جستجو در سایت :   

گرایش : علوم قرآن و حدیث

عنوان : تأثیر و اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد ( M.A ) رشته الهیات

گرایش علوم قرآن و حدیث

عنوان :

تأثیر و اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی

استاد راهنما :

دکتر سیده فاطمه هاشمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

فصل اول کلیات پژوهش.. 3

1-1. اظهار مسئله پژوهش: 4

1-2. اهمیت موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن: 5

1-3. هدف های پژوهش: 5

1-4. سوالات پژوهش. 6

1-5. فرضیات پژوهش: 6

1-6. قلمرو و ساختار پژوهش: 8

1-7. پیشینه پژوهش: 8

1-8 . روش پژوهش: 10

1-9. متغیرها و واژ ه های کلیدی: 10

فصل دوم. 11

2-1. مفهوم دین وکاربرد قرآنی آن. 12

2-1-1. مفهوم دین در لغت و اصطلاح. 12

2-1-2. موردها کاربرد دین در قرآن. 13

2-1-3- موردها و کاربرد دین در روایات.. 16

2-2. مفهوم اکراه وکاربرد قرآنی و روایی آن: 18

2-2-1. مفهوم اکراه در لغت واصطلاح. 18

2-2-2. موردها کاربرد اکراه در قرآن. 19

2-2-3. مورد هایی از کاربرد اکراه در روایات.. 22

2-3. مفهوم اختیار و کاربرد قرآنی و روایی آن: 25

2-3-1. مفهوم اختیار در لغت و اصطلاح. 25

2-3-2. کاربرد اختیار در آیات قرآن. 27

فصل سوم. 29

3-1. انگیزه های دین گرایی.. 30

3-1-1. حقیقت جویی فطری.. 30

3-1-2. دست یابی به مصلحت و منفعت پایدار. 31

3-1-3. کمال جویی بشر. 31

3-1-4. ضرورت شکرگذاری منعم. 32

3-2. ضرورت نیاز بشر به دین.. 33

3-2-1. هدفمندی آفرینش بشر. 33

3-2-2. نارسایی دانش بشری.. 35

3-3. تأثیر عمده دین در تضمین سلامت فردی و اجتماعی.. 36

3-3-1. دین و زندگی فردی.. 36

3-3-1-1. رفع نیازهای فطری.. 36

3-3-1-2. سلامت نفس و تکامل اخلاق. 37

3-3-1-3. دین و زندگی اجتماعی.. 38

3-4. مشخصه ها و عناصر دینی.. 40

3-4-1. ارتباط ی عناصر دین.. 41

3-5. ویژگی های دین الهی.. 43

3-6. رسالت دین، هدایت تشریعی.. 47

3-7. انواع دین.. 49

3-7-1. دین حق و دین باطل. 49

3-7-1-1. واحد بودن دین حق وتعدد دین باطل. 51

3-8. امتیازات دین حق (دین اسلام) 52

فصل چهارم. 58

4-1. دلالت آیه نفی اکراه (لا اکراه فی الدین) 59

4-1-1. تحلیل ادبی آیه. 61

4-1-2. شأن نزول آیه. 61

4-1-3. تحمیلی نبودن دین و مذهب.. 63

4-1-4. تبیین عقیده نه تحمیل عقیده 65

4-1-5 . اسلام، دین آزادی و اختیار. 66

4-1-6. علت عدم اکراه در دین.. 66

4-1-7. آیات مؤید نفی اکراه دین.. 68

4-1- 8. عدم نسخ آیه لا اکراه فی الدین.. 72

4-2. پیامدهای آیه ی «لااکراه فی الدین» 73

4-2-1. ارتباط مشیت الهی با اختیار بشر. 74

4-2-2. دنیا، دارابتلاء و امتحان. 76

4-2-3. عدم تطابق ایمان با اجبار. 77

4-2-4. پیشرفت مسلمین در سایه قواعد غیر تحمیلی دین اسلام. 78

فصل پنجم. 81

5-1. مفهوم آزادی.. 82

5-1-1. شروط آزادی در اسلام. 83

5-1-2. قلمرو آزادی در اسلام. 84

5-2. آزادی در قرآن کریم. 85

5-2-1. آزادانه بودن دعوت پیامبران و دوری از هر گونه اکراه و اجبار. 86

5-2-2. آزادی در انتخاب دین.. 88

5-2-3. آزادی (اختیار) در اقدام. 90

5-2-4. آزادی و امتحان الهی.. 91

5-2-5. آزادی اندیشه. 92

5-3. حدود آزادى.. 96

5-4. مطالعه شبهاتی پیرامون آیه «لا اکراه فی الدین» 101

5-4-1. شبهه اول – انحصار مقبولیت شرعی دین اسلام، در تعارض با آزادی عقیده دینی می باشد. 101

5-4-1-1. جواب و رد شبهه. 101

5-4-2. شبهه دوم – وجوب تکالیف شرعی برای بندگان ،در تعارض با اختیار وآزادی در دین مطابق آیه لا اکراه فی الدین می باشد. 104

5-4-2-1جواب و رد شبهه: 104

5-4-3  شبهه سوم: مشیت الهی، به معنای جبر می باشد و با اختیار بشر خصوصاً اختیار و انتخاب دین منافات دارد. 109

5-4-3-1. جواب و رد شبهه: 109

5-4-4  شبهه چهارم: مسئله عقوبت کیفر و پاداش در تعارض با اختیار و آزادی می باشد. موضوع کیفر ارتداد نیز در این شبهه مطرح می باشد. 119

5-4-4-1. جواب و رد شبهه. 119

5-4-4-2. نکاتی در کیفر ارتداد. 121

5-4-4-2-1. عوامل شکل گیری ارتداد. 124

5-4-4-2-2. انواع مرتد. 126

5-4-4-2-3. مجازات ارتداد. 126

5-4-4-2-4. فلسفه مجازات مرتد. 126

6-1. نتیجه گیری نهایی.. 130

6-1-1. آیا انتخاب دین امری اجباری می باشد یا اختیاری.. 130

6-1-2. دلالت آیه لا اکراه فی الدین چیست.. 130

6-1-3. دین مقبول نزد خداوند و امتیاز آن چیست.. 131

6-1-4. مهمترین شبهات وارده بر آزادی و اختیار بشر که برای پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند کدامند  132

6-2. پیشنهادات.. 135

فهرست منابع. 136

چکیده:

پژوهش حاضر به مطالعه تأثیر اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی با در نظر داشتن آیه ” لا اکراه فی الدین” می پردازد و نهایتا به اثبات اختیار در پذیرش دین الهی می انجامد.این پژوهش با هدف برداشت صحیح از آیه لااکراه فی الدین و زدودن ابهامات وارده بر آن در محدوده قرآن و روایات اهل بیت (ع) در شش فصل تنظیم شده می باشد.مهمترین نتایج و یافته های این پژوهش عبارتند از:

راه تمیز حق از باطل در قرآن اظهار شده و راه رشد و هدایت،در پیروی از حق و دستورات دینی می باشد.

دین حقیقی همان اسلام می باشد.زیرا از جامعیت،جاودانگی،اجتهاد ناپذیری،سهل و آسان گیری و تحریف ناپذیری کتاب آسمانی قرآن معصون می باشد.پس بشر در انتخاب دین آزاد می باشد،منتها ملزم به رعایت صحیح تکالیف و اوامر و نواهی الهی،مستحق پاداش و عذاب و کیفر می باشد شبهاتی نظر:انحصار و مقبولیت شرعی دین اسلام،وجوب تکالیف شرعی برای بندگان،مسئله ی عقوبت و پاداش و کیفر اخروی و مشیت و قضای الهی هیچ کدام در تعارض با اختیار و آزادای بشر خصوصا در انتخاب دین نیست و با آیه لا اکراه فی الدین منافاتی ندارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق

مقدمه
بشر از زمانی که خود را شناخت، اعتقاد پیدا نمود که در برابر گونه ای روابط خاص فوق بشری قرار دارد و از اینکه می توانست از این نیرو کمکهایی را دریافت کند خوشحال بود. در طی قرون و در هر زمانی بشر این نیروی فوق العاده را در چیزی پیدا می نمود. به آن متمسک می گردید و از این تقاضای کمک می نمود و حتی آن را می پرستید یا آنکه غریزه اعتقاد به علمی روحانی مانند سایر مواهب خدادادی در فکر انبیاء انسانی مشترک می باشد، اما با وجود این ادیان و اعتقاداتی در جهان به وجود آمد که در طی سال های متوالی بعضی از آنها از میان رفتند و بعضی از آنها باقی ماندند. قدمت حضور بشر در زمین و عقاید آنها می رساند که ابندایی ترین بشر ها و همه ی مردم اولیه گونه ای اعتقاد دینی داشتند و بشر اولیه نیز مانند بازماندگانش به نیروی راز آلودی که نگاه دارنده ی زمین ، آسمان و سراسر زندگی اوست عمیقاً احساس وابستگی می نمود . با مطالعه ی تاریخ ادیان و مذاهب و عقاید می توان پی برد که بشر در تمامی دوره های زندگی خود مذهبی زیسته می باشد و این نشان دهنده ی این موضوع می باشد که دین و مذهب یک امر غریزی و فطری می باشد . درمورد ی تأثیر بر جوامع بشری میتوان گفت که این امر نکته ای می باشد که در جای جای تاریخ و از لابه لای زوایای مختلف جوامع به روشنی قابل نظاره می باشد متأسفانه تاریخ های مدون از یک سو، تاریخ ستمگری های پادشاهان می باشد و از سوی دیگر تاریخ یک مبارزه ی خیالی بین بشر و طبیعت برای رفع فقر و گرسنگی، در این بین آن چیز که که به گونه کامل مورد غفلت وفراموشی قرار گرفته، راه و تاریخ انبیاء و مبارزات عدالت خواهانه مومنینی می باشد که برای گسترش توحید و اقامه ی قسط و عدل در میان بشر ها قیام کردند، حال آنکه اگر با چشم حقیقت بین بنگریم، در تمام طول تاریخ زندگی بشر بر کره ی زمین آن چیز که که بیشترین تأثیر را در حیات ظاهری و باطنی بشر باقی گذاشته می باشد و بیشتر از همه عوامل مستحق بحث و پژوهش می باشد، راه انبیاء و مبارزات آنها می باشد.

تاریخ به دست بشر و بشر بیش از هر چیز به دست پیامبران ساخته و پرداخته شده می باشد. ناموس آفرینش، جهان را مسخر بشر و بشر را مسخر نیروی ایمان و پیامبران را سلسله جنبان این نیرو قرار داده می باشد. تنها نیروی ایمان می باشد که به تعبیر قرآن حیات تازه ای به او می‌دهد.

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیکُمْ»  الانفال /24 «اى کسانى که ایمان آورده‏اید، زیرا خدا و پیامبر (ص)، شما را به چیزى فرا خواندند که به شما حیات مى‏بخشد»

ادیان با تقدس دادن به هدفهای عالی بشری ،عواطف بشر ها را تحریک کرده و در آنها شور و حرکت به وجود می آورند. که زنده ترین امواج اجتماعی، امواج و جنبش های دینی می باشد. پیوند این نهضت ها با جوهر حیات و فطرت زندگی از هر چیز اصیل تر می باشد تاریخ اسلام، از این نظر سخت آموزنده و تکان دهنده می باشد. اسلام در آغاز بصورت یک موج بسیار کوچکی پدید آمد. حضرت محمد (صل الله علیه وآله وسلم) در حالی که دنیای درونش دگرگون شده بود و با دریای غیب و ملکوت اتصال یافته و از فیوضات الهی لبریز شده بود، فریاد برآورد: ” قولوا لا اله الا الله تفلحوا ” این موج شروع گردید و موثرترین تأثیرات اجتماعی را همراه با تأثیرات فردی بر حیات بشر نهاد.

دین‌شناسی و آگاهی از دستورها و قوانین دینی از ضرورت و حساسیت ویژه ای برخوردار می باشد، زیرا:

مهم ترین آرمان یک بشر حقیقت جو، سعادت و رستگاری حقیقی و زندگی جاودانی می باشد که غیر از در پرتو دین و دین داری حاصل نمی گردد.

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دین، ماندگارترین و معتبرترین میراث فرهنگی ما می باشد که از سوی پیامبران الهی و در رأس آنان پیامبر خاتم (ص) و جانشینان به حق ایشان و با جانفشانی های فراوان آن بزرگواران به دست ما رسیده می باشد. از این رو پاسداری و حفظ این میراث عظیم بر ما واجب می باشد واین مهم، غیر از از راه آشنایی لازم با دین و آموزه های دینی و راه های مقابله با متجاوزان به حریم دین میسر نمی گردد.

تعداد صفحه : 152

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***