جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش : حشره ­شناسی کشاورزی

عنوان : مطالعه فون کنه ­های Eriophyoidea در شهرستان شیراز 

دانشگاه شیراز  

دانشکده کشاورزی

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته حشره ­شناسی کشاورزی

 مطالعه فون کنه ­های Eriophyoidea در شهرستان شیراز و ارزیابی پتانسیل کنه­ی اریوفید خارشتر (Aceria alhagi) به عنوان عامل کنترل­کننده­ی بیولوژیکی علف هرز خارشتر (Alhagi camelorum, Fabaceae)

 استاد راهنما

دکتر محمدعلی اکرمی ابرقویی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 چکیده

به مقصود مطالعه فون کنه­های بالاخانواده­ی Eriophyoidea در شهرستان شیراز، در سال­های 90- 1388 نمونه­های گیاهی از نقاط مختلف شهرستان جمع­آوری شدند. طی این مطالعه 16 گونه کنه از دو خانواده و 8 جنس از روی 16 گونه­ی گیاه جمع­آوری گردید که یک گونه (با علامت *) برای اولین بار از ایران و سه گونه­ (با علامت **) برای اولین بار از دنیا گزارش می­شوند.

گونه­های Aceria malherbae Nuzacci، Aceria drabae (Nalepa)، Aceria mashhadiensis  Xue et al.، Aceria tristriatus (Nalepa)، Aceria alhagi Kamali & Raam ،Aceria oleae (Nalepa) ،(Nalepa)  Aceria macrochelus، Aceria granati (Canestrini and Massalongo)، Shevtenkella ulmi (Farkas)، Tetra glycirrhyza Denizhan et al.*، Acarolox farsi Kamali & Soleimani،Phytoptus pyri Pagenstecher، Acarolox sp.**، Tetra sp.** وAcerimina sp.**  از خانواده­ی Eriophyidae و گونه­یRhyncaphytoptus ficifoliae Keifer  از خانواده­ی Diptilomiopidae جمع­آوری شدند.

همچنین در این مطالعه، پتانسیل کنه­ی Aceria alhagi در کنترل بیولوژیکی علف­هرز خارشتر (Alhagi pseudalhagi) ارزیابی گردید. این کنه در شرایط طبیعی، پتانسیل بالایی در کنترل این علف­هرز دارد. در شرایط صحرایی 20 بوته­ی انتخاب شدند و سپس هر بوته توسط قفسه­های محاط شده با توری با مش ریز، ایزوله گردید. ده بوته به عنوان شاهد و ده بوته به عنوان تیمار در نظر گرفته گردید. سپس به مدت 8 هفته و در فواصل یک هفته­ای کنه­ها با تراکم 50، 100، 300، 300، 300، 400، 500 و 500 کنه به ازای هر بوته­ی تیمار رهاسازی شدند. یک هفته پس از هر رهاسازی تعدادی از برگ­های هر بوته­ی مایه­زنی شده زیر بینوکولار مطالعه گردید اما در هر مرتبه حداکثر دو یا سه کنه روی سه بوته زنده مانده بود و روی هیچ­یک از بوته­ها علائم خسارت ظاهر نشد. که این مسئله بیانگر پیچیدگی ویژگی­های رفتاری و بیولوژیکی این کنه و نیازمندی به امتحان کردن روش­های مختلف و اِعمال و مطالعه چند فاکتور هم­زمان در اجرای آزمایش می باشد.

 فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                         صفحه

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………….1

1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1- کنه­های اریوفید………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2- خارشتر……………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-3- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………..11

2- مروری بر پژوهش­های پیشین……………………………………………………………………………………………..12

2-1-  مطالعه­ی فون کنه­های اریوفید………………………………………………………………………………………12

2-1-1- منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..12

2-1-2- منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….18

2-2-  ارزیابی کنه­ی اریوفید خارشتر در کنترل بیولوژیکی خارشتر……………………………………….26

2-2-1- منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….26

2-2-2- منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..27

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………. 29

3- مواد و روش­ها………………………………………………………………………………………………………………………30

3-1- مطالعه فون کنه­های Eriophyoidea درشهرستان شیراز………………………………………………30

3-1-1- روش­های جداسازی…………………………………………………………………………………………….. 30

3-1-1-1- روش مستقیم………………………………………………………………………………………………30

3-1-1-2- استخراج کنه از بافت گیاهی با بهره گیری از محلول­های مختلف………………….31

3-1-2- نگه­داری…………………………………………………………………………………………………………………32

3-1-2-1- نگه­داری موقت…………………………………………………………………………………………….32

3-1-2-2- نگه­داری همیشگی با بهره گیری از محلول­های نگه­دارنده……………………………………32

3-1-2-3- نگه­داری نمونه­های گیاهی آلوده به کنه به صورت هرباریومی…………………..32

3-1-3- شفاف­سازی …………………………………………………………………………………………………………..33

3-1-4- رنگ­آمیزی……………………………………………………………………………………………………………..34

3-1-5- تهیه­ی اسلاید………………………………………………………………………………………………………..34

3-1-6- درزگیری اسلاید…………………………………………………………………………………………………….35

3-1-7- شناسایی و توصیف………………………………………………………………………………………………..35

3-2- ارزیابی پتانسیل کنه­ی خارشتر در کنترل بیولوژیکی خارشتر……………………………………….36

فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………41

4- نتایج و بحث…………………………………………………………………………………………………………………………42

4-1- فون کنه­های Eriophyoidea………………………………………………………………………………………….42

4-1-1- شکل­شناسی………………………………………………………………………………………………………………..44

4-1-2- واژگان و اختصارات مورد بهره گیری در شناسایی کنه­های اریوفید…………………………57

4-1-3- کلید شناسایی خانواده­هایEriophyoidea ………………………………………………………..61

4-1-4- گونه­ی  Acarolox farsi Kamali & Soleimani………………………………………………67

4-1-5- گونه­ی  Acarolox n. sp……………………………………………………………………………………..70

4-1-6- گونه­ی  Aceria alhagi Kamali & Raam………………………………………………………..74

4-1-7- گونه­ی  Aceria drabae (Nalepa)……………………………………………………………………..77

4-1-8- کنه­ی برگ لوله­ای انار  Aceria  granati……………………………………………………………79

4-1-9- گونه­ی  Aceria macrochelus (Nalepa)………………………………………………………….80

4-1-10- گونه­­ی  Aceria malherbae Nuzacci…………………………………………………………….82

4-1-11- گونه­ی Aceria  mashhadiensis……………………………………………………………………..85

4-1-12- کنه­ی گالی زیتون  Aceria oleae (Nalepa)…………………………………………………..88

4-1-13- کنه­ی گال زگیلی برگ گردو Aceria tristriatus (Nalepa)…………………………..90

4-1-14- گونه­ی  Acerimina n. sp…………………………………………………………………………………92

4-1-15- کنه­ی تاولی گلابی  Eriophyes  pyri (Pagenstecher)…………………………………94

4-1-16- گونه­ی  Shevtenkella ulmi (Farkas)……………………………………………………………..97

4-1-17- گونه­ی  Tetra n. sp………………………………………………………………………………………..101

4-1-18- گونه­ی  Tetra glycirrhyza Denizhan et al……………………………………………….104

4-1-19- گونه­ی Rhyncaphytoptus ficifoliae Keifer………………………………………………107

4-1-2-  ارزیابی پتانسیل کنه­ی Aceria alhagi در کنترل خارشتر……………………………..110

4- 2- بحث……………………………………………………………………………………………….112

4-2-1- فون کنه­های اریوفید…………………………………………………………………………112

4-2-2- ارزیابی کنه­ی اریوفید خارشتر، Aceria alhagi، در کنترل بیولوژیکی علف­های هرز ……………………………………………………………………………………………………………………113

4-3- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….113

4-3-1- فون کنه­های اریوفید…………………………………………………………………………………………..113

4-3-2- ارزیابی کنه­ی اریوفید خارشتر، Aceria alhagi، در کنترل بیولوژیکی علف­های هرز…………………………………………………………………………………………………………113

منابع………………………………………………………………………………………………………………114

کنه­های اریوفید

کنه­های بالاخانواده­ی Eriophyoidea جزء راسته­ی  Trombidiformesو زیر راسته­ی پیش­استیگمایان (Prostigmata) هستند.

اندازه­ی این کنه­ها بسیار کوچک و معمولاً به طول 100-150 میکرومتر می باشد، اما اندازه­ی آن­ها به گونه کلی بین 80 تا 500 میکرومتر متغیر می باشد (Walter et al., 2009). این کنه­ها بدنی نرم، باریک، کشیده و مخروطی شکل دارند و اغلب به رنگ سفید مایل به صورتی دیده می­شوند (خانجانی و حداد ایرانی­نژاد، 1385). بدن آن­ها شبه حلقوی[1] و کرمی شکل می باشد. اپیستوزوما[2] در بعضی از گونه­ها کرمی شکل و در بعضی دیگر دوکی شکل می باشد. این کنه­ها دارای سه مرحله­ی رشدی پس جنینی لارو، پوره و بالغ هستند. در تمام مراحل زیستی تنها دو جفت پا داشته که در ناحیه­ی جلویی بدن قرار گرفته­اند، به همین دلیل کنه­های این بالاخانواده به کنه­های چهارپا[3] مشهورند (Walter et al., 2009). پاها فاقد ناخن حقیقی (ناخن جفت) اما در عوض دارای ناخن امپودیومی پروش[4] غیر جفت (تکی) هستند. در قسمت پشتی- جلویی بدن (ناحیه­ی پروپودوزوما[5]) ناحیه­ای به نام سپر یا صفحه­ی پشتی (پرودورسوم[6]) قرار دارد که تأثیر و نگار خاصی داشته و در طبقه­بندی افراد این بالاخانواده، به ویژه در سطح گونه، اهمیت زیادی دارد (خانجانی و حداد ایرانی­نژاد، 1385). قطعات دهانی در ناحیه­ی گناتوزوما از 5-7  ساختار استایلت مانند تشکیل شده و فاقد استایلوفور می باشد. پالپ چهار بندی می باشد. شیار منفذ جنسی در این کنه­ها عرضی می باشد و تقریباً بعد از پای دوم قرار دارد. منفذ جنسی در کنه­های نر فاقد درپوش[7] اما در ماده­ها دارای درپوش می باشد (Walter et al., 2009). این کنه­ها فاقد دستگاه تنفسی تراشه­ای و سوراخ تنفسی بوده و تبادل گازهای تنفسی از طریق جلد صورت می­گیرد. فاقد چشم ساده­ی مشخص هستند اما به جای آن، برجستگی­های نیمه کروی در ناحیه­ی عقبی- جانبی سپر پشتی هست که به نظر می­آید تأثیر گیرنده­های نوری را داشته باشند (خانجانی و حداد ایرانی­نژاد، 1385).

سیستم تولیدمثلی آن­ها از نوع دوجنسی می باشد. ماده­ها اکثراً تخم-زنده­زا هستند. انتقال اسپرم در این کنه­ها به صورت غیر مستقیم و از طریق تولید و رهاسازی اسپرماتوفور در سطح گیاه میزبان انجام می­گردد (خانجانی و حداد ایرانی­نژاد، 1385). تا کنون بکرزایی از نوع ماده­زایی[8] در گونه­های این بالاخانواده به اثبات نرسیده، اما بکرزایی از نوع نرزایی[9] در بعضی گونه­ها نظاره شده می باشد (Walter et al., 2009).

از نظر مراحل تکامل فردی به گونه کلی دارای دو نوع چرخه­ی زیستی هستند. در نوع ساده مراحل تخم، لارو، پوره و بالغ دیده می­گردد و در نوع دیگر که پیچیده­تر می باشد، دو فرم ماده­ی بالغ و یک فرم نر بالغ هست. فرم اولیه­ی ماده­ها از نظر ساختمانی شبیه کنه­های نر بوده و پروتوژین[10] (ماده­های هم­شکل) نامیده می­گردد و فرم دوم یا ثانویه­ی ماده­ها که فرم مقاوم و زمستان­گذران کنه می باشد، دئوتوژین[11] (ماده­های ناهمشکل) نامیده می­گردد (خانجانی و حداد ایرانی­نژاد، 1385) که در بعضی گونه­ها به ویژه آن­هایی که روی گیاهان همیشه­سبز زندگی می­کنند، نظاره می­شوند. دئوتوژین­ها در سال بعد از تولدشان تولیدمثل می­کنند که منجر به تولید کنه­های ماده می­گردد که این ماده­ها قادر به تولیدمثل در همان سال هستند (Walter et al., 2009).

پیچیدگی و تنوع چرخه­ی زندگی در این بندپایان کوچک، سازگاری و تطابق آن­ها را با شرایط محیطی تا حد زیادی افزایش داده می باشد، به گونه­ای که این کنه­ها در محیط زندگی خود از شانس بقای زیادی برخوردارند (خانجانی و حداد ایرانی­نژاد، 1385).

کنه­های این بالاخانواده پراکنش جهانی داشته و بر روی تعداد زیادی از گیاهان وجود دارند که میزبان آن­ها اکثراً گیاهان چندساله هستند. این کنه­ها تقریباً به تمام قسمت­های گیاه به غیر از ریشه حمله می­کنند. این کنه­ها در طیف گسترده­ای از زیستگاه­های نواحی گوناگون دنیا اعم از استوایی، معتدل، مناطق سرد و حتی یخبندان پیدا نمود می­شوند. به دلیل جثه­ی بسیار ریز و پراکنش آن­ها به ویژه از طریق باد، به آسانی از میزبان­های آلوده به سالم و از مکانی به مکان دیگر منتقل می­شوند، پس تعیین محدوده­ی پراکنش آن­ها دشوار می باشد. گیاهان گلدار، سوزنی­برگان و سرخس­ها از میزبان­های این بالاخانواده در سراسر دنیا هستند (خانجانی و حداد ایرانی­نژاد، 1385).

بالاخانواده­ی Eriophyoidea شامل سه خانواده می باشد: Phytoptidae، Eriophyidae و Diptilomiopidae، که تا سال 1994 به ترتیب 21، 228 و 53 جنس از آن­ها شناسایی شده می باشد. تا سال 2003، تعداد 3442 گونه از این بالاخانواده شناسایی گردید که تقریباً متعلق به 300 جنس بودند. هر ساله چند جنس جدید و حدود 100 گونه­­ی جدید از این بالاخانوده شناسایی می­گردد که همین مسئله شناسایی دقیق آن­ها را دشوار کرده می باشد. در یک تخمین، تعداد گونه­های این بالاخانواده را 35000 تا 50000، و در تخمین دیگری تا حدود 250000 گونه برآورد کرده­اند. پس تعجب آور نیست که بسیاری از گونه­های Eriophyoidea در بسیاری از نقاط دنیا شناخته نشده باشند (Amrine et al, 2003) به ویژه در نواحی گرمسیری و نیمه­گرمسیری که احتمالاً کم­تر از پنج درصد گونه­های آن توصیف شده می باشد (Walter et al., 2009).

این کنه­ها از نظر تکاملی بسیار پیشرفته هستند و جزء جانوران قدیمی کره­ی زمین محسوب می­شوند، قدمت فسیل پیدا نمود­شده­ی کنه­ی زنگار را از سواحل شمالی ماسلین[12] استرالیا، 37 میلیون سال برآورد کرده­اند و در مجموع سابقه­ی سکونت این گروه بیش از 50 میلیون سال برآورد شده می باشد (خانجانی و حداد ایرانی­نژاد، 1385).

علی­رغم این­که قبلاً تصور می­گردید کنه­های Eriophyoidea از نظر فیلوژنتیکی ارتباط نزدیکی با کنه­های Tetranychoidea دارند، اما اعتقاد بر این می باشد که دارای جد مشترک قدیمی­تری نسبت به Tetranychoidea هستند و گروه خواهری Tydoidea محسوب می­شوند و حتی ارتباط قدیمی­تر آن­ها به Alycidae برمی­گردد (Walter et al., 2009).

کنه­های این بالاخانواده­ انگل اجباری گیاهان هستند. تغذیه­ی آن­ها از قسمت­های مختلف گیاه باعث ایجاد علایمی می­گردد که گاهی اوقات با علایم ایجاد شده در اثر ویروس­ها، کمبود عناصر غذایی و اختلالات فیزیولوژیکی اشتباه گرفته می­شوند. تعدادی از گونه­های آن دارای اهمیت اقتصادی هستند که معمولاً بر روی گیاهان زراعی و جنگلی دیده می­شوند. از نظر اهمیت خسارت اقتصادی پس از کنه­های خانواده­ی Tetranychidae در مقام دوم قرار دارند (Van Leeuwen  et al., 2010). بعضی گونه­ها آفات گیاهی مهمی می­باشند؛ تغذیه­ی آن­ها باعث کاهش رشد عمومی، جارویی شدن[13]، پیچیدگی برگ، خسارت به اندام­های تولیدمثلی و تشکیل گال و زنگار در میوه و شاخ و برگ می­گردد. به دلیل خسارتی که این کنه­ها ایجاد می­کنند و به دلیل محل ایجاد خسارت روی گیاه،  کنه­­­های گال­زا[14] تاول[15]، زنگ[16]، یا غنچه[17] نامیده می­شوند (گرسون، 1385). تعدادی از آن­ها به صورت سرگردان[18] روی سطح برگ بوده و خسارت چندانی به گیاه وارد نمی­کنند (Walter et al., 2009).

این کنه­ها علاوه بر خسارت مستقیم در انتقال عوامل بیماری­زای گیاهی نیز تأثیر دارند. مهم­ترین عوامل بیماری­زایی که توسط این کنه­ها از گیاهی به گیاه دیگر منتقل می­شوند، ویروس­ها هستند، مانند ویروس موزاییک نواری گندم[19] که توسط(Keifer)  Aceria tulipae منتقل می­گردد. ارتباط­ی بین کنه­ی اریوفید ناقل و عامل بیماری­زا بسیار تخصصی می باشد. ناقل این عوامل بیماری­زا در هر مورد گونه­ی خاصی از کنه­های اریوفید می باشد و سایر گونه­های این خانواده و حشرات قادر به انتقال آن نیستند. بر خلاف حشرات ناقل عوامل بیماری­زای گیاهی نظیر شته­ها، سفیدبالک­ها و زنجرک­ها که دارای استایلت­­های بلندی هستند و می­توانند سلول­های آوند آبکش و چوبی را سوراخ کنند، استایلت­های این کنه­ها کوتاه و حدود 20 تا 40 میکرومتر طول دارند و تنها قادرند سلول­های اپیدرم گیاه میزبان را سوراخ نمایند. مکانیسم انتقال بسیاری از این عوامل بیماری­زا دقیقاً روشن نشده، اما ثابت شده می باشد که این عوامل بیماری­زا بایستی حتماً قبل از انتقال به میزبان­های سالم، یک دوره­ی کامل را در بدن ناقل طی کنند (خانجانی و حداد ایرانی­نژاد، 1385).

دامنه­ی میزبانی حدود 80 درصد از گونه­های این بالاخانواده محدود به یک گونه­ی گیاهی می باشد (Smith et al., 2005). بیش­تر اریوفیدها (به ویژه آن­هایی که تشکیل گال می­دهند) به شدت اختصاصیت میزبانی دارند و گاهی اوقات حتی از بافت یا محل خاصی از گیاه تغذیه می­کنند. این ویژگی، کنه­های اریوفید را برای کنترل علف­های هرز مناسب ساخته می باشد. سایر صفات شامل پراکنش به وسیله­ی باد و ایجاد اشکال آهسته در بنیه­ی میزبان می­باشند. این صفات کنه را برای کنترل علف­های هرز مناسب می­سازد. اریوفیدها به گونه طبیعی روی بسیاری از علف­های هرز پیدا نمود می­شوند و ممکن می باشد به گونه جدی به آن­ها خسارت وارد کنند که نشان­دهنده­ی توانایی آن­ها برای کاهش جمعیت علف­های هرز می باشد. مانند می­توان به تأثیر Aceria malherbae Nuzzaci در کنترل بیولوژیکی پیچک صحراییL.  Convolvulus arvensis تصریح نمود (گرسون و همکاران، 1385). یکی از علف­های هرزی که بر روی آن کنه­ی اریوفید پیدا نمود شده می باشد، گیاه خارشتر می­باشد.

1-2- خارشتر

 خارشتر[20]، Alhagi camelorum Fischer (A. pseudalhagi (M. Bieb.) Desv. )، گیاهی بوته­ای و چند ساله از خانواده­ی Fabaceae می باشد (زند و همکاران، 1388).

این گیاه بومی هند، آسیای صغیر و قسمت­های جنوبی روسیه می­باشد و ورود آن به قاره­ی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی و آفریقایی از طریق بذر آلوده صورت گرفته می باشد. در سال 1995 به عنوان یک علف هرز خطرناک شناخته گردید. این گیاه مانند مهم­ترین علف­های هرز خانواده­ی بقولات می باشد و علاوه بر ایران، از کشورهای استرالیا و آمریکا نیز گزارش شده می باشد (زند و همکاران، 1388). 

گیاه جوان خارشتر کرک­دار و گیاه بالغ آن بدون کرک می باشد. ساقه­های این گیاه منشعب، سبز رنگ و دارای خارهای تیزی به طول 6/0 تا 5/4 سانتی­متر که انتهای آن­ها زرد رنگ می باشد. برگ­ها ساده، کامل و به طول 25/0 تا 3 سانتی­متر هستند که به صورت یک در میان روی ساقه قرار دارند و تراکم آن­ها در قسمت­های پایینی بوته بیش­تر می باشد. ارتفاع بوته معمولاً 50 تا 60 سانتی­متر می باشد. گل­ها کوچک و به رنگ ارغوانی مایل به صورتی تا بنفش هستند که در خرداد ماه ظاهر می­شوند. کاسبرگ آن بدون کرک، زنگوله­ مانند و دارای پنج دندانه­ی مثلثی کوتاه و نوک تیز می باشد. بذرها در نیام ناشکوفایی قرار دارند. نیام قهوه­ای مایل به قرمز رنگ می باشد که رو به بالا قرار دارد و در ناحیه­ی بین هر بذر فرورفتگی هست (Donaldson & Rafferty, 2001).

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

تعداد صفحه :143

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فرایند هضم نشاسته های طبیعی و اصلاح شده گندم درسیستم مدل و مدلسازی رهایش گلوکز با استفاده از منطق فازی

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***