جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اخلاق اسلامی

عنوان : وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تاکید بر آموزه­ ها و سیره نبوی

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته اخلاق – اخلاق اسلامی

عنوان:

وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تاکید بر آموزه­ ها و سیره نبوی

استاد راهنما:

خانم دکتر زهرا خزاعی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

1. اظهار مسئله. 1

2. سوالات پژوهش.. 2

3. فرضیات پژوهش.. 3

4. پیشینه‌ی پژوهش.. 3

5. اهمیت و ضرورت پژوهش.. 4

6. روش پژوهش.. 5

7. چینش مطالب… 5

فصل اول: کلیات… 7

1-1. معنا و مفهوم وفای به عهد. 8

1-1-1. معنای لغوی وفا 8

1-1-2. معنای اصطلاحی وفا 9

1-1-3.  معنای عهد. 10

1-1-3-1.  معنای لغوی عهد. 10

1-1-3-2. معنای اصطلاحی عهد. 11

1-2. معنا و مفهوم اخلاق.. 13

1-2-1. معنای لغوی اخلاق.. 13

1-2-2. معنای اصطلاحی اخلاق.. 14

1-3. علم اخلاق.. 17

1-4. معنا و مفهوم سیره. 18

1-4-1. معنای لغوی سیره. 18

1-4-2. معنای اصطلاحی سیره. 19

1-4-3. تفاوت سیره با آموزه. 19

1- 5. واژه‌های مرادف و مخالف وفای به عهد. 20

1- 5-1. واژه‌های مرادف وفای به عهد. 20

1- 5-1-1. میثاق.. 20

1- 5-1-2. وعد. 21

1- 5-1-3. عقد. 23

1-5-1-4. إصر. 23

1-5-1-5. حلف… 24

1-5-1-6. نحب… 25

1-5-2. واژه‌های مخالف وفای به عهد. 25

1- 5-2-1. نقض عهد. 25

1- 5-2-2. نَکث عهد. 27

1-5-2-3. نَبذ عهد. 27

1- 5-2-4. غدر. 28

1-4-2-5.  غَزْل عهد. 28

1- 5-2-6. خلف وعده. 29

1-6. اهمیت وفای به عهد و ارزش وفاداری در اسلام. 29

فصل دوم: اقسام وفای به عهد 35

2-1. عناصر عهد. 36

2-1-1. عهد بما هو عهد. 36

2-1-1-1. به صورت کتبی.. 36

2-1-1-2. به صورت شفاهی.. 37

2-1-2. متعلق عهد. 37

2-1-2-1. به صورت قول. 37

2-1-2-2. به صورت فعل.. 37

2-1-3. متعهِّد و متعهَّد. 38

2-2. اقسام عهد. 38

2-2-1. عهد خداوند با بشر. 38

2-2-1-1. عهد خداوند با بشر­های عادی(عموم بشر­ها) 40

2-2-1-2. عهد خداوند با انبیاء و اولیاء. 42

2-2-2. عهد بشر. 44

2-2-2-1. عهد بشر با خدا 44

الف) قسم.. 46

ب) نذر. 47

2-2-2-2.  عهد بشر با بشر. 48

2-2-2-2-1. پیمان­های اقتصادی.. 49

2-2-2-2-2. پیمان­های سیاسی.. 49

2-2-2-2-3. پیمان‌های نظامی.. 51

2-2-2-2-4. پیمان­های اجتماعی.. 52

2-2-2-3.  عهد بشر با خود. 55

2-3. مراتب وفا 56

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

فصل سوم: وفای به عهد در اخلاق.. 36

3-1. تعریف فضیلت… 60

3-2. اقسام فضایل.. 62

3-2-1. فضایل عقلانی.. 62

3-2-2. فضایل اخلاقی.. 63

3-3. ارتباط­ی وفای به عهد با فضایل.. 64

3-3-1. ارتباط‌ی وفای به عهد با حکمت… 66

3-3-1-1. ارتباط­ی وفای به عهد با حکمت در قرآن. 66

3-3-1-2. ارتباط­ی وفای به عهد با حکمت در نظر فیلسوفان و علمای اخلاق.. 66

3-3-2. ارتباط­ی وفای به عهد و عدالت… 68

3-3-2-1. ارتباط­ی وفای به عهد و عدالت در قرآن. 69

3-3-2-2. ارتباط­ی  وفای به عهد و عدالت در آموزه­ها و سیره­ی نبوی.. 70

3-3-2-3. ارتباط­ی وفای به عهد و عدالت از منظر فیلسوفان و علمای اخلاق.. 71

3-3-3. ارتباط­ی وفای به عهد و صداقت… 74

3-3-3-1. ارتباط­ی وفای به عهد و صداقت در قرآن. 75

3-3-3-2. ارتباط­ی وفای به عهد و صداقت در آموزه‌ها و سیره نبوی.. 77

3-3-3-3. ارتباط­ی وفای به عهد و صداقت از منظر فیلسوفان و علمای اخلاق.. 79

3-3-4. ارتباط­ی وفای به عهد با امانت‌داری.. 82

3-3-4-1. ارتباط­ی وفای  به عهد و امانت‌داری در قرآن. 83

3-3-4-2. ارتباط­ی وفای به عهد و امانت‌داری در آموزه و سیره. 84

3-4-5. ارتباط­ی وفای به عهد با دیگر فضایل.. 85

فصل چهارم: شرایط و احکام وفای به عهد 87

4-1. شرایط وفای به عهد. 88

4-1-1.  شرایط وفای به عهد در کتب فقهی.. 88

4-1-1-1. انشاء صیغه. 89

4-1-1-2. عاقل بودن. 90

4-1-1-3. بالغ بودن. 90

4-1-1-4. مختار بودن. 90

4-1-1-5. قصد جدی داشتن.. 91

4-1-1-6. حلال و مباح بودن معهود. 92

4-1-1-7. اقدام به عین نیت… 92

4-1-1-8. محال نبودن. 92

4-1-1-9. قدرت و توانایی.. 93

4-1-2. شرایط وفای به عهد در کتب حقوقی.. 93

4-1-2-1. عدم مخالفت با کتاب و سنت… 93

4-1-3. شرایط فعل اخلاقی در کتب علمای اخلاق و فیلسوفان مسلمان. 94

4-1-3-1. عزم و اراده. 95

4-1-3-2. نیت (حُسن فاعلی) 96

4-1-3-2-1. صدق و راستی.. 98

4-1-3-2-2. عدم خیانت… 99

4-1-3-2-3. عدم زیان به افراد. 100

4-1-3-3. مطلوبیت فعل (حُسن اقدام) 100

4-1-3-4. ملکه نفسانی.. 102

‌4-1-3-5. نتیجه­ی اقدام.. 102

4-2.  احکام وفای به عهد. 104

4-2-1. احکام وفای به عهد  در کتب فقهی و حقوقی.. 104

4-2-2.  احکام اخلاقی وفای به عهد. 109

4-2-2-1. تعارض اخلاقی.. 112

4-2-2-1-1. تعریف تعارض اخلاقی.. 113

4-2-2-1-2. انواع تعارض اخلاقی.. 114

4-3. افراد واجد شرایط برای عهد بستن.. 116

4-4. حق وفای به عهد با دشمن.. 117

4- 5. استثنائات در وفای به عهد. 122

4-6. شرایط درست بودن نقض عهد. 123

4-7. ثمرات وفای به عهد و زیان‌های عهدشکنی.. 125

4-7 – 1. ثمرات وفای به عهد. 125

4-7-1 – 1. نظم اجتماعی و ثبات جامعه. 125

4-7-1 – 2. جلب اعتماد دیگران. 125

4-7-1 – 3. حب الهی.. 126

4-7-1-4. لطف الهی.. 127

4-7- 1 – 5.  برخورداری از برکات و پاداش الهی.. 127

4-7 – 2. زیان­های عهدشکنی.. 128

4-7-2 – 1. رواج بی‌اعتمادی در جامعه و از هم گسیختگی آن. 128

4-7- 2 – 2. تسلط دشمنان. 129

4- 7-2-3. عهدشکنی و عقوبت سریع. 130

4-7-2- 4. خشم خدا و عذاب الهی.. 131

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: مقایسه ی تطبیقی ظن فقهی _ اصولی و ظن اخلاقی از منظر حجیت

4-7 – 2- 5.  محرومیت از الطاف الهی.. 132

4-8. علت های وفا و عدم وفای به عهد. 132

4-8-1. علت های وفای به عهد. 133

4 – 8 – 2. علت های عدم وفای به عهد. 133

4-9. طرق درمان عدم وفای به عهد. 135

نتیجه­گیری.. 138

پیشنهادات… 140

فهرست منابع و مآخذ. 1

چکیده

وفای به عهد یکی از ارزش­های مطرح‌شده در نظام اخلاقی اسلام دارای جایگاه والایی در روابط اجتماعی می باشد، در این پژوهش با عنوان «وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تاکید بر آموزه­ها و سیره­­ی نبوی» کوشش شده تا معنا و جایگاه وفای به عهد در اخلاق اسلامی به ویژه در آموزه­ها و سیره­ی نبوی اظهار گردد. در این راستا ثمرات وفای به عهد، زیان­های عدم آن، اقسام و جایگاه وفای به عهد به عنوان یک فضیلت اخلاقی و ارتباط­ی آن با دیگر فضایل اخلاقی مانند حکمت، عدالت، صداقت و امانت­داری مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. همچنین علاوه بر اظهار شرایط و احکام وفای به عهد در سه حوزه­ی اخلاقی، فقهی و حقوقی، به تعارض وفای به عهد با بعضی از ارزش‌های اخلاقی تصریح گردید و مشخص گردید در شرایطی که وفای به عهد در مقام اقدام با دیگر ارزش­ها در تعارض باشد می­توان نقض عهد نمود. ایمان راستین و بهره­مندی از عقل مانند عوامل وفای به عهد و پیش روی اشکال ایمان و خود­خواهی و عدم آگاهی از وجوب وفای به عهد مانند عوامل عدم وفای به عهد می­باشند که در بخش پایانی پایان‌نامه به آن پرداخته شده می باشد. از مهم­ترین یافته­های این پژوهش، اثبات لزوم وفای به عهد به عنوان یک فضیلت اخلاقی و یکی از احکام اساسی اسلام در عهدهای الهی و عهدهایی می باشد که با مردم بسته می­گردد؛ خواه طرف عهد دوست باشد یا دشمن و خواه مسلمان باشد یا کافر.
مقدمه
1. اظهار مسئله
حمد و سپاس خدای را که نعمت‌های بیکرانش را بر ما ارزانی نمود و قرآن را برای هدایت بشر نازل فرمود و درود فراوان بر اشرف پیامبران، نبی گرامی اسلام (ص) و خاندان پاکش (ع) و یاران و پیروان آن حضرت باد.

مسئله­ی وفای به عهد یکی از کاربردی­ترین آموزه­های دین مبین اسلام بوده و از مهم­ترین واجبات الهی به شمار می­رود. پایبندی به عهد و پیمان یک اصل جهانی بوده و از امهات فضایل به شمار می­رود و همه­ی مردم جهان از هر قاره و اقلیمی با تمام اختلافاتی که در افکار و تمایلات دارند در این اصل ریشه­دار و عمیق وفای به عهد اتفاق نظر دارند و عهدشکنی را خیانت و رعایت عهد و پیمان را فضیلت می­شمارند. از آنجا که زندگی در اجتماع و جامعه جزء لاینفک حیات بشری می باشد و برای آنکه از قوام و دوام برخوردار باشد نیازمند مجموعه­ای از قوانین و اصول می باشد که بعضی از آن­ها در قالب قوانین مصوب و مکتوب جای می­گیرند و بعضی دیگر اگر چه در قانون مدون و مصوبی ثبت و ضبط نشده­اند اما قوانین فطری­ای هستند که در نهاد آدمی قرار داشته و آدمی بالفطره خود را ملزم به رعایت آن­ها دانسته و تجاوز از آن­ها را برای خود جایز نمی­داند زیرا می­داند که هرگونه تخطی از این قوانین فطری می­تواند حیات توأم با آرامش او را در دنیا به مخاطره انداخته و با نابودی مواجه سازد. قوانینی همچون راستگویی، ادای امانت، تکریم به حقوق دیگران و غیره. مانند این قوانین فطری یکی هم قانون «وفاء به عهد» می باشد. قانونی الهی و انسانی که همه­ی بشر­ها فارغ از هر دین و آیینی خود را ملزم به رعایت آن می­دانند تا جایی که بنا به فرموده بزرگان دین حتی مشرکان جاهلی نیز خود را ملزم به رعایت آن دانسته و تجاوز از آن را برای خود گناهی نابخشودنی می­دانستند. دین اسلام که کامل­ترین دین آسمانی می باشد، تمام جوانب زندگی بشر در دنیا و آخرت را مورد توجه قرار داده و مسیر صحیح تکامل را فرا روی بشر قرار داده می باشد. از این روست که دین اسلام به عنوان اکمال و اتمام اخلاق بشر معرفی شده می باشد. منابع دین اسلام (قرآن، آموزه­ها  و سیره و کتب علمای اخلاق و فیلسوفان مسلمان) منبع عظیم مسائل اخلاقی می باشد و سرچشمه اصلی احکام و مسائل اخلاقی در میان مسلمانان  محسوب می­گردد و دلیل اینکه در این پژوهش به آموزه­ها و سیره نبوی استناد شده می باشد این می باشد که آموزه‌ها و سیره­ی نبوی  به عنوان  یکی از منابع اصلی اخلاق اسلامی مطرح می باشد.

یکی از مسائل مهمی که در  اخلاق اسلامی مطرح می باشد، مسئله­ی وفای به عهد می باشد که در منابع دینی ما نمونه­های فراوانی از آن وجود داشته و همواره مورد تاکید دین اسلام بوده می باشد. پس این پژوهش بر آن شده می باشد تا  مسئله­ی وفای به عهد و جایگاه آن در اخلاق اسلامی از حیث اقسام و جایگاه آن در قرآن و آموزه­ها و همچنین در  فیلسوفان مسلمان مطالعه کند و به  شرایط و احکام وفای به عهد و علت های وفاداری و عهدشکنی و ثمرات و زیان­های آن بپردازد.

گفتنی می باشد پرداختن به وفای به عهد در اخلاق اسلامی، فراتر از پژوهش حاضر بوده و نیازمند تحقیقات گسترده­تری می باشد. پس پایان‌نامه حاضر را بایستی تنها به عنوان درآمدی بر این موضوع دانست.

تعداد صفحه : 168

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***