جستجو در سایت :   

گرایش : تکتونیک

عنوان : تحلیل جنبش ­شناختی  گستره حلب – ماهنشان استان زنجان

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته

زمین­ شناسی- تکتونیک

تحلیل جنبش ­شناختی  گستره حلب – ماهنشان(استان زنجان) با بهره گیری از داده­های زمین ریخت­­ شناسی، زمین ساختی و میکروترموبارومتری

 اساتید راهنما

دکتر علی فقیه

 دکتر مهناز رضائیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

حوضه حلب – ماهنشان )غرب استان زنجان( در زون زمین ساختی  ایران مرکزی واقع شده می باشد. مطالعه­های ساختاری و زمین ریختی انجام شده،در منطقه مورد مطالعه وجود تاقدیس های  سهرورد و اوشتانیان، ناودیس­های حلب و بهمن و راندگی­­های قره­داغ ، کوه پلنگان ، حلب و غرب حلب تائید می نماید. نتایج حاصل از مطالعه­های زمین­ریخت­شناسی زمین­ساختی نشان می دهد که تاقدیس سهرورد از اتصال دو قطعه قمشلو  و قره­داغ تشکیل شده می باشد. هم چنین تاقدیس اوشتانیان از اتصال سه بخش بیوک قشلاق، اوشتانیان و قوشچی تشکیل شده می باشد،  شواهد زمین ریخت­شناسی وجود انواع اتصال مستقیم و مایل را بین قطعات مذکور تائید می نماید. دو ناودیس بهمن و حلب نیز به صورت مایل به یکدیگر متصل شده­اند.. تحلیل هندسی چین­های منطقه مورد مطالعه وجود سبک چین خوردگی انتشار گسلی در بخش­های بیوک قشلاق و قوشچی ، انتشار گسلی حمل شده در بخش قره داغ و خم گسلی در بخش اوشتانیان می باشد. مطالعه­های میکروترموبارومتری صورت گرفته بر روی نمونه­های از سازند قم برونزد یافته در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که عمق دفن­شدگی سازند مذکور حدود 4 کیلومتر بوده  می باشد.

کلمات کلیدی: زنجان، حلب، میانبار سیال، رشد چین، اتصال، میکرو­ترموبارومتری،

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

فصل اول: کلیات.. 1

مقدمه………..2

1-1 رشد چین­خوردگیها 4

1-2   مکانیسم­های رشد عرضی چین خوردگی­ها 5

1-2-1تقسیم­بندی چین­ها 6

1-2-1-1چین­خوردگی­های در ارتباط با گسل.. 7

الف- چین­های خم گسلی.. 9

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

ب- چین­های انتشار گسلی.. 10

ج- چین­های جدایشی.. 11

1-2-1-2 گسل‌های جای­گرفته در چین.. 14

1-2-2رشد جانبی چین­ها 15

1-3 رشد و اتصال گسل­ها 15

1-3-1 پروفیل از یک گسل و چین.. 19

1-3-2 اتصال گسل­های پادشیب… 20

1-3-3 ویژگی­های اتصال گسل­های پادشیب… 21

1-4  اتصال جانبی چین­ها 24

1-5  روش­های مطالعه رشد چین­ها 27

1-5-1 رشد عرضی.. 27

1-5-2  رشد جانبی.. 32

1-5-2-1 الگوی آبراهه­ها: 34

1-5-2-2 حوضه­های نامتقارن.. 36

1-6 میانبارهای سیال.. 37

1-7  اهداف مطالعه. 41

فصل دوم: زمین شناسی عمومی.. 42

  مقدمه……………….43

2-1 جغرافیایی طبیعی وریخت شناسی شمال غرب ایران.. 48

2-1-2 واحد زنجان.. 49

2-1-3 ناهمواری­های استان زنجان.. 50

2-1-3-1 کوه­های شمالی زنجان.. 50

2-1-3-2 کوه­های بخش مرکزی زنجان (کوه­های سلطانیه). 51

2-1-3-3 کوه­های جنوبی (قیدار و تپه­های سعید آباد-کرسف)  51

2-2  زمین­ساخت ناحیه­ای فلات ایران.. 52

2-3 تاریخچه زمین­شناختی شمال غرب ایران.. 55

2-3-1 پرکامبرین پایانی.. 55

2-3-2 پالئوزوئیک… 55

2-3-3 مزوزوئیک… 56

2-3-4  سنوزئیک… 56

2-4 فرگشت ساختاری ناحیه شمال غرب ایران.. 57

2-5 ویژگی­های چینه شناسی محدوده مورد مطالعه. 60

2-5-1 مزوزوئیک… 60

2-5-1-1  کرتاسه (K). 60

2-5-2 سنوزئیک… 61

2-5-2-1 سازند کرج.. 61

2-5-2-2 سازند قرمز زیرین.. 64

2-5-3 نئوژن.. 65

2-5-3-1 سازند قم.. 65

2-5-3-2  سازند قم در زنجان: 65

2-5-3-3  سازند قرمز بالایی(Mu1). 71

2-5-3-4  واحد(M-Pl). 72

فصل سوم:روش کار. 73

  مقدمه………..44

3-1   مطالعات دفتری وجمع­آوری اطلاعات… 75

3-2 مطالعات صحرایی.. 75

3- 4  مطالعات آزمایشگاهی.. 77

3-4-1 آماده سازی نمونه. 77

3-4-2 روش مطالعه میانبارهای سیال.. 79

فصل چهارم: توصیف هندسی چین­ها وگسل­های محدوده مورد مطالعه. 82

  مقدمه…………..83

4-1 توصیف هندسی گسل­های محدوده مورد مطالعه. 84

4-1-1 گسل شرق قره­داغ. 84

4-1-2 گسل غرب قره­داغ. 85

4-1-3 گسل سهرورد. 87

4-1-4 گسل کوه­پلنگان.. 89

4-1-4 گسل لُت­چای.. 91

4-1-5 گسل تخته یورد. 92

4-1-6 گسل گوجالو. 93

4-1-7 گسل غرب حلب… 94

4-1-8 گسل حلب… 95

4-2 مطالعه هندسی و جنبش شناختی چین­خوردگی­های محدوده مورد مطالعه  97

4-2-1 تاقدیس اوشتانیان.. 97

4-2-2 تاقدیس سهرورد. 106

4-2-2-1 تاقدیس قره داغ. 107

4-2-2-2 تاقدیس قمشلو. 109

4-2-3 ناودیس بهمن.. 109

4-2-4 ناودیس حلب… 114

4-3 رشد جانبی.. 114

4-3-2 تاقدیس قره داغ. 118

فصل پنجم: مطالعه میانبارهای سیال.. 119

  مقدمه………43

5-1 تیپ A – میانبار سیال دو فازه مایع-گاز L+V(با شوری متوسط) 121

5-2 تیپB– میانبار سیال دو فازه گاز- مایع V+L (Gas  rich)(با چگالی پایین): 122

5-3 تیپ C- دو فازه گاز + مایع حاوی CO2  LCO2+V+Laq.. 122

5-4 تیپD  – تک فازه –مایع L  (Liquid ) 123

5-5 منشا میانبارهای سیال مطالعه شده در مقاطع بر اساس تقسیم بندی (یرماکوف 1965) 124

5-7 اندازه میانبارهای سیال: 126

5-7-1 ترکیب (Components): 126

5-7-2  انجماد( (Freezing: 126

5-8 حرارت دادن(Heating): 128

فصل ششم: بحث ونتیجه گیری.. 132

  نتایج پتروگرافی سیالات درگیر…..133

6-1 تصحیح نقشه ساختاری براساس مطالعات صحرایی.. 133

6- 2 قطعه بندی ، رشد جانبی و اتصال چین­ها در محدوده مورد مطالعه. 133

6-3 تشخیص هندسه تاقدیس­ها با بهره گیری از نمودارهای Jemison (1987). 136

6-4 اتصال گسل­ها و رشد چین.. 139

6-5 نتایج مطالعات میانبارهای سیال.. 142

  • فهرست منابع
  • پیوست ها
  • چکیده انگلیسی

مقدمه

عملکرد متقابل  فرآیند­های درون زاد و  برون زاد سبب تشکیل سیستم پویای نزدیک به سطح زمین شده می باشد. مطالعه این سیستم پویا در دهه­های اخیر جهش چشمگیری را به همراه داشته که این موضوع دستاورد تحول عظیمی می باشد که در ابزارهای مورد بهره گیری در مطالعه این سیستم پویا به وجودآمده می باشد. تصاویر ماهوار­ه­ای، روش­های سن سنجی، امکان مدل­سازی عددی فرایندهای زمین­شناختی و…. افق­های نوینی را پیش روی پژوهشگران این عرصه قرار داده می باشد. مطالعه پوسته زمین حاکی از آن می باشد نیروهای زمین­ساختی فشاری باعث تشکیل ساختارهای زمین­شناسی نظیر چین و گسل و برونزد واحدهای سنگی از عمق به سطح  می­شوند. تعیین فشار و دمای میانبارهای سیال[1]  به دام افتاده در این ساختارهای متشکل از سنگ­های رسوبی بیانگر تغییر شرایط فیزیکی آن­ها از زمان نهشته شدن در حوضه تا دفن و برپایی مجدد می باشد. تحلیل جنبش شناختی این ساختارها مستلزم بکارگیری مشاهدات مستقیم (تحلیل ساختاری-زمین­ریخت­شناسی) و آزمایشگاهی (میکروترموبارومتری) می باشد. دگرریختی پوسته زمین در مناطق فشاری به گونه معمول با چین‌خوردگی­ها و توسعه گسل‌های راندگی همراه می‌باشد که در یک حادثه دگرشکلی به وجود آمده‌اند و با هم مرتبط هستند (Calamita,1990). در بعضی از این مناطق تحت رژیم فشارشی، گسل‌های رانده تظاهرات سطحی کمتری داشته و بیشتر مدفون می‌باشند ( Berberian, 1995).به همین دلیل تحلیل دگرریختی‌های در  این مناطق، اغلب تحت عنوان تحلیل هندسی و جنبش شناختی گسل­های رانده و چین­های مرتبط با آن­ها صورت می‌گیرد. چین­ها وگسل­های راندگی ساختارهای مهمی را به وجود می‌آورند که محل مناسبی برای تله­های نفتی و همچنین کانی‌زایی در اثر مهاجرت سیالات می‌باشند, 2003)  Mcclay). بسیاری از زمین ­شناسان نظیر  ساپ (1985)، جامیسون (1987)، میترا (1990) در کارهای تحقیقاتی خود ارتباط ژنتیکی این دو فرایند را درسامانه­های چین خورده- رانده مورد مطالعه قرار داده­اند. در این مطالعات ارتباط هندسی و جنبش شناختی این گونه ساختارها با یکدیگر مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

نظریات متفاوتی در مورد ارتباط بین چین­ها وگسل­های راندگی اظهار شده می باشد:

   بعضی از زمین شناسان، نظیر هیبارد و هال (1993) و بارچی و همکاران (1998) عقیده دارند که چین­ها و گسل‌های راندگی موجود در یک مکان خاص، ارتباطی با هم ندارند و در زمان­های مختلف شکل گرفته­اند.

   دیدگاه دیگر، آن می باشد که چین­ها و گسل‌های راندگی با یکدیگر مرتبط هستند و در طی یک حادثه تغییرشکل و با هم شکل می­گیرند (Tavarnelli, 1997). تاوارنلی (1997) با مطالعه ساختارهای فرعی در نوار چین­خورده- رانده آمبریا- مارچی در ایتالیا و راکی در کانادا و مطالعه ارتباط ژنتیکی آن­ها با یکدیگر و ساختارهای اصلی، تکامل ساختاری این نوار چین­خورده- رانده را حاصل وقوع فرایندهای کوتاه­شدگی به موازات لایه­بندی[2]، چین‌خوردگی[3] و تشکیل راندگی[4] دانسته می باشد.

 1-1 رشد چین­خوردگی­ها

چین­­خوردگی­ها در سامانه­های چین رانده معمولاً مرتبط با گسل­های پنهان می­باشد که شواهد چین­خوردگی­های مربوط به این نوع سامانه­ها حاکی از این می باشد که گسل­های معکوس پنهان عامل ایجاد چین خوردگی­ها می­باشد(Davis, 1983;Namson and Davis, 1988; Stein and King, 1984;Yeats, 1986; Stein and Yeats, 1989; Medwedeff,1992; Gurrola and Keller, 1997).
    افزایش ابعاد چین در جهت طولی، (انتشار جانبی )[5] و عرضی که طی آن طول موج چین تغییر می­کند را رشد چین­خوردگی می­گویند. رشد عرضی چین خوردگی ها طی مکانیسم­های خاصی صورت می­گیرند که در زیر به آن­ها پرداخته می­گردد شکل(1-1).

 شکل 1-1) چگونگی رشد جانبی چین، برگرفته از(Bretis et al, 2011).

2-1-  مکانیسم­های رشد عرضی چین خوردگی­ها

مکانیسم­های رشد عرضی چین­خوردگی­ها به گونه کلی شامل سه نوع می­باشد نوع اول مربوط به چرخش یال­ها، نوع دوم مربوط به مهاجرت لولا و دسته سوم ترکیبی از هر دو مکانیسم  می­باشد. در مدل اول محل لولا­ها در طول چین­خوردگی ثابت می باشد و کوتاه گردید­گی سبب افزایش یال و تنگتر شدن چین می­گردد. در مدل مهاجرت لولا با تغییر محل لولا بخش­های جدیدی به طول یال اضافه می­گردد، بدون اینکه تغییری در  شیب یال­ها ایجاد گردد. در حالت سوم به دلیل اینکه ترکیبی از دو مکانیسم یاد شده می باشد، دارای پیچیدگی بالاتری می­باشد. در این مکانیسم ممکن می باشد به گونه همزمان و به نسبت­های مختلف در طی مراحل رشد یک چین هر یک از دو مکانیسم بالا موثر باشند(شکل2-1) (Jamison,1987;Mitra and Namson,1989;Suppe and Meddwedeff,1990;Poblet and MacCaly,1996;Mitra,2003).

 شکل1-2) مکانیسم­های رشد چین(مدل مهاجرت لولا و چرخش یال)، برگرفته از(Mercier et al.,2007)                                                           1-2-1تقسیم­بندی چین­ها

ارتباط بین چین­خوردگی­ها و گسل­ها، به دو گروه تقسیم شده می باشد:(Morley, 1994)

    الف- چین خوردگی­های در ارتباط با گسل[6]: در این گروه، چین­ها در بالا و نوک راندگی­های در حال انتشار به سمت بالا شکل می­گیرند، مانند چین­خوردگی­های خم‌گسلی[7] و نوک‌راندگی[8] که چین­های نوک راندگی خود شامل چین­های جدایشی[9] و انتشار گسلی[10] می­باشند(Rich, 1934; Elliott,1976; Suppe, 1985; Jamison, 1987; Mitra, 1990). ویژگی بارز این ساختارها آن می باشد که گسل­ها خصوصیات هندسی و جنبشی چین­ها را کنترل می­نمایند (Mitra, 2002).

    ب- گسل­های مرتبط با چین­خوردگی[11]: در این گروه، چین­های کمانشی[12] ناشی از تغییرات کرنش مربوط به موقعیت چینه­شناسی و ساختاری در طی تکامل چین می باشند. بعضی از خصوصیات کلیدی این گسل­ها در این می باشد که لغزش در آن­ها کمتر از لغزش در گسل اصلی ایجاد کننده چین می باشد و همچنین لغزش در آن­ها به سمت بالا یا پایین شیب گسل تغییر می­کند. در نتیجه این گسل­ها بدون اتصال به افق جدایش مشخص، درون خود ساختار خاتمه می­یابند. هم­چنین این گسل­ها نسبت به چین­ها، در مراحل بعدی تشکیل شده­اند (Fischer et al., 1992; Willis, 1894; Dixon and Liu, 1992). این گسل‌ها با عنوان گسل‌های جای گرفته در چین[13] معرفی شده می باشد (Mitra, 2002).  

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : زمین ­شیمی زیست ­محیطی و زیست­ دسترس ­پذیری فلزات سنگین در رسوبات ساحلی

 1-2-1-1چین­خوردگی­های در ارتباط با گسل[14]

چین­های مرتبط با گسل‌ها زمانی ایجاد می­گردند که سطح گسل دچار تغییراتی در زاویه شیب گردد. در نتیجه این تغییر، ساختارهایی که از نظر هندسی سازگار با آن تغییرات هستند ایجاد شوند، که این موضوع در فرادیواره­ی گسل، در اثر حرکت بلوک فرادیواره روی سطح گسل ایجاد می­گردد (مانند چین­های خم­گسلی و انتشار­گسلی). این چین­ها هم­چنین ممکن می باشد در جا­هایی که تغییرات آهنگ لغزش گسل در طول سطح گسل، کرنش­های فرادیواره­ای را تولید می­کند نیز تشکیل شوند (مانند چین­های جدایشی) (McClay, 2003).

    برای تعیین هندسه تشکیل چین­های مرتبط با گسل، محققین متعددی نمودارهایی را ارائه کرده­اند(Suppe, 1983; Jamison, 1987; Mitra, 1990; Suppe and Medwedeff, 1990; Homza and Wallace, 1995). بسیاری از محققین مانند تاوانلی (1997) و تورنجورسن و دون (1997) بر این باور هستند که نمودارهای ارائه شده توسط جامسون (1987)، مناسب­ترین حالت را دارند، زیرا چندین مدل مختلف را تحت پوشش قرار داده می باشد. در مدل ارائه شده توسط جامسون (1987)، چین­های مرتبط با گسل در سه گروه اصلی چین­های خم گسلی، چین­های انتشار گسلی و چین­های جدایشی، تحلیل شده­اند. نمودارهای ارائه شده توسط وی براساس مدل­های ساختاری هندسه لولای شکنجی[15] و اندازه تغییر ضخامت یال پیشانی می­باشند. در این مدل­ها ضخامت لایه­ها در یال پشتی[16] ثابت در نظر گرفته شده می باشد و ضخامت لایه­ها در یال پیشانی[17] می­تواند افزایش یا کاهش یابد. فاکتورهای مورد بهره گیری در این نمودارها، زاویه پلکان گسلی (α)، زاویه بین یال­ها (γ) و تغییر ضخامت یال پیشانی (tf,b)، می­باشند. این سه پارامتر وابسته به یکدیگر هستند و ارتباط آن­ها می‌تواند تعیین کننده نوع چین­خوردگی باشد (شکل 1-3). در چین­های جدایشی شیب یال پشتی (bα) جایگزین شیب پلکان می­گردد، در این چین­ها به علاوه فاکتور، پارامتر دیگری مورد بهره گیری قرار می­گیرد که شامل نسبت دامنه چین (a) به ضخامت عادی چینه­شناسی (f) واحد شکل­پذیری می باشد که هسته تاقدیس را پر می­کند (شکل 1-4).

تعداد صفحه :189

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: زمین شناسی