دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    « فهرست » مقدمه و تشکر............................................................................................................................................1 آشنایی با مکان کارآموزی.......................................................................................................................2 تاریخچه بانکداری....................................................................................................................................3 1-بانکداری در دوره قدیم.........................................................................................................3 2-بانکداری در قرون وسطی (از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی) .................................4 3-با نکداری در د وره جدید (از قرن پانزد هم به بعد......................................................4 4- تشکیل با نک مرکزی..........................................................................................................5 نمودار سازمانی و تشکیلات...................................................................................................................6 نوع و شرح مختصری از فرایند تولید یا خدمات: .........................................................................6 1- چک..........................................................................................................................................6 تعریف و شرایط صدور چک........................................................................................7 شرایط صوری چک........................................................................................................7 انواع چک از نظر بانک..................................................................................................8 1-چک عادی.............................................................................................8 2-چک گوا هی شده...............................................................................8 3-چک با نکی...........................................................................................8 4-چک بسته..............................................................................................9 5-چک مسا فرتی.....................................................................................9 6- چک تضمین شده..............................................................................9 7- چک در گردش...................................................................................9 2- سپرده سرمایه گذاری ها ی مدت دار...........................................................................9 الف)کوتاه مدت ................................................................................................................9 ب)بلند مدت..................................................................................................................10 3-سپر ده قرض الحسنه های پس انداز وجاری..............................................................10 ارزیابی بخشهای مرتبط در دایره کامپیوتر بانک صادرات مرکزی به عنوان رشته کارآموز....11 رشد فناوری اطلاعات در بانک........................................................................................................... 12 نقش فناوری اطلاعات و کامپیوتر در بانکداری (بانک ها) ...........................................................12 تجارت الکترونیک.....................................................................................................................................13 بانکداری الکترونیک................................................................................................................................15 مزایای بانکداری الکترونیک...................................................................................................................16 اجزای بانکداری الکترونیک دربانک صادارت....................................................................................18 1- انواع کارت ها...................................................................................................................18 2- شبکه شتاب.....................................................................................................................18 3- سیستم تسویه بین بانکی مبادلات ارزی..................................................................18 4- شبکه سوئیچ عملیات خرد بانکی و بین بانکی.......................................................18 5- شبکه مرکزی سوئیفت((SWIFT3)) ...................................................................18 موقعیت و اصل مکانیزاسیون بانک صادرات و آشنایی با جزئیات رشته کامپیوتر در این دایره ...........................................................................................................................................19 آزمون آموخته ها و نتایج.....................................................................................................................20 1)آزمون آموخته ها و پیاده کردن دانش تخصصی دانشجو در آشنایی با قطعات و نصب و راه اندازی سیستم های شبکه ای در شبعه ها ............................................21 شرح مختصری از نصب قطعات سخت افزاری وسیستم های شبکه ای در شعبه های با نک صادرات.............................................................................21 انواع پر ینتر های قابل استفاده در با نک صادرات .......................................21 انواع ترمینال ها ...................................................................................................21 انواع شبکه های داخلی مورد استفاده در بانک صادرات............................22 1- شبکه Longshin ...............................................................22 2-شبکه Spicealix...................................................................22 3-شبکه TCL.............................................................................22 4-شبکه هاب.................................................................................22 کاربرد استفاده از kvm switch ....................................................................23 2)آشنایی مقدماتی با سیستم عامل unix و نحوه ارتبا طات ، امنیت و دستیا بی به اطلاعات در بانک صادرات ایران..............................................................................................23 Unix چیست..........................................................................................................24 فرایند ورود به unix (عمل login ) .............................................24 خارج شدن از unix (logoff) ........................................................25 لیست کردن فایلها ی یک دایرکتوری .........................................25 سیستم امنیتی unix...........................................................................25 سیستم پشتیبان گیری در unix ....................................................25 سیستم سپهر............................................................................................................26 راه اندازی سیستم تبدیلی سپهر.......................................................26 آشنایی با بعضی از دستورات unix در دایره کامپیو تر بانک صادرات......27 خوا ندن و کپی کردن و رویت فایل های روی فلاپی با فرمت unix .......27 دستورات کاربردی درUnix.........................................................................................27 نتیجه گیری.....................................................................................................................28 گزارش پیشرفت کارآموزی شماره 1..........................................................................29 گزارش پیشرفت کارآموزی شماره 2.........................................................................30 گزارش پیشرفت کارآموزی شماره 3..........................................................................31 فرم پایان دوره کارآموزی. ...........................................................................................32 1257300-45720000 مقدمه و تشکر: تاسیس بانک صادرات ایران در اولین گام ، ارمغان گرانبهایی برای بانکهای ایران بود ،چرا که برای اولین بار ، بانک و بانکداری و مراجعه به بانک را برای عموم مردم فراهم و تسهیل نمود . آن زمان بانکها به صورت ادارات دولتی با مردم رفتار میکردند ، ولی بانک صادرات ایران با بهترین برخوردها و ایجاد شعب در مکانهایی بسیار دور افتاده کار خود را آغاز کرد . این شرایط و تفکر باعث شد که پس از یک سال و دوماه دومین شعبه بانک صادرات و معادن در تاریخ دهم دیماه سال 1332 در « خیابان قزوین » تهران با نام سینا آغاز به کار کند و با سیاست ارائه خدمات بیشتر به مردم در اقصی نقاط کشور ، روند روبه گسترش شعب خود را حتی در خارج از مرزهای جغرافیایی ادامه دهد . ضمن اینکه اولین شعبه خارج از کشور در سال 1340 شمسی در شهر هامبورگ آلمان رسماً افتتاح شد و بلافاصله در همان سال به موازات افتتاح شعب متعدد در داخل کشور شعب پاریس ، لندن و بیروت نیز تأسیس و آغاز به کار کرد . به طوری که در حال حاضر با بیش از 3200  شعبه در داخل کشور و 23  شعبه در نقاط مهم اقتصادی جهان به انجام عملیات مختلف بانکی مشغول است. همچنین لازم است از کلیه عزیزانی که من را در تهیه این گزارش یاری کردند از جمله آقای کریمی، مسئول کامپیوتر بانک صادرات فارس(شعبه مرکزی) و همکاران دیگر و استاد ارجمندم سرکار خانم باقری کمال تشکر را داشته باشم. مرحله اول: «آشنایی با مکان کارآموزی» تاریخچه بانکداری: 1-بانکداری در دوره قدیم: الف) بابل: در امپراطوری بابل معاملات بانکی به شیوه ابتدایی آن و حتی در قوانین حمورابی مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده های تجارتی ذکر و دستوراتی درباره سرمایه گذاری آمده است. درشهر با بل تجارتخا نه ها و با نکهای بزرگی وجود داشت که دادن تمسک، حوا له، برات و نیز گرفتن ربح معمول بود و میزان ربح 20% بوده و در مواردی به صدی چهل تا چهل و سه می رسید. معابد این شهر در حدود 2000سال قبل از میلاد مسیح به عملیا ت بانکی محدودی مبادرت می ورزید ند و آنها در مقابل وثیقه اموال غیر منقول پول به عاریت می دادند. ب)یونان: در کشور خدایان و ارباب انواع علاوه بر با نکهای خصوصی بعضی از معا بد هم به کار صرا فی ا شتغال داشتند سپرده های مردم را پذیرفته و به اشخا ص یا شهرها وام اعطا می کرد ند. از جمله معبد دلفی بود در شهر ا فسن و بعلت جنگهای مدام داخلی ، معابد مطمئن ترین محل برای نگهداری و حفا ظت اموال گرا نبها و پر ارزش به شمار می آمد. پ)ایران: قبل از دورۀ هخا منشی ، با نکداری به طر ز ا بتدا ئی مر سوم ولی در انحصار معابد و شا هزا دگان بود و در زمان هخا منشیان بازرگا نی رونق بافت وپول مسکوک رواج گرفت ومعروفترین این بانکها ، با نک اجیبی بود که تعلق به مها جرین یهودی مقیم بابل داشت و بکلیه امور با نکی از قبیل قبول سپرده و اعطای وام و رهن گرفتن املاک می پرداخت و سر مایه آن برای خرید و فروش منازل ،احشام ، غلامان و کشتی های حامل کالا بکار می افتاد . ت)رم: در اوایل تأ سیس دولت رم که وصول مالیاتها به شکل مقا طعه به اشخاص واگذار می شد مامورین غالباً به شهرها و مؤسسات دولتی وام می دادند. در واقع به نوعی به پولهای کشور و تعییین عیار آنها و قبول سپرده و دادن وام ،کار صندوق داریی را هم برای مشتریان خود انجام می دادند.بانکداری مبادرت می ورزیدند . بانکداری های رومی گذشته از تبدیل پولهای خارجی عملیات بانکداران رومی از بیشتر جهات شبیه به عملیات بانکی کنونی و عبارت بود از افتتاح حساب جاری ومدت دار به نفع افراد،پر داخت بهره به سپرده های مدت دار ،صدور برات تجارتی ،دادن قرضه بانکی اتعم از مصرفی وتجارتی با بهره های متفاوت ، رهن و صدور اعتبار نامه تجارتی وغیره. ث)چین: در چین نیز حدود قرن ششم قبل از میلاد با نکداری رواج داشته و اختراع کا غذ (در حدود 105سال قبل از میلاد) در چین از نظر استفاده در عملیات با نکداری ا همیتی بسزا یافت زیرا همین کشف بود که برای اولین بار تهیه اسناد با نکی ، تنظیم محا سبات و نگا هداری حسا بها و نقل و انتقال اسناد را به صو ر تی ارزان و ساده مقدور ساخت. 2-بانکداری در قرون وسطی (از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی): در قرون وسطی با نکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و امپرا طوری رم وجود داشت عملا از بین رفت و پس از سقوط رم یک سیر قهقرائی در عملیات با نکی و سایر مظاهر تمدن بشری پیدا شد عرف بانکداری با انجام برخی عملیات بانکی توسط اقوام مختلف بخصوص یهودیها که با استعداد طبیعی این قوم که بیشتر به فعالیتها ی با نکی پرداخته بود ند ، حیات تازه ای یافت ولی با مخا لفت تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریا فت ربح از ا فراد و منع مشروط آن در مذهب یهود ، این فعالیت تقریباً بلامانع در برخی از مراکز شهرها به طور انحصاری در اختیار این قوم قرار گرفت. بنا بر این عملیات صرا فی و به خصوص دریا فت بهره در مقابل دادن قرضه از ا فراد غیر یهودی بلامانع رواج یافت. 3-با نکداری در د وره جدید (از قرن پانزد هم به بعد ): دوره جدید با پیشرفت تدریجی تجارت و داد و ستد در سواحل در مدیترا نه بخصوص در شهرهای ونیس و فلورا نس شروع شد و کشف آمریکا و را ههای در یایی جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب کم کم دامنه فعالیت اقتصادی از سواحل دریایی مدیترا نه به کشورهای سواحل اقیا نوس اطلس مانند فرانسه – اسپانیا- پرتغال و انگلیس گسترش پیدا کرد. عملیات با نکی محدود به نگهداری و خرید و فروش فلزاتت قیمتی و نقل و انتقال وجوه از نقطه ای به نقطه ای دیگر و تسعیر پولهای خارجی بود با نشر اسکناس تبدیل پذیر به فلز (طلا و نقره) بصورت صد در صد باعث رونق با نکداری گردیدو محلی برای قبول سپرده های نقدی مردم ودولت شد پرداخت وام و اعطای اعتبار توسعه پیدا کرد و چک (پول با نکی ) کم کم جزء پولهای در گردش شد و منجر به تشکیل با نک مرکزی گردید. 4- تشکیل با نک مرکزی: در پی گذشت زمان و رشد بی رویه با نکهای ناشر اسکناس وعدم نضارت قا نونی بر عملیات بانکی موجب گردید تا با نک ها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری و پرداخت وام تجاوز کرده و حتی حمایت مالی شرکتهای سهامی را بدون محدودیت و بی تو جه بعواقب آن در سیستم با نکی پذیرا شد. تند روی در اعطا ا عتبارات وزیاده روی در پرداخت وام سرانجام موجب توقف و ورشکستکی با نک ها یکی پس از دیگری گردید بطریکه دخالت و نظارت دولت را مستقیم یا غیر مستقم در با نکداری الزاماً عملی گردانید. بعد از جنگ جهانی اول بحرا نهای پولی در کشورهای مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد. از اوایل قرن بیستم بویژه سال 1921 پس از کنفرا نس بین الملی بروکسل و قبول توصیه آن بیشتر کشورها پذیرفتند که وجود با نک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشوری می تواند با حفظ پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیا ستهای پولی و نظارت بر عملیات کلیه با نک های تجاری و تخصصی از بروز بحرانهای پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی را در رشد یا توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید. نمودار سازمانی و تشکیلات: 039497000 نوع و شرح مختصری از فرایند تولید یا خدمات: 016319500 1-چک: چک پس از گسترش عملیات با نکی یکی از مهمترین وسیله در یافت و پرداخت وجه شناخته شده وپس از برات و سفته تجارتی که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول نقد گردیده است. فوا ئد و اهمییت چک ناشی از امتیازاتی است که قا نون تجارت یا قانون خاصی با ان داده یا می د هد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پولی ویا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد. از نظر سیاست با نکی وپولی هر کشور ، حجم چکهای در گردش و نیز پذیرش عام ان که مبتنی بر ا طمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه است. کلمه چک (با فتحه) یا چک (یا کسره) در زبان فارسی به معنای مواجب و قباله خا نه و باغ و منشور و فرمان است . تعریف و شرایط صدور چک: ماده 310 قانون تجارت : «چک نوشته ایست که بموجب آن صادره کننده وجوهی را که محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا بد یگری واگذار می نماید .» بنا بر این تعریف ،چک سند ا نتقال وجه است و در هر چک ،حداقل سه نفر وجود دارند کسی که ک صادر می کند ، کسی که چک برای او صادر می شود و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید . با قبول این تعریف قا نونی ،میتان گفت که فرم مخصوصی برای ننوشتن (چک) لازم نبوده و با هر تقاضای کتبی که دارنده حساب (صادر کننده چک) از نگا هدارند وجه (بانک) برای ا نتقال و پرداخت وجه نماید قا بل قبول است . بنا بر این وسیله انتقال خاصی بر طبق قرداد حساب جاری که همان ا وراق چک باشد به کننده حساب می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود که ا نتقال وجه نیز بو سیله همان ا وراق (دسته چک) باشد که در اختیار مشتریان برای انتقال و باز پرداخت وجه گذارنده ا ند و قا نون مالیات های را قبل از تحویل دسته چک از طرف با نک بر روی برگه چک تأ کید نموده است. شرایط صوری چک: بنا به عرف با نکداری و قوانین جاری ناظر بر عملیات با نکداری ،دسته چکها معمولاً 25 برگ یا 50 برگ و گاهی ممکن است بیشتر یا کمتر با شد و چه بسا به مشتریان جدیدی که تازه مورد آزمایش قرار گرفته ،برای شروع کار فقط چند برگ چک در اختیارش قرار دهند. با توجه به شرایط قانونی، چک باید دارای خصوصیات ذیل باشد: کلمه چک در متن هر برگ چک نوشته شده و تمبر ما لیا تی ا لصاق یا بر روی چک چاپ شده باشد. تا ریخ تنظیم یا صدور چک با حروف نوشته شود. نام با نک یا شبعه و محلی که با نک در آنجا واقع است در بالای چک قید گردد تا محل پرداخت وجه چک مشخص و معین باشد. برای کنترل چکها و شمارش تعداد برگ آنها بهنگام تحویل ،هر برگ چک دارای شماره سریال بوده که در بالای چک با مر کب قر مز چاپ شده است. مبلغ چک باید در دو محل (یکی با حروف و دیگری با عدد ) با ذکر واحد پول (ریال یا تو مان )قید شود. در روی هر برگ چک نام صاحب حساب از طرف با نک ثبت شده با شد. در قسمت پایین چک شماره حسا ب جاری مشتری که برای یا فتن کا رت صاحب حساب و همچنین کارت نمونه امضاء لازم است قید شده باشد. امضاء صا در کننده چک مشخص باشد. انواع چک از نظر با نک: 1-چک عادی: همان چک های است که در موقع گشایش حسا ب جاری با تقا ضای کتبی مشتری در اختیار وی قرار می گیرد تا با صدور هر برگ آن از حساب خود مبلغی برداشت یا به دیگری منتقل نماید. 2-چک گوا هی شده: چکی است که وجود محل آن (وجه چک) بنا به در خواست دارنده حساب برای مدت معین که معمو لاً برای ارائه چک لازم است از طرف با نک گو ا هی و با نک معادل مبلغ آن چک از حسا ب مشتری بر داشت و یا در همان حساب تا زمان ارا ئه چک برای دریا فت وجه مسدود می نماید. 3-چک با نکی: چکی است که بوسیله یک با نک عهده شعبه همان با نک یا عهده حساب آن با نک در با نک دیگر به تقاضای مشتری صا در می شود این چک دارای نمونه مخصوصی بوده و برای صدور آن رعایت مواردی که ذکر می شود الزامی است . 1-چک در وجه حا مل صادر نگردد. 2-روی مبلغ عددی را با نوار چسب پوشانده و همچنین وجه چک علاوه بر مبلغ عددی و حروفی بر روی چک پر فراژ شود 3-کلیه چک ها ی با نکی که صادر با هر مبلغی که صادر می شوند باید دارای رمز باشد. 4-شمره و مهر دارنده امضاء و همچنین مهر شعبه در متن چک نقش شده باشد. 4- چک بسته: هنگامی که دارنده حساب (صادر کننده چک )بخوا هد گردش یا ا نتقال چک را محدود نماید بر روی چک صادره بنام شخص معین دو خط موازی مورب رسم کرده وبذ ینفع می دهد این چک ها را چک بسته می نا مند و پرداخت وجه چک بسته به صورت نقد امکان پذیر نیست وباید وجه آن را به حساب خود نزد با نکی که در آنجا حساب دارد منظور نما ید این نوع چک بسته را چک بسته عام می گویند در صورتی که صادر کننده چک در بین دو خط موازی مورب نام با نکی را قید کرده با شد وجه چک باید توسط همان با نک وصول و پس از وصول به حساب ذینفع منظور شود. 5-چک مسا فرتی: چک است که از طرف با نک های ناشر اسکناس و یا مؤسسات اعتباری خاصی که شهرت بین ا لمللی دارند صادر شده و در اختیار مسا فرانی که قصد عز یمت به خارج از کشور را دارند قرار می د هند. 6- چک تضمین شده : چکی است که از طرف با نکی مجاز علیه همان با نک صادر می گردد. مبلغ مذکور در آن از طرف با نک صادر کننده تا مین و تضمین شده و دارنده مالک آن شناخته می شود(نوعی اسکناس). 7- چک در گردش: رویه ای که برای صدور چک مسا فرتی برای خرج کردن در خا رج از کشور ذکر شد در مورد چک در گردش در داخل کشور نیز جاری است با این تفاوت هر یک از این با نک ها برای اینگونه چک ها اسم خاصی در نظر می گیرند. 2- سپرده سرمایه گذاری ها ی مدت دار: الف)کوتاه مدت : در ا فتتاح اینگونه حسا ب ها از کارت مخصوص استفاده می شود که در آن متقاضی به با نک حق وکالت با تو کیل می د هد تا سپرده های وی را طبق قانون عملیات با نکی بدون ربا در قالب عقود مختلف به صورت مشاع بکار گرفته و منا فع حا صله را طبق مقررات و ایین نامه مربط با داشتن حق مصالحه بین با نک و سپرده گذار به تنا سب مبلغ و مدت پس از کسر حق ا لوکا له پرداخت نماید و چناچه مشتری حق تمدید را به با نک داده باشد تمدید با ضرائب یکماه خو اهد بود . ب)بلند مدت: هر شخص حقیقی که دارای اهلیت قا نونی با شد می تئاند بنام خود یا کسانی که تحت ولایت یا قیموت او باشند در با نک حساب سپرده گذاری مدت دار ا فتتاح نماید. 3-سپر ده قرض الحسنه های پس انداز وجاری: پس ا نداز عبارت است از سهمی از در آمد مردم یک کشور که به مصارف جاری و زود گذر تخصیص نداده و صرف ا ندوخته و یا سر مایه گذاری (پس انداز ) به امید تحصیل در امد آتی که موثر در ا فزایش سرمایه ملی می باشد می نماید.و با نک ها از راه جمع آوری ا ند وخته های مردم به تولید کنندگان یا توزیع کنندگان کالا تحت عناوین شرعی و قانونی به مردم کمک کرده وبخاطر جلب اعتماد مردم با نک ها را مکلف به باز پرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (جاری و پس انداز) نموده است . مرحله دوم : «ارزیابی بخشهای مرتبط در دایره کامپیو تر با نک صادرات مرکزی به عنوان رشته کار آموز» رشد فناوری اطلاعات در بانک: رشد و گسترش روز افزون فناوری ارتباطات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسانها و عملکرد سازمانها ایجاد کرده است. این فناوری روشهای کارکرد و نگرش افراد، سازمانها و دولتها را دگرگون ساخته و باعث ایجاد صنایع نوین، مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور شده است. ظهور پدیده‌هایی چون کسب و کار الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات در بعد اقتصادی است. کشور ما در عرصه حضور و به‌کارگیری تجارت و بانکداری الکترونیک، کشوری جوان است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب را ه درازی در پیش رو دارد.قانون تجارت الکترونیک در دی ماه سال 1382 تصویب شد. در زمینه بانکداری الکترونیک تاکنون فعالیتهای گسترده‌ای صورت گرفته، لیکن نبود برخی زیر ساختها در ابعاد مختلف موجب کندی این فعالیتها شده است. نقش فناوری اطلاعات و کامپیوتر در بانکداری (بانک ها): دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمانهای مختلف از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. تجارت الکترونیک عمده ترین دستاورد به‌کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمینه های اقتصادی است.استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاههای کوچک و متوسط، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و صرفه‌جویی در زمان شده است. فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان افزایش قابلیت رقابت‌پذیری بنگاهها را فراهم ساخته و همچنین به ایجاد مشاغل جدید منجر شده است. بر اثر گسترش این فناوری حجم تجارت الکترونیک در جهان روز به روز در حال رشد است. طبق تحقیقات منتشر شده توسط موسسه فارستر پیش‌بینی می‌شود طی سالهای 2006-2002 حجم تجارت الکترونیک به طور متوسط سالانه بیش از 58 درصد رشد کرده و از 2293 میلیارد دلار در سال 2002 به بیش از 12837 میلیارد دلار در سال 2006 بالغ شود. یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الکترونیک ، وجود سیستم بانکداری الکترونیک است که همگام با سیستم‌های جهانی مالی و پولی عمل و فعالیتهای مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل کند. در حقیقت می‌توان گفت که پیاده سازی تجارت الکترونیک ، نیازمند تحقق بانکداری الکترونیک است. به همین دلیل، استفاده از سیستم های الکترونیک در موسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند. ایران در زمینه تجارت و بانکداری الکترونیک ، کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول از آن، راه درازی در پیش دارد. ورود فناوری جدید در این دو زمینه ، نیازهای جدیدی را در پردازش و تبادل داده‌ها ، ابزارها و زیر ساختهای مناسب پیاده سازی آن ، و نیز نحوه ارایه خدمات بانکی نوین مطرح کرده است . با نگاهی به تجارب کشورهای پیشرفته و رشد خدمات بانکداری الکترونیک می‌توان نیازهای در حال شکل‌گیری و روند افزاینده آن را در زمینه خدمات بانکی در ایران تا حد مناسبی پیش‌بینی کرد. نظر به روشهای سنتی موجود در بانک‌های کشور و نارسایی این روشها در ارائه خدمات جدید، تهیه زیرساختهای مورد نیاز در بانک ‌ها از ضروریاتی است که خوشبختانه مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است و فعالیتهای گسترده ای در سیستم بانکی کشور برای ارائه بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات نوین بانکی انجام شده است که بانک صادارت هم به عنوان جزیی از سیستم بانکی کشور در این زمینه پیشرفت های چشمگیری داشته است. تجارت الکترونیک: برای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پدیده های بزرگ قرن 21 تعاریف مختلفی ارائه شده است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: * هدایت ارتباطات کاری و معاملات بر روی شبکه ها از طریق رایانه؛ * خرید و فروش کالاها و خدمات و انتقال سرمایه ها از طریق ارتباطات دیجیتالی؛ * کاربرد وسایل الکترونیک برای تبلیغ ، فروش ، توزیع و پشتیبانی محصولات اتحادیه اروپا در سال 1997 آن را به شکل زیر تعریف کرد: تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیک فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیک کالاها و خدمات و تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیک را در‌بر دارند. تجارت الکترونیک که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکتها محدود می شد در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی مصرف کننده در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمده‌ تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز در برگرفته است. از مجموعه تعاریف ارائه شده فوق می توان نتیجه گرفت که زمینه های کاربرد تجارت الکترونیک بسیار گسترده‌تر از مبادله کالا و خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تعیین سیاستهای مورد نظر باید علاوه بر کاربرد های بالفعل به کاربردهای بالقوه آن نیز توجه داشت . برای تجارت الکترونیک مزایا و ویژگیهای زیادی ذکر شده است که در یک دسته بندی کلی می‌توان آنها را به شرح ذیل تقسیم کرد. *جهانی شدن تجارت ؛ * حذف محدودیتهای زمانی و مکانی؛ * کاهش قیمت منابع جهت خرید؛ * افزایش درصد فروش؛ * دسترسی آسان به اطلاعات لازم؛ * کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی * کاهش هزینه های زمانی معاملات. محتوای تجارت الکترونیک دیگر به سفارش دادن و سفارش گرفتن محدود نمی شود بلکه فعالیتهای عمده تجاری ازقبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز دربرگرفته است. بانکداری الکترونیک: برای شناخت هر پدیده ای لازم است تا ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده و عوامل و متغیرهای مرتبط با آن ارائه کرد. برای بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده که از آن جمله می‌توان به تعاریف زیر اشاره کرد. *فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه‌های ایمن و بدون حضور فیزیکی (کهزادی، اولین همایش تجارت الکترونیک،1382)؛ * استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حسابهای بانکی خود و یا سرمایه‌گذاری و بانکها برای ارائه عملیات و سرویسهای بانکی؛ * ارایه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانالهای ارتباطی متقابل الکترونیک. بانکداری الکترونیک شامل سیستم‌هایی است که مشتریان موسسات مالی را قادر می‌سازد تا در سه سطح اطلاع‌رسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس‌های بانکی استفاده کنند. الف - اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه‌های عمومی یا خصوصی معرفی می کند. ب – ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می‌آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و بنابر‌این، برای جلوگیری و آگاه ساختن مدیریت بانک از هرگونه تلاش غیر مجاز برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و سیستم های رایانه‌ای به کنترل‌های مناسبی نیاز است. ج – تراکنش: این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و باید سیستم امنیتی قوی بر آن حاکم باشد. در این سطح مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون پرداخت صورتحساب، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد. کانالهای بانکداری الکترونیک: برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک کانالهای متعددی وجود دارد که برخی از آنان عبارتند از : رایانه های شخصی، کمک پردازنده های شخصی، کیوسک ، شبکه‌های مدیریت یافته، تلفن ثابت و همراه، و ماشین‌های خودپرداز. در روش شبکه‌های مدیریت یافته، بانکها برای ارتباط با مشتریان خود از شبکه‌هایی که قبلاً ایجاد شده استفاده می‌کنند. در روش اینترنت با رایانه‌های شخصی، بانک از طریق ایجاد یک پایگاه اینترنتی و معرفی آن به مشتریان، با‌ آنها ارتباط متقابل برقرار کرده و ارائه خدمت می‌کند. در روش بانکداری تلفنی، تلفن (اعم از تلفن ثابت و همراه) وسیله ارتباطی بانک با مشتریان خود بوده و از این طریق خدمات بانکی عرضه می‌شود. تعداد استفاده‌کنندگان بانک از طریق تلفن همراه در سال 2004 بیش از 14 میلیون نفر بوده است. با استفاده از ماشین‌های خودپرداز نیز بانکها می‌توانند خدمات متنوعی از قبیل برداشت نقدی، سپرده‌گذاری، انتقال وجوه، پرداخت صورتحساب وغیره را به مشتریان خود ارائه دهند.» (کهزادی، اولین همایش تجارت الکترونیک،1382) مزایای بانکداری الکترونیک: مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان از دوجنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان می‌توان به صرفه‌جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانالهای متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد. از دید موسسات مالی می‌توان به ویژگیهایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانکها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی‌رغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای جست‌جوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد. بر اساس تحقیقات مؤسسه Data Monitor مهمترین مزایای بانکداری الکترونیک آنها عبارتند از: تمرکز بر کانالهای توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک. البته مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاههای کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت نیز قابل بررسی است. رقابت یکسان، نگهداری و جذب مشتری از جمله مزایای بانکداری الکترونیک در کوتاه‌مدت (کمتر از یکسال) هستند. در میان‌مدت (کمتر از 18 ماه) مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از: یکپارچه‌سازی کانالهای مختلف، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی کانالهای مناسب با ویژگیهای مطلوب و کاهش هزینه‌ها. کاهش هزینه پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد نیز از جمله مزایای بلندمدت بانکداری الکترونیک هستند.» (کهزادی، نخستین همایش تجارت الکترونیک،1382) INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Ramin\\Desktop\\bank\\بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران - تالار گفتمان بانک تجارت_files\\170-page33.jpg" \* MERGEFORMAT اجزای بانکداری الکترونیک دربانک صادارت: 1- انواع کارت ها: - کارت های اعتباری و بدهی : در حال حاضر بیش از 2/8 میلیون کارت از سوی بانکهای تجاری صادر شده است. - کارت های غیر بانکی : برخی موسسات غیر بانکی اقدام به انتشار کارت های خرید مانند ثمین و سایپا کارت نموده‌اند. 2- شبکه شتاب: این یک شبکه Online ملی است و خدمات مربوط به کارت های بدهی را انجام می‌دهد و کارت های بدهی داخلی را بین بانک ها تسویه می‌نماید.3- سیستم تسویه بین بانکی مبادلات ارزی: این سیستم با استفاده از سوئیفت روی خط بین شعبه مرکزی بانکهای تجاری عمل می‌کند و بانک مرکزی نقش تسویه کننده را بر عهده دارد.4- شبکه سوئیچ عملیات خرد بانکی و بین بانکی: این سیستم از طریق ATM در حال حاضر بین شعب مرکزی دو بانک تجاری به صورت آزمایشی در حال اجرا است. 5- شبکه مرکزی سوئیفت((SWIFT3)): سوئیفت یک انجمن تعاونی غیر انتفاعی است که در ماه می 1973 میلادی توسط 239 بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه اندازی شد و هدف از آن جایگزینی روشهای ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و یا از طریق تلکس در سطح بین الملل با یک روش استاندارد شده جهانی بود. ایران از سال 1371 به عضویت سوئیفت درآمد و در سال 1372 به این شبکه متصل گردید. بانک مرکزی و سایر بانکهای ایران از این شبکه استفاده می‌کنند و شتاب را به عنوان بخشی از آن اجرا می کند.از دیگر اجزاء بانکداری الکترونیک ایران می توان به دستگاههای خودپرداز، شعب مکانیزه، (4) PinPad، Pos، کارتهای هوشمند، تلفن بانک و فاکس بانک و غیره اشاره نمود. میزان بهره‌گیری سیستم بانکی کشور از هر یک از فناوریهای فوق الذکر در جدول شماره 2 آورده شده است. موقعیت و اصل مکا نیزاسیون با نک صادرات و آشنایی با جزئیات رشته کامپیو تر در این دایره : در پا نزده سال گذشته تمام امور با نکی از جمله ادارای و مالی به صورت دستی وبه کندی صورت می گرفت به این صورت که تمام اسناد با نکی از جمله اسناد حسا بداری شعب و واحد های ستادی و تأثیر آنها در د فا تر کل ، دارای حداقل دقت بود و بنا به این که دنیا رو به پیشرفت و سرعت در تصمیم گیری و مدیریت قوی داشته لذا با نک های ایرا نی خود را همردیف با نک های جها نی قرار داده و واجب بود که از سیستم های پیشر فته کامپیوتری استفاده کنند. پس از ان با نک ها از کارشناسان دوره دیده ای در داخل کشور جهت تامین سخت افزارو نرم ا فزار با نکی استفاده کرده است و از سیستم عامل های خا صی در با نک ها استفاده می کرد ند که در ابتدا در شبکه با نک صا درات ایران از سیستم عامل znix و پس از آن ورژ ن های مختلف unix استفاده گردیده و هم اکنون رو به سیستم های Online یا شبکه کشوری می با شد لازم به ذکر است که این شبکه ها با تمامی سرعت و دقت کا ر های با نکی را انجام می د هند و در این راستا ا شکالا تی از جمله خطوط ارتبا طی یا ما هواره وجود دارد که امید است کارشناسان آن را حل نمایند. حال می بینیم که این کارکنان پس از گذشت پا نزده سال تلاش مداوم و شبا نه روزی با پیشر فته ترین دستگاههای کامپیوتری مشغول به کار و خدمت رسا نی به مردم عزیز ایران می با شد بنا بر این با نک صادرات ایران برای آنکه بتوا ند به اهداف بلند و دور دست مکا نیزاسیون گام بردارد لازم بود که نیروهای متخصص را با خواسته ها و اهداف تربیت نماید و آن ها را به عنوان نیروی آموزش دهنده ، پشتیبا نی کنده و راه ا ندازی در دوایری بنام دایره خدمات کامپیوتر مشغول به کار کنند. مرحله سوم : «آزمون آموخته ها و نتایج» 1)آزمون آموخته ها و پیاده کردن دانش تخصصی دانشجو در آشنایی با قطعات و نصب و راه اندازی سیستم های شبکه ای در شبعه ها : ا بتدا آشنایی با قطعات و سخت ا فزار های در دایره کا مپیو تر با نک صا درا ت مرکزی از جمله ا نواع پرینتر ها ، اسکنر ، مودم، w cator و router ، هاب و نصب و راه ا ندازی شبکه محلی اینترا نت بود که در شبعه ها ا نجام می گرفت . ا لبته از کارایی های مهم دایره کامپیو تر وخدمات با نک صادرات مرکزی پشتیبا نی کردن سیستم های کامپیو تری درشعب و با نک صا درات استان بود که از طریق خطوط تلفن و مودم ا نجام می گر فت و همچنین نصب قطعات سخت ا فزاری و شبکه کرد ن را ا نجام می داد. شر ح مختصری از نصب قطعات سخت ا فزاری وسیستم های شبکه ای در شعبه های با نک صادرات : ا نواع پر ینتر های قابل استفاده در با نک صادرات : الف) پرینتر سوزنی: این نوع پرینترها جهت کارایی بسیار بالا و مداوم ا ستفاده می شود به همین جهت بیشتر سعی شده است در کلیه شعب با نک از جمله واحد هایی که دارای کار زیادی هستند از این نوع پرینتر استفا ده شود این نوع پرینتر ها در با نک صا درا ت با نوع و مارک های مختلف و همچنین با سرعت مختلف بنا به احتیاجات آن واحد ها ا نتخاب می شود. انواع پرینترهای سوزنی که در با نک صادرا ت ا ستفاده می شوند عبارتند از : Epson2170، epson5000 ، Epson 5000+ ،و genecom3800 ، genecom4440 که هر کدام از این چاپگرها دارای نرم ا فزاری مخصوص خود می باشند. ب)چاپگرجوهرا فشان: این نوع چاپگر دروا حد های روا بط عمو می،ا نجمن اسلامی و واحد هایی که دارای حجم کاری پایین تر بوده استفاده می شود این چاپگر برای تصاویر رنگی قا بلیت نسبتاً خوبی دارا است . پ)چاپگرهای لیزری :این نوع چاپگرها برای کیفیت کارای بسیار بالا ،سرعت بسیار بالا استفاده می شود که معمولاً در واحد های آماری و ستادی با نک کارایی زیادی دارد و به دو نوع رنگی و سیاه سفید می با شند. ا نواع ترمینال ها : در گذشته نه چندان دور با نک صادرات از ترمینال هایی استفاده می کرده است از جمله ترمینال 60 ، وایز60 ،وایز65 ، وایز120 . اما امروزه از تر مینال هایی استفاده می شود که با شبکه جدید هاب همخوانی داشته و دارای سرعت بالاتر و مشکلات کمتری باشد که این نوع ترمینال ها را می توان به نام pc-client نام برد. با این تفاوت که ترمینال های قدیم فاقد case بود ند اما ترمینال های جدید دارای یک case می با شند. (هر ترمینال با یک نوع شبکه macth می شود.) انواع شبکه های داخلی مورد استفاده در بانک صادرات: 1- شبکه Longshin : این نوع شبکه داری یک کارت و یک تخته الکترونیکی می باشد. که کارت در سیستم اصلی نصب شده و بوسیله یک کا بل به تخته الکترونیکی نصب می شود .این تخته دارای تعدادی کا نتر می باشد که کا نتر ها از طریق کا بل کشی به تر مینال ها ارتباط برقرار می کند. 2-شبکه Spicealix: این شبکه نیز دارای کا رت و تخته الکترونیکی می باشد که کارایی آن ما نند شبکه longshin بوده با این تفاوت که تعریف و فایل های install آن متفاوت می باشد. 3-شبکه TCL: این نوع شبکه نیز دارای کارت و تخته الکترونیکی می باشد که کارایی آن مانند شبکه spicealix می باشد. 4-شبکه هاب: این شبکه جدید ترین شبکه بوده که در سیستم unix نیز استفاده می شود این نوع شبکه از دو قطعه اصلی کارت شبکه و خود هاب استفاده می شود . این کارت شبکه از نوع RTL،3kan ،ACTON، D-link530 استفاده کرد در این نوع شبکه هاب بوسیله خطوط به ترمینال متصل می شود و هر کدام از این نوع کارت های شبکه فلاپی فا یل ها و تعریف مختص به خود دارد. کاربرد استفاده از kvm switch : یک دستگاه ا لکترونیکی جدید است که دو یا چند caseرا به یک ترمینال و یک کیبرد و یک موس ارتباط می د هد و از ما نیتور هایی که دارای حجم زیاد و سرسام آور هستند جلوگیری می کند یعنی اینکه ما به جای آنکه دو ما نیتور و دو کیبرد و دو موس استفاده کنیم با استفاده از این switch می توانیم خلاصه نموده و از یک موس و یک ما نیتور و یک کیبرد به صورت مشترک استفاده می کنیم . در با نک صا درات ایران از دو نوع مودم xternal ، internal استفاده می شود . *مودم های internal در pc-client هایی که جهت ارتبا طا ت شبکه کل با نک صادرا ت به نام اینترا نت استفاده می شو د. *مودم xternal برای کلیه شعب و واحد هایی که برای ارسال ا طلاعات استفاده می شوند کارایی دارند که معمو لاًدر این سازمان از دو نوع مودم vaf و zyxel استفاده می شود . ***کاربرد استفا ده از wcator که در مدل های1 به3 ، 1 به5 و........... وجود دارد که برای تکثیر چند برنامه از روی یک cd برنامه ا نجام می گیرد. ***کاربرد data switch که برای ارتباط پیدا کردن یک پرینتر بین چند کامپیو تر مورد استفاده قرار می گیرد . 2)آشنایی مقدماتی با سیستم عامل unix ونحوه ارتبا طات ، امنیت و دستیا بی به اطلاعات در بانک صادرات ایران: *در بیست سال گذشته سیستم عامل unix یکی از مشهور ترین و پر نفوذ ترین سیستم هایی بوده است که محیط های کامپیو تری از آن استفاده می کرده اند ، امروزه بیش از دویست هزار کامپیو تر گو ناگون (مینی، میکرو،و سوپر کامپیو تر ) سیستم عامل unix را بکار می بر ند. هم اکنون ،کا مپیو تر های شخصی(pc) به راحتی از unix استفاده می کنند .علت قابل حمل بودن این سیستم را باید در زبان c جستجو کرد از آنجا که تمام این نوع سیستم عامل توسط زبان برنامه نویسی c نوشته شده است. در واقع این نوع سیستم عامل یکی از قویترین سیستم عامل کامپیوترها است . وجود تسهیلات شبکه ای در این سیستم آن را بصورت یکی از قدرتمند ترین نرم ا فزارهای شبکه در آورده است. تسهیلات فراوا نی که در این سیستم وجود دارد در هیچ سیستم عامل دیگری مشاهده نمی شود. از آنجا که این نوع سیستم عامل محیط اشتراک زمانی ایجاد می کند ،می تواند بیشاز یک کار در هر لحظه ا نجام دهد. ا نجام همزمان ویرایش فایل ،چاپ یک فایل دیگر ،ارسال پیام به استفاده کننده دیگر و بکارگیری یک صفحه گسترده الکترونیکی ، سیمای قدرتمندی از این سیستم ترسیم نموده است. نسخه هایی ازunix که در کامپیو تر های بزرگ بکار می روند می توا ند چند صد استفاده کننده را در هر لحظه سرویس د هند Unix چیست؟ Unix سیستم عاملی است که به ما نند را بطی میان سخت ا فزار واستفا ده کننده عمل می کند . این سیستم عامل دارای فایل های بسیاری بوده، و فایل ها و سایر منا بع مورد استفاده شما و سایر استفاده کنند گان را اداره می کند . این سیستم عامل با استفاده از پیام خا صی با شما ارتباط برقرار کرده و راهنمایی های لازم را انجام می د هد. فرایند ورود به unix (عمل login ): قبل از استفاده این سیستم عامل باید دارای یک USER ID (شماره هویت ) ویک PASSWORD باشد. با دیدن علامت زیر بر روی صفحه نمایش ، خود را برای ورود به unix آماده سازید : unixtype!login: این سیستم دارای shell ها ی فرا وا نی است . اما shell چیست ؟shell را بطی ا ست میان شما و سیستم عامل. Shell علا متی را ارا ئه می د هد که با دیدن آ ن می توا نید فرامین unix را وارد کنید. دو نوع متداول از shell ها عبارتند از : 1-bourneshell(قسمتی از یونیکس استا ندارد) 2-c shell Bourn shell از علامت ($) وc shell از علامت (%) استفاده می کند. خارج شدن از unix (logoff): برای خارج شدن از محیط این سیستم عامل باید عمل logoff را ا نجام داد .اگر این کار را ا نجام ند هید فرد دیگری می توا ند با استفاده از تر مینال شما به فایلها یتان دست یا بد. اکثر نسخه های unix از ctrl-D نیز برای خروج استفاده می کنند. هما نند سایر سیستم عا مل، unix ا طلاعات و برنامه ها را در فایلها ذخیره می کند. لیست کردن فایلها ی یک دایرکتوری : با نوشتن فرما نIS می توا نید فایلها ی دایرکتوری جاری را روی صحفه نمایش مشاهده کنید . اگر استفاده کننده جدیدی باشید فایلی را نخواهید دید . پس دایرکتوری های جاری از فرمان PWD استفاده می کند تذکر:در با نک صادرات ایران سیستم عامل unix تحت محیط زبان برنامه نویسی فاکس پلاس می باشد و تا زما نی که از این محیط خارج نشده باشیم دستورات را در خود نگه می دارد. *سیستم امنیتی unix: این سیستم عامل دارای سیستم امنیتی از پیش ساخته ای است. در سطح login (ورود به سیستم ) با پرسش user ID و کلمه رمز مسئله امنیت حاصل می شود. هر user ID در سیستم منحصر به فرد است و باید از کلمه رمز مراقبت کامل شود . علاوه بر وجد کلمه رمز جهت حفا ظت ازدسترسی غیر مسئولانه به ا طلاعات سیستم unix از دسترسی غیر مجاز به فایلها و دایرکتوری ها نیز جلوگیری می کند. مدیر سیستم مسئول تمام اجازه های است که به افراد می دهد تا به فایل های دیگران دسترسی داشته باشد. *سیستم پشتیبان گیری د ر unix : هر چه سیستم قوی با شد باز هم امکان از دست رفتن اطلاعات و فایل ها وجود دارد .اما سیستم پشتیبان گیری (back up) می تواند این مشکل را حل نماید . مدیر سیستمفایل های ضروری را روی نوار یا دیسک ذخیره می کند . اگر بطور اتفاقی فایلی حذف شود ممکن است آن فایل ها در سیستم پشتیبان گیری موجود با شند. بنا بر این سیستم پشتیبان گیری از فال های اصلی و فایل های حیاتی و همین طور نگهداری آدرس فایل ها جهت با زیا بی استفاده می


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

2 (2214)

سازمان کارگزارن بورس اوراق بهادار تهران گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1384 اسامی اعضای هیئت مدیره ردیف نام عضو هیئت مدیره نام نماینده سمت امضاء 1 ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2213)

سازمان کارگزارن بورس اوراق بهادار تهران گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1384 اسامی اعضای هیئت مدیره ردیف نام عضو هیئت مدیره نام نماینده سمت امضاء 1 ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2212)

ت متحده آمریکا از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد. (تغییر مسیر از HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&redirect=no" \o "امریکا" امریکا) پرش به: HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7" \l "column-one#column-one" ناوبری, جستجو    INCLUDEPICTURE "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Qsicon_Exzellent.svg/16px-Qsicon_Exzellent.svg.png" \* MERGEFORMATINET United States of Americaایالات متحده آمریکا INCLUDEPICTURE "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/125px-Flag_of_the_United_States.svg.png" ادامه مطلب…

background