و سایر ترکیب های شیمیایی از گیاهان عالی بدست می آیند. گیاهان با گوناگونی ژنتیکی خود نه تنها ادامه زندگی را ممکن ساخته اند، بلکه درجه های بالایی از آسایش و رهایی از بیماری ها را برای بشر فراهم نموده اند. قدیمی ترین گزارش های بهره گیری از گیاهان به عنوان دارو از سومریان و مصریان مربوط به حدود 1550 سال تا 3 هزار سال پیش از میلاد مسیح می باشد (اصغری، 1385). حدود 60% داروهای ضد سرطان و ضد عفونت موجود در بازار و یا زیر پژوهش های بالینی منشاء طبیعی دارند (اصغری، 1385). حتی امروزه، سازمان بهداشت جهانی اعلام نموده که بیش از 80% از مردم دنیا هنوز در طب سنتی از گیاهان دارویی برای درمان بهره گیری می­نمایند (امید بیگی، 1385).

تعداد صفحه :101

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:تعیین میزان عناصر سنگین در سبزیجات کشت شده در خاک‌های آلوده به هیدرو‌کربن‌های نفتی در برخی مزارع استان خوزستان

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***