جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی شیمی 

عنوان : شبیه سازی و بهینه سازی راکتور بیولوژیکی تولیدکننده بوتانول

دانشگاه شیراز

دانشکده مهندسی

 پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی

 شبیه سازی و بهینه سازی راکتور بیولوژیکی تولیدکننده بوتانول

 استاد راهنما:

دکتر رضا اسلاملوئیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

 تخمیر نیمه پیوسته، روشی کارا و سودمند جهت تولید محصولات متابولیکی ارزشمند مانند سوخت های زیستی می باشد. مدلسازی ریاضی بیوراکتورهای نیمه پیوسته با در نظر داشتن طبیعت گذرا و ناپایای تخمیر و همچنین پیچیدگی متابولیسم سلولی، مسأله ای بسیار دشوار و پیچیده می باشد. در این زمینه بعضی از محققین مدل هایی ساخت یافته ارائه کرده اند که نسبت به  مدل های غیر ساخت یافته دقت و بازده بیشتری دارند. در این پژوهش، مدل ساختار یافته دقیق و کارای موازنه فلاکس پویا برای توصیف رفتار باکتری کلستریدیوم استوبوتیلیکوم) (clostridium acetobutylicum مطرح شده می باشد. این مدل حاصل تلفیق مدل پایای متابولیسم درون سلولی و معادلات موازنه جرم پویا بر روی اجزای اصلی برون سلولی می باشد. مدل پویای مذکور بر پایه شبکه  متابولیکی بازسازی شده 824_cellb اظهار شده می باشد. در مدلسازی فرایند تخمیر نیمه پیوسته، جهت همبستگی تولید بوتانول و رشد میکروارگانیسم، ژن های CoATدر مدل 824_cellb حذف شده و ژن AAD بیش از حالت طبیعی اظهار شده و شرایط اولیه و پارامترهای عملیاتی بهینه برای تولید بیشینه محصول مطلوب، مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. این پارامترها عبارتند از: زمان نهایی عملیات، حجم اولیه راکتور و دبی خوراک ورودی. طریقه کلی عملیات نیمه‌پیوسته به دو فاز عملیاتی اسیدی (جهت رشد و تکثیر باکتری‌ها از غلظت کم تا غلظتی قابل توجه) و خنثی (جهت افزایش غلظت توده زیستی و جهت افزایش تولید بوتانول) با نرخ خوراک ورودی ثابت تقسیم‌بندی شده می باشد. بهینه سازی در حالت نیمه پیوسته صورت گرفته می باشد. شایان ذکر می باشد که نتایج به خوبی اهمیت حدف ژن و اظهار بیش از حد ژن را در تعیین شرایط عملیاتی فرایندهای نیمه پیوسته نشان می دهد، در واقع می توان گفت که حدف ژن و اظهار بیش از حد ژن در شرایط بی هوازی با حفظ سایر پارامترها نسبت به حالت بهینه، موجب افزایش اندازه محصول مطلوب(بوتانل) و کاهش اندازه تولید محصول نامطلوب(اتانول و استون) خواهد گردید. بهره گیری از مدلهای ساختار یافته مبتنی بر واکاوی موازنه فلاکس، بدون نیاز به اطلاعات سینتیکی آنزیمی، قادر به مدلسازی دقیق رفتار میکرو ارگانیسم ها می باشند.

فهرست

عنوان…….    صفحه

1- مقدمه. 2

1- 1- مقدمه‌ای بر بیوتکنولوژی.. 2

1-2- بیوتکنولوژی- یک هسته مرکزی با دو جزء 4

1-3- مقدمه‌ای بر فرآیند‌های تخمیری.. 5

1-3-1- بخش‌های اصلی فرایند تخمیری.. 7

1-3-2- محیط کشت تخمیر صنعتی.. 8

2- مروری بر کارهای گذشته. 11

2-1- مروری بر کاربردهای کشت نیمه‌پیوسته (غیر مداوم خوراک‌دهی شده) 11

2-2- مروری بر تولید بوتانل از طریق کشت میکروبی.. 13

2-3- مروری بر بهینه‌سازی فرایند‌های تخمیر نیمه‌پیوسته. 13

3- فرایند. 16

3-1- طراحی فرمانتور 17

3-2- کشت نیمه پیوسته (غیر مداوم خوارک‌دهی‌شده) 19

3-2-1- مزایای کشت نیمه پیوسته (غیر مداوم خوارک‌دهی‌شده) 20

3-3- بوتانول(بوتیل الکل) 22

3-3- 1- روش های تولید بوتانول.. 25

3-3-2-1- بهره گیری از بوتانول به عنوان جایگزین سوخت های فسیلی.. 25

3-3-1-2-تحقیقات انجام شده در زمینه تولید بیولوژیکی بوتانول  27

فصل چهارم. 29

4- مدلسازی.. 30

4-1- مدل بیوراکتور نیمه پیوسته. 30

4-2- مدل‌های رشد میکروارگانیسم‌ها 31

4-2-1- مدل‌های ساختار نیافته. 31

4-2-1-1- مدل‌های مونود، هالدن، کناک، تیسیر و موزر 31

4-2-1-2- مدل شبکه عصبی.. 33

4-2-2- مدل‌های ساختاریافته. 33

4-2-2-1- مدل‌های مبتنی بر واکاوی موازنه فلاکس (FBA) 35

4-2-2-2- مدل‌های مبتنی بر واکاوی موازنه فلاکس پویا (DFBA ) 39

4-3- مدلسازی مورد بهره گیری در این پژوهش.. 40

4-3-1- معادلات حاکم.. 41

4-4-1- مدل واکاوی موازنه فلاکس پویا برای کشت ناپیوسته گونه طبیعی (وحشی) باکتری کلستریدیوم استوبوتیلیکوم  42

4-4-1-1- تعیین پارامترهای بهینه معادلات جذب مواد غذایی  43

4-4-2- مدل واکاوی موازنه فلاکس پویا برای کشت نیمه پیوسته گونه جهش یافته باکتری کلستریدیوم استوبوتیلیکوم  50

5- بهینه‌سازی.. 59

5-1- استراتژی عملیاتی.. 61

6- نتایج، بحث و نتیجه گیری.. 64

6-1- نتایج حاصل از بهینه سازی.. 64

6-2- مطالعات موضوعی.. 67

6-3- بحث و نتیجه گیری.. 68

منابع.. 70

پیوست یک…. 74

پیوست دو 80

مقدمه‌ای بر بیوتکنولوژی

بی‌تردید زیست‌شناسی جدید با آرایش مبهوت‌کننده‌ای از رشته‌های فرعی گوناگون مثل میکروب‌شناسی، کالبدشناسی جانوری و گیاهی، زیست شیمی، ایمنی‌شناسی، زیست‌شناسی سلولی، فیزیولوژی گیاهی و جانوری، ریخت‌زایی، سیستماتیک[1]، بوم‌شناسی، دیرینه‌شناسی گیاهی، ژنتیک و بسیاری از رشته‌های دیگر، متنوع‌ترین بخش علوم طبیعی می باشد. تنوع فزاینده زیست‌شناسی جدید بیشتر از آنجا ناشی می گردد که پس از جنگ جهانی دوم، رشته‌های علمی دیگر زیرا فیزیک، شیمی، و ریاضیات در زیست‌شناسی به کار گرفته گردید و توصیف فرآیند‌های زیستی را در حد سلول و هسته سلولی امکان‌پذیر ساخت.

زیست‌شناسی جدید تاکنون سهم مهمی در رفاه و سلامت بشر داشته می باشد. با این حال آن چیز که تاکنون از این راه به دست آمده می باشد، در قیاس با نویدهایی که در سایه بیوتکنولوژی شکل گیری خواهد پیدا نمود بسیار ناچیز می باشد.

بیوتکنولوژی[2] را تحت عنوان «به‌کارگیری ارگانیسم‌ها یا فرایندهای زیستی در صنایع تولیدی و خدماتی» تعریف کرده‌اند. بیوتکنولوژی دانشی می باشد که کاربرد یکپارچه زیست‌شیمی، میکروبشناسی و تکنولوژی‌های تولید را در سیستم‌های زیستی، به جهت بهره گیری‌ای که در سرشت بین رشته‌ای علوم دارند، مطالعه می کند.

بیوتکنولوژی صنایع کاملاً نوینی خواهد آفرید که انرژی فسیلی اندکی لازم دارند و اقتصاد جهانی را تغییر خواهد داد. فرایندهای بیوتکنولوژیک در بیشتر موردها با صرف انرژی کم در دمای پایین انجام می گردد و در بیوسنتز[3] اکثراً متکی بر مواد ارزان هستند. فعالیت‌های صنعتی تحت تأثیر آن شامل تولید غذا برای بشر و جانوران، تدارک مواد خام شیمیایی به جای منابع پتروشیمیایی، منابع جایگزین انرژی، به گردش درآوردن پسماندها در طبیعت، کنترل آلودگی، کشاورزی و تولید مواد جدید برای یاری رساندن و متحول کردن بسیاری از جنبه‌های پزشکی، علوم دامپزشکی و دارویی می باشد. بیوتکنولوژی از نظر بین‌المللی همانقدر (چه‌بسا بیشتر) نوید بخش بهره گیری‌های تجاری می باشد که انقلاب میکروالکترونیک[4] فراهم نمود. بویژه آنکه صنایع بیوتکنولوژیک اکثراً بر پایه مواد تجدیدشدنی و گردش‌پذیر خواهد بود و از این‌رو می‌تواند با نیازهای جامعه‌ای که در آن انرژی روز به روز گران‌تر و کمیابتر می گردد سازگار گردد. بیوتکنولوژی از جهات بسیار هنوز یک تکنولوژی نوپا بوده و پیشرفت‌هایش مستلزم کنترل ماهرانه می باشد، اما توانایی‌های آن گسترده و متنوع می باشد و بی‌تردید در بسیاری از فرآیندهای صنعتی آینده تأثیر مهم و فزاینده‌ای خواهد داشت.

بیوتکنولوژی ذاتاً حرفه‌ای بین رشته‌ای می باشد. بیوتکنولوژیست[5] فنون مأخوذ از شیمی، میکروب‌شناسی، مهندسی شیمی و دانش کامپیوتر را به کار می‌گیرد. اهداف اصلی آن، نوآوری، توسعه و اجرای مطلوب فرایندهایی می باشد که کاتالیزور[6] زیست شیمیایی در آن تأثیر اصلی و غیر قابل جایگزینی دارد. بیوتکنولوژیست‌ها بایستی با متخصصین سایر قلمروهای وابسته مانند پزشکی، تغذیه، صنایع شیمیایی و دارویی، حفظ محیط زیست و تکنولوژی به اقدام‌آوری مواد پسماند نیز همکاری نزدیک داشته باشند. خاستگاه بسیاری از فرایندهای بیوتکنولوژیک فعلی به تخمیرهای سنتی و باستانی مانند تولید نان، پنیر، ماست و سرکه بر می گردد. اما کشف آنتی‌بیوتیک‌ها[7] در سال 1929 و سپس تولید انبوه آنها در دهه 1940 بیشترین پیشرفت‌ها را در تکنولوژی تخمیر فراهم آورد. از آن پس ما نه تنها در تولید آنتی‌بیوتیک‌ها، بلکه در تولید بسیاری از فرآورده‌های شیمیایی ساده یا پیچیده مفید، به عنوان مثال اسیدهای آلی، پلی‌ساکاریدها، آنزیم‌ها، واکسن‌ها، هورمون‌ها و غیره شاهد توسعه شگفت‌انگیز تکنولوژی تخمیر بوده‌ایم. علت اصلی توسعه فرایندهای تخمیری ارتباط نزدیک و فزاینده بین زیست‌شیمیدان‌ها، میکروب‌شناسان و مهندسان شیمی می باشد.

مهم‌ترین دلیل برای آگاهی روزافزون از بیوتکنولوژی، رسیدن به این واقعیت بود که منابع سوختهای فسیلی محدود می باشد. پس بشر بایستی در پی شیوه‌هایی باشد که با بهره گیری از توده زیستی[8]، مستقیم و غیر مستقیم انرژی خورشیدی را به شکل قابل بهره گیری درآورد. از این توده زیستی بسیاری از مواد شیمیایی ضروری برای بقای بشر به دست خواهد آمد. گرچه صنایع تخمیری سنتی همیشه در بیوتکنولوژی تأثیر مرکزی خواهد داشت، امید بیوتکنولوژیست‌ها امروزه اکثراً به کاربردهای دو کشف زیست‌شناسی بر می گردد که عبارتند از:

الف) توسعه تکنولوژی یا مهندسی آنزیمی، یعنی بهره گیری از واحدهای زیستی جداشده با آنزیم‌ها در صنعت و پزشکی.

ب) مهندسی ژنتیکی، یعنی بهره گیری از توانایی تازه کسب‌شده بشر در انتقال اطلاعات ژنتیکی بین ارگانیسم‌های کاملاً غیر منسوب و دور از هم، مانند گیاهان، جانوران و میکروارگانیسم‌ها.

این قلمروها اساساً در پی بهره‌برداری از کشفیات زیست‌شناسی مولکولی و آنزیمولوژی[9] می باشد و واژه مهندسی مولکول‌های زیستی برای استناد به مجموعه این دو به کار می‌رود.

1-2- بیوتکنولوژی- یک هسته مرکزی با دو جزء

در اصل بیوتکنولوژی را می‌توان هسته‌ای مرکزی و دارای دو جزء دانست که در آن یک جزء به دنبال دستیابی به بهترین کاتالیست[10] برای یک فرآیند یا عملکرد ویژه و دیگری با فراهم کردن ساختمان و اجرای فنی در پی ایجاد بهترین محیط ممکن جهت به کار گرفتن کاتالیست می باشد.

در بیشتر مورد هایی که تاکنون توسعه یافته می باشد، مؤثرترین، مناسب‌ترین و پایدارترین شکل برای یک کاتالیست در یک فرایند بیوتکنولوژیک ارگانیسم کامل بوده می باشد و به همین دلیل بیشتر کارهای بیوتکنولوژی بر پایه فرآیندهای میکروبی دور می‌زند. این مسئله مانع بهره گیری از ارگانیسم‌های آلی و بویژه کشت سلول‌های گیاهی و جانوری نیست که تأثیر مهم و فزاینده‌ای در بیوتکنولوژی خواهد داشت.

میکروارگانیسم‌ها را می‌توان هم به عنوان نخستین تثبیت‌کنندگان انرژی فتوسنتزی و هم به عنوان سیستم‌هایی در نظر گرفت که تقریباً در تمام انواع مولکول‌های آلی طبیعی و دست ساخته بشر تغییراتی ایجاد می کند. مجموعاً آنها گنجینه ژنی بیکرانی دارند که پتانسیل تجزیه‌ای و ترکیبی (سنتزی) تقریباً نامحدودی فراهم می‌کنند. بعلاوه میکروارگانیسم‌ها در مقایسه با تمام ارگانیسم‌های عالی مانند گیاهان و جانواران اندازه رشد بسیار سریعی دارند. پس تحت شرایط محیطی مناسبی در مدت‌زمانی کوتاه می‌توان مقادیر هنگفتی از آنها را تولید نمود.

متدولوژی‌هایی که عموماً مورد بهره گیری‌اند، انتخاب میکروارگانیسم‌های بهتر از گنجینه طبیعی محیط، تغییر و تبدیل میکروارگانیسم‌ها توسط جهش و اخیراً بسیج یک رشته از روش‌ها و فنون جدی مأخوذ از زیست‌شناسی مولکولی را فراهم ساخته می باشد که نهایتاً بازسازی میکروارگانیسم‌هایی با توانایی‌های شیمیایی کاملاً جدید را توسط بشر امکان‌پذیر می‌سازد. این فنون جدید از کوشش‌های بنیادی و اساساً علمی محض در زیست‌شناسی مولکولی طی سالهای اخیر مایه گرفته می باشد. این ارگانیسم‌ها که بدقت انتخاب و دستکاری شده‌اند بایستی به شکلی اساساً تغییرناپذیر حفظ شوند که این کار مستلزم طیف دیگری از فنون برای حفظ ارگانیسم‌ها به مقصود ابقای خصوصیات اصلی‌شان طی فرایندهای صنعتی و بالاتر از همه حفظ قدرت و قابلیت زیست آنهاست. در بسیاری از موردها کاتالیست به شکلی جدا و خالص‌شده، یعنی آنزیم به کار گرفته می گردد و امروزه اطلاعات بسیار زیادی در ارتباط با تولید انبوه، جداسازی و خالص کردن تک‌تک آنزیم‌ها و تثبیت آنها به روش‌های مصنوعی در دست می باشد.

دومین بخش هسته مرکزی بیوتکنولوژی شامل تمام جنبه‌های سیستم یا راکتوری می باشد که کاتالیست‌ها در آن اقدام می‌کنند. در اینجا دانش ویژه‌ای از مهندسی تولید یا شیمی به کار می‌آید که طرح و ابزار لازم برای بقا و کنترل محیط فیزیکو- شیمیایی مانند دما، هوادهی، pH و غیره را فراهم می کند و بدین ترتیب تجلی بهینه کاتالیست را امکان‌پذیر می‌سازد.

پس می‌بینیم که موفقیت در یک طرح بیوتکنولوژیک به کاربرد وسیع چندین نظام نیاز دارد.

خاطر نشان می گردد که مواد خام حاوی قند، مانند چغندر قند، نیشکر و غلات سودمندترین و در دسترس‌ترین مواد خام برای فرآورده‌های بیوتکنولوژی هستند و گذر زمان نشان خواهد داد که مواد لیگنوسلولزی[11]، مفیدترین منبع کربن برای پیشرفت بیوتکنولوژیک می باشد ( فرازمند، 1371).

1-3- مقدمه‌ای بر فرآیند‌های تخمیری

عبارت تخمیر[12] از واژه لاتین فرور[13] به معنی جوشان گرفته شده می باشد. این اصطلاح اظهار‌کننده نقشی می باشد که مخمر با کشت بر روی موادی مانند عصاره میوه یا جو جوانه زده (مالت) اعمال می کند. گازهای جوشان در این واکنش همان حباب‌های دی‌اکسید کربن هستند که بر اثر فعل و انفعالات میکروارگانیسم‌های بی‌هوازی بر روی قندهای موجود (سوخت و ساز بی‌هوازی مواد غذایی در بافت‌ها) در عصاره متصاعد می شوند. از نظر زیست‌شیمی‌دانان و میکرب‌شناسان صنعتی، تخمیر مفهوم متفاوتی دارد. از نظر زیست‌شیمی‌دانان، تخمیر تولید انرژی توسط سوخت‌وساز ترکیبات آلی می باشد، در حالی که از نظر میکرب‌شناسان صنعتی، مفهوم وسیع‌تری را شامل می گردد. سوخت‌وساز بی‌هوازی قندها، نوعی فرایند اکسایش می باشد که به تولید نوکلئوتیدهای پیریدین احیا شده منجر می گردد که برای ادمه فرایند بایستی مجدداً اکسید شوند. در فاز اسیدی، اکسایش مجدد نوکلئوتید پیریدین احیا شده، با انتقال الکترون از طریق سیستم سیتوکرم[14] به عنوان دریافت‌کننده نهایی الکترون صورت می‌گیرد. اما در شرایط بی‌هوازی، اکسایش نوکلئوتیدپیریدین احیاشده، با احیای یک ترکیب آلی همراه می باشد که اغلب محصول بعدی در سلسله واکنش‌های سوخت‌وساز به شمار می‌رود. در واکنش مخمر بر روی عصاره میوه و جو، NADH همراه با احیای اسیدپیرویک به اتانل حاصل می گردد. گونه‌های مختلف میکروارگانیسم‌ها می‌توانند پیروات را به طیف وسیعی از محصولات نهایی احیا کنند. پس از نظر زیست‌شیمی‌دانان «تخمیر نوعی فرآیند تولید انرژی می باشد که در آن مواد آلی به عنوان دریافت‌کننده نهایی و همچنین دهنده الکترون اقدام می‌کنند».

میکرب‌شناسان صنعتی به هر فرآیندی که برای تولید محصولات مورد نظر از طریق کشت انبوه میکروارگانیسم‌ها یا با بهره گیری از میکروارگانیسم‌ها در مقیاس صنعتی بکار گرفته گردد، تخمیر می‌گویند. نخستین فرآیند صنعتی تولید فرآورده‌های تخمیری یعنی اتانل از این جمله می باشد. در فرآیندهای تخمیر صنعتی عموماً از باکتری‌ها، مخمر‌ها و قارچ‌ها برای تولید فرآورده‌های زیستی بهره گیری می گردد. اخیراً با توسعه فنون کشت سلول، بهره گیری از سلول‌های حیوانی و گیاهی در فرآیندهای تخمیری امکان‌پذیر شده می باشد.

میکروارگانیسم‌های مورد بهره گیری در فرآیندهای بیوتکنولوژیک در اصل از محیط طبیعی جدا شده‌اند، اما برای سودمندی بیشتر به دنبال جداسازی توسط متخصصین ژنتیک صنعتی[15] به شکل ارگانیسم‌های برتر تغییر داده شده‌اند. موفقیت در انتخاب و بهبود برنامه‌ها در تمام صنایع مبتنی بر فرآیندهای زیستی (مثلاً تولید آنتی‌بیوتیک‌ها) نتیجه مستقیم همکاری بین تکنولوژیست‌ها و ژنتیک‌دانهاست. برای فرمولبندی خصوصیات فیزیولوژیک و زیست شیمیایی ویژه‌ای که جهت دستیابی به کامل‌ترین گستره فعالیت‌های بیوتکنولوژیک در ارگانیسم‌های جدید جستجو می گردد، این همکاری ضروری‌تر خواهد بود. در اصل تمام خواص ارگانیسم‌ها به مجموع ژن‌های آنها بستگی دارد. ژن‌ها در دو دسته اصلی ساختاری و تنظیمی قرار می‌گیرند. ژن‌های ساختاری رمزگزار توالی اسیدهای امینه پروتئین‌ها هستند؛ پروتئین‌ها به عنوان آنزیم، با کاتالیز واکنش‌های سنتزی یا تجزیه‌ای توانایی‌های زیست‌شیمیایی ارگانیسم را تعیین می‌کنند و یا به عنوان اجزای ساختاری سلول‌ها تأثیر ساختمانی دارند. برعکس، ژن‌های تنظیمی با تعیین اندازه تولید فرآورده‌های پروتئینی و در واکنش به علائم درون و بیرون سلولی که این فرآورده‌ها در پاسخ بدانها تولید می شوند، تجلی ژن‌های ساختاری را کنترل می‌کنند.

مهندسی ژنتیکی بی‌تردید یکی از مهم‌ترین قلمروهای پیشرفت بیوتکنولوژی بوده می باشد و برای تولید مواد شیمیایی ساده و پیچیده فرآیندهای آماده‌ای دارد که انجام آنها را از راه دستکاری میکروب‌ها قبلاً غیر عملی می‌پنداشتند. نمونه این فرآیندها شامل سنتز پروتئین‌های جانوری ویژه، مانند انسولین، افزایش دامنه تولید آنزیم‌ها، هورمون‌ها، ترکیبات ضد توموری و ضد ویروسی (اینترفرون)، مواد شیمیایی کوچک و بزرگی زیرا اتانول و یا ایجاد توانایی در به‌کارگیری مواد پیچیده‌ای زیرا سلولز و لیگنین برای تولید فرآورده‌های ارزشمند از آنهاست.

مهندسی ژنتیکی پتانسیل توسعه دامنه و قدرت هر جنبه‌ای از بیوتکنولوژی را داراست. نخست آنکه این روش‌ها به شکلی گسترده در بهبود فرایندهای میکروبی موجود به کار خواهند رفت؛ به عنوان مثال، بهبود یافتن پایداری کشت‌های موجود و حذف فرآورده‌های فرعی ناخواسته موجب افزایش بازده فرآورده‌های تخمیری خواهد گردید. این اطمینان هست که در همین دهه روش‌های نوترکیبی DNA زمینه تولید میکروارگانیسم‌های جدیدی را با خواص متابولیسمی جدید و غیر معمول فراهم خواهد ساخت. بدین ترتیب فرآیندهای تخمیری مبتنی بر این پیشرفت‌های فنی در تولید طیف کاملی از ترکیبات شیمیایی، به عنوان مثال اتیلین گلیکول[16] (به عنوان ضد یخ)، اکسید اتیلن[17] (مورد بهره گیری در پلی‌استرها[18] و مواد فعال کننده سطحی[19]) و پروپیلن گلیکول (مورد بهره گیری در صنعت پلاستیک‌ها) با صنایع پتروشیمی رقابت خواهد نمود. در صنایع غذایی، سویه‌های بهبودیافته باکتری‌ها و قارچ‌ها بزودی با تأثیرگذاری بر فرآیند‌های سنتی، مانند نانوایی و پنیرسازی، موجب کنترل بیشتر و بازآفرینی طعم و بافت آنها خواهد گردید (شجاع الساداتی، 1381).

تعداد صفحه :103

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تشکیل گونه منگنز-اکسو به وسیله منگنز پورفیرین : اوره-هیدروژن پروکسید

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: مهندسی شیمی