جستجو در سایت :   

دانشگاه فردوسی مشهد

      دانشکده ادبیات و علوم انسانی

عنوان

   بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

   مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ گرایش ایران اسلامی

      استاد راهنما:

      دکتر عباس سرافرازی

     استاد مشاور:

      دکتر هادی وکیلی

      زمستان 90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

با شکل گیری یک نظام سیاسی بعضی قواعد و لوازم برای قوام و دوام آن لازم می باشد. یکی از این ملزومات ، آیین های درباری و مهم ترین آن ها «آیین بار دهی شاهانه» می باشد. به طوری که نظام بار گستردگی به درازای عمر تاریخ سیاسی حکومت ها دارد  که گستره ای غیر منقطع اما کج دار و مریز بر احوال آن جاری بوده می باشد. در اهمیت آن همین نکته بس که در زبان فارسی کاخ شاهی را «بارگاه » و «دربار» می نامند. پس هرجا پادشاهی بوده به ناچار تشریفات باردهی شاهانه نیز جبراً و منطقاً بایستی وجود داشته باشد.

این تشریفات درواقع بازخورد و نقطه انعکاسی از احوالات درونی یک حکومت خبر می داده می باشد.بدین معنا که حکومتها در این تشریفات، فرهنگ غالب و اصیل خود و ارزشهای مورد تفوق جامعه خود را نشان می دادند. تنوع  و گستردگی انواع قدرتهای حاکمه به تبعِ خود، تشریفات گوناگون و متنوعی را نوید می داد که مسلماً با دوران قبل و بعد از خود متغییر بوده می باشد؛ اما این به آن معنا نیست که اصل و ماهیت این نظام تشریفات از بیخ و بن تغییر یابد بلکه تنها ظواهر امر از حکومت و یا قدرتی به حکومت و قدرت دیگری فرق می نمود.

این کار بر آن می باشد تا قواعد و مراتب این آیین ها را در طول تاریخ ایران با تکیه بر دوره صفویه را اظهار دارد و از سویی اندازه تأثیر عوامل  گوناگون در حکومت ها مانند اوضاع اقتصادی، دینی، اجتماعی، خاستگاهی و…. بر نوع اجرای و کیفیت اجرای این مراسم را اظهار دارد.این کار به روش پژوهش تاریخی و توصیفی و تحلیلی انجام شده می باشد.

واژه های کلیدی: بارعام، بار خاص، دربار، ایران، صفویه

فهرست مطالب

مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………..1

معرفی منابع…………………………………………………………………………………………………………….7

فصل1.بار و آیین آن در ایران قبل از اسلام ……………………………………………………………

درآمد  …………………………………………………………………………………………………….14

بار و آیین آن در ایران قبل از اسلام(دوره هخامنشی و ساسانی)…………………….. 15

فصل 2.بار و آیین آن در ایران در دوره پس از اسلام ……………………………………………..

درآمد  ……………………………………………………………………………………………………35

خلفای اموی و نظام بار در این دوره  …………………………………………………………35

عباسیان و نظام بار در این دوره  ………………………………………………………………..36

فصل3.بار و آیین آن در حکومت های ایران پس از اسلام  …………………………………….

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

درآمد  ……………………………………………………………………………………………………45

طاهریان و نظام بار در آن دوره   ……………………………………………………………….45

صفاریان و نظام بار در آن دوره  ………………………………………………………………..46

سامانیان و نظام بار در آن دوره  ………………………………………………………………..49

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: چگونگی و چرایی ایجاد،بازسازی و تعمیر بارگاه‌های شیعه در ایران و عراق در دوره آل بویه

زیاریان و نظام بار در آن دوره  …………………………………………………………………52

آل بویه و نظام بار در آن دوره  ………………………………………………………………..53

غزنویان و نظام بار در آن دوره  ……………………………………………………………….54

سلاجقه ونظام بار درآن دوره  ………………………………………………………………64

مغولان و نظام بار درآن دوره  ………………………………………………………………71

تیموریان و نظام بار در آن دوره …………………………………………………………..81

فصل 4.صفویه و نظام بار در آن دوره  …………………………………………………………..

تأثیر ساختار قدرت صفویه در ارتباط با تشریفات درباری…………………………87

کاخ ها و اماکن مخصوص بار در دوره صفوی  …………………………………….92

چگونگی اجرای مراسم بار در دوره صفویه  ……………………………………………….99

مراسم تاج گذاری پادشاه صفوی و تشریفات بار  ………………………………..103

مناصب مرتبط با تشریفات بار  ………………………………………………………..

درآمد………………………………………………………………………………………………115

منصب ایشیک آقاسی باشی و یساولان  ………………………………………………115

سایر مناصب وابسته به نظام و تشریفات بار در دوره صفویه  ………………..130

فصل5.بار خاص و بار عام در دوره صفویه  ………………………………………………

به حضور پذیرفتن سفرا در دوره صفویه(بار خاص)    …………………………135

تأثیر باردر دادخواهی دادخواهان و نظام قضایی دولت صفوی(بار عام)…161

تأثیر پیشکشها در نظام باردهی پادشاهان   ………………………………………175

بازتاب هنر در نظام باردهی…………………………………………………………………………..179

موسیقی……………………………………………………………………………………………………..179

نتیجه ………………………………………………………………………………………………………..185

کتابنامه …………………………………………………………………………………………………….189

 

 

 

 

فهرست تصاویر

تصویر شماره 1. بار دادن داریوش………………………………………………………………………..17

تصویر شماره 2. بر تخت نشستن هلاکو(663-654)در خیمه هزار میخی………………….76

تصویر شماره 3. بار در دربار باتو بن توشی بن چنگیز…………………………………………..78

تصویر شماره 4. تالار طویله……………………………………………………………………………….98

تصویر شماره 5. چگونگی پذیرایی دوره صفویه………………………………………………………..114

تصویر شماره 6. بزم فرمانروای مغول و همسرش و دیگر ملازمان…………………………184

 

 مقدمه

 

هر تمدنی برای رشد و نشان دادن موجودیت خود نیاز به حکومت دارد تا از طریق سیستم آن بتواند ارزشها و باورهای مورد قبول در درون خود را آنچنان که هست را نشان بدهد. این حکومت ها برای دست یابی به قدرت ابزار خاص خود را دارند؛ گاهی با بهره گیری از قدرت شخصیت سرسلسله خود که به آن قدرتی ماورا الطبیعه قائل بودند این امر یعنی مشروعیت آنان تضمین شده بود و آنان با پذیرش عمومی روبرو بودند. گاهی نیز ملاک، امر دیگری مانند قدرت زور و غلبه عامل این مشروعیت محسوب می گردید. نمونه های فراوانی از این رویه ها می توان در تاریخ ایران سراغ گرفت؛ اما آن چیز که که بعد از ایجاد یک قدرت، حال چه با غلبه چه با پذیرش مردم ، سر کار می آمد و به قدرت می رسید، اهمیت داشت و به نوعی مشروعیت پس از مرحله گذارِ قدرت محسوب می گردید؛ همانا داشتن دربار و تشریفات درباری بود. به گونه قطع حکومت بدون تشریفات درباری خاص خود در معنای حقوقی و سیاسی خود معنایی نداشت. به همین خاطر بود که سران قدرت به محض اینکه در امر تصاحب قدرت موفق می شدند در مورد انجام تشریفات مورد قبول نظام خود تلاشمی نمودند و آن را مطابق آیین و فرهنگ غالب خود می چیدند.

تعداد صفحه : 214

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: تاریخ