جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دامی 

گرایش : فیزیولوژی دام

عنوان : مطالعه اثر ایمپلنت ملاتونین بر بعضی فراسنجه های تولیدمثلی میش­

دانشگاه شیراز

دانشکده کشاورزی

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم دامی – فیزیولوژی دام

 مطالعه اثر ایمپلنت ملاتونین بر بعضی فراسنجه های تولیدمثلی میش­

 استاد راهنما:

دکتر محمد جواد ضمیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

پژوهش کنونی برای مطالعه اثر ایمپلنت‌های ملاتونینی بر بازدهی تولیدمثلی میش‌های نژاد قزل و مهربان بیرون از فصل تولیدمثلی انجام گردید. پژوهش در اواخر بهار آغاز گردید. در این پژوهش صد راس میش بارور (پنجاه میش برای هر نژاد) به‌کار گرفته گردید. در هر نژاد بیست و پنج راس میش با ایمپلنت‌های ملاتونین در کنار پایه گوش تیمار شدند.  پس از گذشت بیست و پنج روز، CIDR درون واژن همه میش ها قرار گرفت. این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی فاکتوریل 2 × 2 شامل دو نژاد (قزل و مهربان) و دو گروه آزمایشی (M+eCG+CIDR  و  eCG+CIDR) طراحی گردید. پس از ده روز CIDR بیرون آورده گردید و همان روز، 600 واحد بین‌المللی eCG به صورت درون ماهیچه‌ای به هر میش، تزریق گردید. بیست و چهار ساعت بعد، قوچ­اندازی انجام گردید. قوچ­ها پس از 35 روز از گله جدا شدند و میش­ها دوره آبستنی خود را گذراندند. میش­ها به صورت پیوسته در زمان زایش زیر نظر قرار گرفتند و شمار، جنس و وزن بره­ها بی­درنگ پس از تولد تعیین گردید. شمار میش­های نازا برای محاسبه باروری (نرخ بره­زایی) ثبت گردید. درون هر نژاد، نرخ بره­زایی و چندقلوزایی میان گروه­های  M+eCG+CIDR و eCG+CIDR معنی­دار نبود. نژاد و بر­هم­کنش بین نژاد و تیمار برای این فرآسنجه­ها معنی­دار نبود. وقتی داده­ها برای هر دو نژاد در نظر گرفته گردید، چندقلوزایی به صورت معنی­داری برای گروه تیمار شده با ملاتونین افزایش پیدا نمود (P<0.05). کل وزن بره­ها در زمان تولد، سه هفتگی و چهار هفتگی به ازای هر میش در گروه M+eCG+CIDR در مقایسه با گروه eCG+CIDR به صورت معنی­داری بیشتر بود (P<0.01). طریقه مشابهی برای وزن بره­ها به ازای هر کیلوگرم وزن زنده میش یا هر کیلوگرم وزن متابولیکی میش نظاره گردید. به نظر می­رسد که تیمار eCG و CIDR همراه با ایمپلنت ملاتونین روش مناسب‌تری برای بهبود بازدهی تولیدمثلی گوسفندان بیرون از فصل تولیدمثلی باشد. پیشنهاد می­گردد پژوهش­های پی­آیند با شمار بیشتری میش انجام گردد.

واژگان کلیدی: ایمپلنت ملاتونین، تولیدمثل فصلی، فراسنجه­های تولیدمثلی، میش

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

فصل اول-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 1

مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 2

1-1- فوتوپریودیسم در جانوران ———– 4

1-2- تولیدمثل فصلی در میش———– 5

فصل دوم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 7

پیشینه پژوهش————— 8

2-1- هدف پژوهش—– 11

فصل سوم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 12

مواد و روش‌ها—————- 13

3-1- محل و زمان اجرای پژوهش—————- 13

3-2- گوسفندها و مدیریت گله آزمایش———— 13

3-3- مواد آزمایشی———— 14

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

3-4- روش انجام آزمایش——- 15

3-5- فراسنجه‌های مورد ارزیابی– 15

3-6- واکاوی آماری————- 16

فصل چهارم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 17

نتایج-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 18

فصل پنجم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 24

 بحث-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 25

5-1- نتیجه‌گیری————- 33

5-2- پیشنهادها————– 33

فصل ششم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 34

منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 35

مقدمه

مِتوکسی‌ایندول ملاتونین (N-استیل-5-متوکسی‌تریپتامین) نخستین بار در دهه‌ی 1950 به عنوان هورمون غده‌ی پینه آل کشف گردید (Lerner et al., 1959; Lerner et al., 1958). نام هورمون تصریح به عملکرد اولیه ملاتونین دارد که دارای ویژگی رنگ‌دهی به پوست ماهی‌ها و خزندگان می باشد. این ویژگی، مورد توجه بعضی از متخصصان بود زیرا تغییر رنگ پوست در پستانداران که ملانوسیت‌هایشان، ملانوزوم‌های متحرک ندارند، وجود نداشت. با کشف اثر هورمون ملاتونین در تنظیم و راه‌اندازی ریتم شبانه‌روزی (Armstrong et al., 1986; Redman et al., 1983)، تنظیم طول روز در گونه‌هایی که به تغییر دوره نوری پاسخ می‌دهند، تأثیر در زمان‌بندی تولیدمثل فصلی، متابولیسم و رفتار، به این هورمون توجه بیشتری گردید (Arendt, 1986; Reiter, 1991; Reiter, 1993; Tamarkin et al., 1985; Tamarkin et al., 1976). با نظاره اثر مستقیم ملاتونین بر نواحی دارای شمار زیادی گیرنده هورمون مانند: ناحیه تنظیم ریتم شبانه‌روزی[1]، هسته سوپراکیاسماتیک (SCN)[2] و پارس تیوبرالیس (PT)[3] (مکانی که در تنظیم نوری تولیدمثل دخالت دارد)، تأثیر فیزیولوژیک مهم این هورمون تایید گردید (Fraschini and Stankov, 1994; Gauer et al., 1994; Hastings et al., 1988). به باور بسیاری از پژوهشگران، تأثیر فیزیولوژیک اصلی ملاتونین، کنترل ریتم‌های شبانه‌روزی و فصلی می باشد.

ملاتونین مهم‌ترین نوروهورمونی می باشد که در خلال ساعت‌های تاریکی شب از غده پینه آل مهره‌داران تراوش می گردد. تریپتوفان، پیش‌ساز ملاتونین می باشد که از جریان خون جذب غده شده و به سروتونین تبدیل می گردد. سپس، سروتونین به وسیله آنزیم آریل‌آلکیل‌آمین-N- استیل ترانسفراز[4] (AANAT) به N-استیل سروتونین تبدیل شده و این ترکیب نیز به نوبه خود به وسیله آنزیم هیدروکسی‌ایندول –O- متیل‌ترانسفراز (HIOMT) به ملاتونین تبدیل می گردد (Axelrod and Wurtman, 1968). پس از تشکیل، ملاتونین به مویرگ‌ها و نیز در غلظت بالا به مایع مغزی-نخاعی می‌ریزد (Tricoire et al., 2003) و به سرعت در بیشتر بافت‌های بدن انتشار می‌یابد (Cardinali and Pevet, 1998). الگوی شبانه‌روزی تراوش ملاتونین به وسیله ساعت بیولوژیک که در هسته سوپراکیاسماتیک هیپوتالاموس (SCN) پستانداران قرار دارد، تنظیم می گردد. آسیب SCN منجر به از بین رفتن ریتم تولید ملاتونین در غده پینه آل پستانداران می گردد (Klein and Moore, 1979). هسته سوپراکیاسما به وسیله چرخه روشنایی-تاریکی که توسط شبکیه چشم ادراک می گردد متناسب می گردد. نور بر گروهی از سلول‌های گره شبکیه‌ای[5] اثر گذاشته که دارای فوتوپیگمنت ملانوپسین[6] هستند (Berson et al., 2002). این سلول‌ها به وسیله دسته تار عصبی شبکیه‌ای-هیپوتالاموسی[7] به SCN می‌پیوندند. هسته سوپراکیاسمایی، کنش‌های غده پینه آل را از راه هسته پاراونتریکولار هیپوتالاموسی تنظیم می کند. از این هسته، رشته‌های سمپاتیکی پس‌سیناپسی به غده پینه آل می‌رسند و بیوسنتز ملاتونین را از راه آزادسازی پیش‌سیناپسی نوراپی‌نفرین تنظیم می‌کنند. آزادسازی نوراپی‌نفرین در شب (در تاریکی) رخ می‌دهد. فعال‌سازی گیرنده‌های بتا-آدرینرژیک پینه آل به وسیله نوراپی‌نفرین منجر به افزایش غلظت cAMP [8] شده که با تحریک اظهار AANAT، موجب بیوسنتز ملاتونین می گردد (Klein et al., 1971). با تابش نور در شب، تولید ملاتونین به سرعت در پی تجزیه[9] آنزیم AANAT، متوقف می گردد.

از آنجا که تولید ملاتونین در ساعت های تاریکی انجام و به شدت به وسیله نور مهار می گردد و نیز از آن جهت که ملاتونین پس از توقف تولید به سرعت از جریان خون پاک می گردد، زمان و طول مدت[10] پیک[11] ملاتونین، بازتابی از طول شب می باشد (Cardinali and Pevet, 1998). غلظت پلاسمایی ملاتونین، ریتمی شبانه‌روزی دارد. این غلظت در خلال شب و بین ساعت 2 تا 4 بیشینه و در روز کمینه می باشد. در شب‌های دراز ‌تر، اندازه تراوش ملاتونین بیشتر می باشد (Cardinali and Pevet, 1998). از این رو، ملاتونین فرسته‌ای می باشد که اطلاعات گامه‌ی روز[12] و طول روز[13] را به مغز می‌رساند (Pandi-Perumal et al., 2006). در پستانداران، ملاتونین برای تنظیم تغییر فصلی کنش‌های فیزیولوژیک، نورواندوکرین و تولیدمثلی ضروری می باشد (Cardinali and Pevet, 1998; Reiter, 1980). این کنش‌های ملاتونین، از راه هسته‌های هیپوتالاموس و پارس تیوبرالیس انجام می شوند (Lincoln, 2006).

 ١-١- فوتوپریودیسم در جانوران

 جانوران، متاثر از تغییر فصلی و شرایط محیطی هستند و هنگامی که این تغییر ها شدید باشند، با ایجاد راهبرد‌هایی[14] مانند تغییر در شیوه خوراک خوردن، اندوختن منابع انرژی به شکل بافت چربی، کاهش متابولیسم پایه، پوست اندازی و پر ریزی، خواب زمستانی و مهاجرت به این تغییر ها پاسخ می‌دهند. سازوکار دیگر، راهبردی تولیدمثلی می باشد که با پیش گیری از آبستنی، فعالیت تولیدمثلی را به بهترین زمان سال محدود می کند (Lincoln and Short, 1980). این محدودیت، برای آن می باشد که زایش در زمانی رخ دهد که بیشینه رشد و تکامل نوزاد را در پی داشته باشد (Wayne et al., 1989).

برای همزمان کردن دوره باروری، تولیدمثل‌کنندگان فصلی [15] بر نشانه‌های فصلی تکیه می‌کنند. در میان انبوه متغیرهای محیطی، طول دوره نوری رایج‌ترین می باشد، زیرا برخلاف تغییرهای دما و بارندگی، طول روز در چرخه‌ی فصلی در طی سال‌ها ثابت می باشد (Karsch et al., 1984). گونه‌هایی که از طول دوره نوری برای متناسب کردن فعالیت تولیدمثلی بهره گیری می‌کنند به دو دسته‌ی روز بلند و روزکوتاه تقسیم می شوند. گونه‌های گروه اول مانند فِرِت[16]، جوجه‌تیغی[17] و اسب، با افزایش طول روز پس از برابران زمستانی[18] وارد فصل تولیدمثلی می شوند. گونه‌های گروه دوم مانند آهوی کوهی[19]، بز و گوسفند، در پاسخ به کاهش طول روز در اواخر تابستان و اوایل پاییز، از نظر جنسی فعال می شوند. فزون بر این، بایستی در نظر داشت که تولیدمثل فصلی در گونه‌های وحشی در نتیجه انتخاب طبیعی اتفاق می‌افتد اما در حیوان‌های اهلی، انتخاب مصنوعی منجر به کمینه شدن اثرهای فصلی بر تولیدمثل شده‌اند (Lincoln et al., 1990).

 ١-2- تولیدمثل فصلی در میش

 تولیدمثل فصلی در میش با تغییر در رفتار، سطوح هورمونی و تخمک‌ریزی همراه می باشد که منجر به تغییر سالانه بین دو دوره مجزا می گردد: فصل تولیدمثلی و فصل غیرتولیدمثلی. فصل تولیدمثلی به وسیله چرخه‌های فحلی پی‌درپی ( میانگین هفده روزه)، همراه با رفتار فحلی و تخمک‌ریزی (در صورتی که آبستنی صورت نگیرد) و فصل غیرتولیدمثلی، با توقف در فعالیت چرخه تخمدانی یا آنستروس[20] مشخص می شوند. گذار از گامه آنستروس تدریجی می باشد و از آنجا که جسم‌ زرد ابتدایی به صورت معمول پنج تا شش روز پس از تشکیل پس‌روی می کند[21]، ورود به فصل تولیدمثلی با بروز چرخه‌های کوتاه همراه می باشد.

همه نژادهای گوسفند، تولیدمثل فصلی دارند، اگرچه درجه وابستگی آنها به فصل در نژادهای گوناگون تفاوت دارد. بیشینه فعالیت تولیدمثلی گوسفند‌ در پاییز رخ می‌دهد. در این زمان، درصد بالایی از میش‌ها تخمک‌ریزی می‌کنند و فحلی نشان می‌دهند. میش‌هایی که در این زمان آبستن می شوند عملکرد بهینه دارند. هنگامی که به زایش بیرون از فصل (اوایل زمستان) احتیاج می باشد می‌بایست قوچ‌ها را زمانی که میش‌ها به صورت طبیعی آنستروس هستند (اوایل تابستان) در گله انداخت. نتیجه این رویکرد افزایش تعداد میش‌های غیرآبستن (نازا)، کاهش درصد بره‌زایی و دوره‌ی طولانی بره‌زایی خواهد بود به طوریکه در بیرون از فصل تولیدمثلی، نرخ باروری در مقایسه با فصل تولیدمثلی کمتر می باشد (Safranski et al., 1992).

پیشینه پژوهش

به طورکلی، تولیدمثل فصلی، نرخ تولیدمثل میش را محدود می کند. روش‌های بسیاری به مقصود بهبود عملکرد تولیدمثلی گوسفند وجود دارند. بعضی پژوهش ها بر روش‌های مدیریتی[22] مانند فلاشینگ یا اثر قوچ تکیه می‌کنند درحالی که بعضی‌ دیگر، نیازمند موادی[23] ویژه با هدف همزمانی فحلی یا تحریک فعالیت تخمدانی هستند. در این بین، انگیزش فحلی[24] با به‌کارگیری اسفنج‌های درون‌واژنی پروژسترون همراه با تزریق eCG، یکی از رایج ترین روش‌های کنترل تولیدمثل می باشد (Robinson, 1964). مطالعه‌های بسیاری به مقصود بهبود عملکرد تولیدمثلی گوسفندان ایرانی در بیرون از فصل تولیدمثلی صورت گرفته می باشد. نرخ کلی آبستنی برای نژاد مهربان با بکارگیری CIDR[25] پروژسترونی همراه با تزریق eCG، به گونه معنی‌داری در فصل آنستروس افزایش پیدا نمود (Shahneh et al., 2006). همچنین در مطالعه دیگری به‌کارگیری این روش عملکرد تولیدمثلی گوسفندان نژاد قره‌گل را در بیرون فصل تولیدمثلی افزایش داد (Safdarian et al., 2006).

از سوی دیگر، روشی به نسبت جدید براساس کاشت ایمپلنت‌ ملاتونین هست که هرچند به اندازه روش اسفنج پروژسترونی آزمون نشده، اما اثربخش بوده می باشد (Williams et al., 1992). از آنجا که تغییر فصل با تغییر سطح پایه هورمون ملاتونین در حیواناتی که تولیدمثل فصلی دارند همراه می باشد، این احتمال هست که این هورمون باعث تغییر در دیگر فراسنجه‌های تولیدمثلی گردد. ایمپلنت ملاتونین افزایش طبیعی تولید ملاتونین در فصل تولیدمثلی را تقلید می کند. این ایمپلنت‌ها منجر به آزادسازی هورمون ملاتونین به صورت شبانه روزی می شوند و بر تولید ملاتونین درون‌زادی که به وسیله پینه‌آل در هنگام شب آزاد می گردد نیز اثر مهاری نمی‌گذارند (Malpaux et al., 1997). این ایمپلنت‌ها دارای 18 میلی‌گرم ملاتونین هستند و به گونه‌ای طراحی شده‌‌اند که غلظت ملاتونین پلاسما را حداقل برای 60 روز بالا نگه دارند (Forcada et al., 2002a). اگرچه هورمون ملاتونین در سطوح مختلف اقدام می کند و گیرنده‌های ملاتونینی نیز در اندام‌های مختلفی از بدن شناسایی شده‌اند، با این حال این هورمون اثر اصلی خود برای انتقال پیام‌های فتوپریودیک را بر محور هیپوتالاموسی-هیپوفیزی می‌گذارد. وابستگی به فصل در گوسفند به وسیله دوره نوری تنظیم می گردد که اثر خود را از طریق هورمون ملاتونین بر محور نورواندوکرین-تولیدمثلی ایجاد می کند (Bittman et al., 1983). ایمپلنت ملاتونین باعث تسریع ورود به فصل تولیدمثلی گردید (Forcada et al., 1995). بهره گیری از ایمپلنت ملاتونین باعث بازگرداندن سطح هورمون‌های تستوسترون و LH و همچنین رفتار جنسی بیرون از فصل تولیدمثلی قوچ‌ها گردید (Rosa et al., in press). هرچند که تاثیری در اندازه بیضه‌ها و تولید منی گزارش نشد. در میش‌هایی که بیرون از فصل تولیدمثلی بودند، کاشت ملاتونین باعث گردید که اندازه آزادسازی هورمون GnRH پس از 40 روز افزایش معنی‌داری پیدا کند (Viguie et al., 1995). بر این اساس، انتظار می‌رود که در مقایسه با تیمار پروژسترون و eCG، تخمک ریزی و لقاح بیشتر و یک‌دست‌تری ایجاد کند.

گومز و همکاران (Gómez et al., 2006) مقایسه‌ای بین روش پروژسترون+eCG و ایمپلنت ملاتونین برای مطالعه بازدهی تولیدمثلی میش‌های مانچگا[26] خارج از فصل تولیدمثلی انجام دادند اما تفاوتی بین دو روش نظاره نکردند. هر دو روش به افزایش معنی‌دار در درصد بره‌های متولد شده و فزون‌زایی[27] انجامید. تاثیر ایمپلنت ملاتونین در مقایسه با اسفنج درون‌واژنی بر درصد بره‌زایی[28] و چند قلو زایی[29] (شمار نوزادهای همزاد در یک آبستنی) در روش تلقیح مصنوعی مطالعه گردید (Laliotis et al., 1998). نتایج نشان داد که ترکیب دو روش (ایمپلنت ملاتونین+اسفنج پروژسترونی) در مقایسه با بهره گیری از اسفنج پروژسترونی منجر به افزایش معنی‌دار در چند قلو زایی گردید.

تعداد صفحه :62

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی فون کنه ­های Eriophyoidea در شهرستان شیراز

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***