دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  سازمان کارگزارن بورس اوراق بهادار تهران گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1384 اسامی اعضای هیئت مدیره ردیف نام عضو هیئت مدیره نام نماینده سمت امضاء 1 کارگزاری بانک رفاه حیدر مستخدمین حسینی رئیس هیئت مدیره 2 کارگزاری آرمون بورس صادق عجمی نائب رئیس هیئت مدیره 3 کارگزاری جهان سهم فرشید اردبیلیون جهانی عضو هیئت مدیره 4 کارگزاری بانک ملت محمد‌علی نصراللهی عضو هیئت مدیره 5 کارگزاری بانک سپه محمودرضا خاوری عضو هیئت مدیره 6 کارگزاری نهایت‌نگر فرهاد عبداله‌زاده عضو هیئت مدیره 7 کارگزاری بانک ملی ایران پرویز مقدسی عضو هیئت مدیره فهرست مطالب 1 – مقدمه..................................................................................................................................................................2 2 – تصویر کلی عملکرد...........................................................................................................................................2 3 – شاخص‌های بازار سهام ...................................................................................................................................4 4 – ارزش بازار سهام ..............................................................................................................................................8 5 – دادوستد اوراق بهادار.....................................................................................................................................10 6 – عرضه سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی..............................................................................................14 7 – پذیرش شرکت‌ها ...........................................................................................................................................15 8- پذیرش اوراق مشارکت ...................................................................................................................................16 9 – تأمین منابع مالی شرکت‌های پذیرفته شده.............................................................................................17 10 – کارگزاران بورس..........................................................................................................................................17 11 – تالارهای مناطق و اختصاصی....................................................................................................................18 مقـدمـه با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 مجلس شورای اسلامی و مفاد مواد 57 و 60 قانون مذکور، گزارش حاضر آخرین گزارش مالی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است و تأکید می‌نماید مأموریت و مسئولیت هیئت مدیره با لازم‌الاجراشدن قانون فوق‌الذکر خاتمه یافته است. 1- تصویر کلی عملکرد در سال 1384، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذرماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. آمار فعالیت بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد اگرچه در نخستین روز‌های معاملاتی در سال 1384 معیارهای عملکرد بورس با افزایش روبرو شدند، با این حال علیرغم رشد قابل‌ملاحظه اقتصادی 8/6 درصدی در سه ماه اول سال 1384 که ناشی از رشد خیره‌کننده ارزش افزوده بخش‌های صنعت، ساختمان و کشاورزی بود، تأثیر عوامل فوق‌الذکر مانع از ادامه روند مثبت شاخص‌های بورس اوراق بهادار در فصل اول فعالیت بورس در سال 1384 شد و شاخص قیمت و بازده، شاخص قیمت کل و ارزش بازار در این فصل به‌ترتیب 9/0، 2/2 و 4/1 درصد کاهش یافت. ناپایداری بازار و کاهش شاخص قیمت، بعد از انجام انتخابات ریاست جمهوری در سوم تیرماه 1384، براساس تجربه سال‌های انتخاباتی 1372، 1376 و 1380 حاکی از اثر منفی انتخابات بر نماگرهای بورس، کاملاً قابل‌پیش‌بینی بود. از پایان خرداد تا شهریور ماه، شاخص قیمت سهام از رقم 9/423ر12 واحد به 5/411ر10 واحد برسد که بیانگر کاهش3/19 درصدی شاخص است. همچنین شاخص قیمت و بازده‌نقدی به‌عنوان نماگر بازده کل سرمایه‌گذاری بر روی اوراق بهادار با کاهش3/11 درصدی از 527ر32 واحد به 7/863ر28 واحد تغییر یافت. ارزش بازار نیز در این دوره 13 درصد کاهش یافت. این روند کاهشی تا پایان آبان ماه ادامه داشت به‌طوری که شاخص قیمت کل در پایان این ماه به 7/9788 و شاخص قیمت و بازده نقدی به 7/159ر27 واحد رسید. به‌‌ هرحال از آذرماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد 6/6 درصدی شاخص قیمت در آذر ماه 1384 نسبت به ماه پیش از آن شد. در مجموع در سال 1384 بازده کل سرمایه‌گذاری برروی سهام با رقمی معادل 7/12- درصد، نسبت به سال 1383 کاهش چشمگیری داشته است.همچنین در این سال، اوراق بهادار دادوستد شده از نظر ارزش و تعداد، به ترتیب 5/43 و 3/3 درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش و افزایش یافته است. به همین ترتیب نسبت فعالیت بورس به معنای ارزش اوراق بهادار دادوستد شده به ارزش بازار با 3/33 درصد کاهش از 27 درصد در سال 1383 به 18 درصد در سال 1384 رسیده است. در همین سال با افزوده شدن 6 شرکت جدید به فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، شمار شرکت‌های پذیرفته شده به 432 شرکت، افزایش یافت. روند واگذاری سهام متعلق به دولت از طریق بورس اوراق بهادار تهران، در سال 1384 نیز ادامه یافت، اما به‌دلیل عدم تقاضای کافی برای سهام عرضه شده، به‌سبب مشکلاتی که پیش از این بیان شد، روند نزولی داشت. در همین راستا، در این سال تعداد 6/157 میلیون سهم به ارزش 2/652 میلیارد ریال سهام دولتی از طریق بورس عرضه گردیده که در مقایسه با سال پیش از آن، از نظر تعداد 9/76 درصد و از نظر ارزش 4/90 درصد کاهش داشته است. جدول 1 تصویر کلی عملکرد بورس اوراق بهادار در سال 1384 شرح واحد سنجش 1382 1383 1384 تغییر (درصد) شاخص قیمت و بازده (کل) __ 9/074ر27 762ر30 8/849ر26 7/12- شاخص بازده نقدی سهام __ 2/933ر3 1/198ر4 2/692ر4 8/11 شاخص کل قیمت __ 4/379ر11 113ر12 4/459ر9 9/21- تعداد اوراق بهادار دادوستدشده میلیون سهم 8/878ر7 5/171ر14 7/736ر14 5/3 ارزش اوراق بهادار دادوستد شده میلیارد ریال 8/869ر66 705ر103 3/866ر58 2/43- ارزش بازار میلیارد ریال 8/695ر309 2/547ر387 698ر326 16- نسبت فعالیت (ارزشی) درصد 21 27 18 37- نسبت فعالیت (تعدادی) درصد 2/20 18 2/14 1/21- تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده عدد 383 426 432 4/1 ارزش سهام عرضه شده دولتی میلیارد ریال 7/003ر9 794ر6 2/652 4/90- تعداد سهام عرضه‌شده دولتی میلیون سهم 4/759 682 6/157 9/76- نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی درصد 2/27 *28 *19 1/32- * براساس پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی 2- شاخص‌های بازار سهام شاخص قیمت و بازده نقدی (تدپیکس) به عنوان نماگر بازده کل سرمایه‌گذاری بر روی اوراق بهادار، با کاهش 7/12 درصدی از 762ر30 واحد در سال 1383 به 8/849ر26 واحد در پایان سال 1384 رسید. چنانچه از نمودار 4 ملاحظه می‌شود، بیشترین میزان افزایش شاخص قیمت و بازده نقدی در آذر ماه بوده که با 6/6 درصد افزایش نسبت به ماه پیش از آن، به 4/937ر28 واحد رسیده است. براساس این نمودار کمترین بازده سرمایه‌گذاری نیز مربوط به تیر ماه بوده است. شاخص قیمت (کل) تا آبان ماه سال 1384 روندی نزولی داشت به‌گونه‌ای که با کاهشی معادل 9/22 درصد از 8/701ر12 واحد در فروردین ماه سال 1384 به 7/788ر9 واحد در پایان آبان ماه رسید. در آذر ماه سال 1384 و همزمان با تغییر دبیرکل سازمان بورس، شاخص کل افزایش 3/5 درصدی نسبت به ماه قبل داشت و پس از آن تا پایان سال روند کاهشی شاخص کل ادامه یافت. جدول2 وضعیت شاخص های اصلی بورس ماه شاخص قیمت شاخص بازده نقدی شاخص قیمت و بازده نقدی تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی (درصد) کل مالی صنعت پنجاه شرکت فروردین 8/701ر12 7/154ر36 1/654ر9 1/948 8/206ر4 6/323ر32 1/5 اردیبهشت 1/605ر12 1/973ر35 3/577ر9 8/947 8/222ر4 9/199ر32 4/0- خرداد 9/423ر12 9/943ر35 2/422ر9 6/924 4/261ر4 527ر32 5/0- تیر 8/731ر11 9/261ر33 7/921ر8 4/878 1/315ر4 9/623ر30 4/4- مرداد 5/752ر10 3/315ر28 2/261ر8 5/800 2/545ر4 5/564ر29 5/3- شهریور 5/411ر10 8/798ر26 7/024ر8 766 8/582ر4 7/863ر28 4/2- مهر 9/031ر10 6/363ر25 4/750ر7 9/733 6/584ر4 822ر27 6/3- آبان 7/788ر9 3/480ر24 4/573ر7 722 7/586ر4 7/159ر27 4/2- آذر 2/304ر10 9/257ر25 7/992ر7 9/765 4/642ر4 4/937ر28 6/6 دی 6/107ر10 2/750ر24 3/841ر7 2/752 3/644ر4 2/397ر28 9/1- بهمن 3/868ر9 1/127ر24 1/657ر7 1/731 5/645ر4 9/731ر27 3/2- اسفند 4/459ر9 4/941ر20 3/427ر7 2/697 2/692ر4 8/849ر26 2/3- شاخص مالی نیز در سال 1384 تا پایان آبان ماه روندی نزولی داشت. این شاخص در ماه آذر 2/3 درصد نسبت به ماه قبل افزایش و پس از آن نیز روند کاهشی شاخص مالی ادامه یافت به‌گونه‌ای که در پایان سال این شاخص به رقم 4/941ر20 واحد رسید. کاهش قابل‌ملاحظه شاخص مالی در این سال رانیز می‌توان به دلیل تأثیر وضعیت رکودی بازار بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری که عمدتاً دارای سبد سرمایه‌گذاری از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس هستند، دانست. به بیان دیگر قیمت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری که متأثر از ارزش سبد سهام این شرکت‌هاست، بیشتر از قیمت سهام شرکت‌های تولیدی از شرایط بازار تأثیر می‌گیرد. این امر به دلیل آنست که ترکیب سبد سهام این شرکت‌ها، عمدتاً از سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. 3- ارزش بازار سهام در پایان سال 1384، ارزش بازار سهام با کاهش 16 درصدی نسبت به سال قبل، به 7/745ر325 میلیارد ریال (حدود 36 میلیارد دلار) بالغ شد. همانطور که از نمودار 5 پیداست بخش عمده این کاهش ارزش، در فاصله ماه‌های خرداد تا مرداد رخ داد که حدود 8/11 درصد بوده است. جدول 3 تفکیک تغییر در ارزش جاری بازار طی سال 1384 ناشی از افزایش سرمایه، پرداخت سود و تغییر قیمت را نشان می‌دهد. همانگونه که در این جدول ملاحظه می‌شود، تقسیم سود شرکت‌ها و تغییر قیمت باعث کاهش 35/22 درصدی و افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل آورده نقدی و مطالبات و درج شرکت‌های جدید در این دوره باعث افزایش 4/6 درصدی ارزش جاری بازار شده که برآیند این تغییرات در نهایت ارزش جاری بازار را در پایان سال 1384 نسبت به پایان سال قبل از آن 16 درصد کاهش داده است. بنابراین تقریباً نیمی از کاهش ارزش بازار در این سال در اثر تقسیم سود توسط شرکت‌ها بوده است. جدول 3 تفکیک تغییر در ارزش جاری بازار ردیف شرح سال 1384 میلیارد ریال درصد نسبت به ردیف 2 1 کل ارزش جاری بازار در انتهای سال 745ر325 2 کسر شود: کل ارزش جاری بازار در ابتدای سال 547ر387 100 3 کل تغییر ارزش جاری بازار طی سال 802ر61- 95/15- 4 تغییر کل فوق (ردیف 3) به شرح ذیل تفکیک می‌شود: الف – ناشی از افزایش سرمایه شرکت‌ها طی سال از محل آورده نقدی یا مطالبات ب – ناشی از اعلان تقسیم سود توسط شرکت‌ها طی سال ج – ناشی از عرضه اولیه شرکت‌های پذیرفته شده طی سال د – ناشی از تغییر قیمت‌ اوراق بهادار 862ر16 124ر41- 950ر7 480ر45- 35/4 61/10- 05/2 74/11- در پایان سال 1384 از میان صنایع تعریف شده در بورس اوراق بهادار تهران - براساس طبقه‌بندی جدید صنایع که در سال 1383 انجام گرفته است- صنایع وسایل نقلیه، سیمان، آهک و گچ و شرکت‌های چند رشته‌ای به ترتیب با 5/18، 7/17 و 12 درصد، بیشترین سهم از ارزش بازار را در اختیار داشته‌اند. گفتنی است که در این سال میزان ارزش بازار سهام 10 شرکت بزرگ‌تر از نظر ارزش بازار، از 7/37 درصد به 36 درصد کاهش یافته است. 4 – دادوستد اوراق بهادار ارزش سهام و حق‌تقدم دادوستدشده در سال 1384 تقریباً نصف سال 1383 بوده است. در این سال در مجموع تعداد 9/14502 میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش 8/56528 میلیاردریال دادوستد شده است که از نظر تعداد 3/2 درصد بیشتر و از نظر ارزش 5/45 درصد کمتر از سال گذشته بوده است. همچنین از مرداد ماه سال 1384، در پی پذیرش اوراق مشارکت ایران‌خودرو به عنوان اولین اوراق مشارکت شرکتی، دادوستد این اوراق در بورس آغاز گردید و تا پایان سال تعداد 8/233 میلیون اوراق مشارکت به ارزش 5/337ر2 میلیارد ریال دادوستد شد. از نظر دفعات معامله و تعداد خریداران نیز آمار سال 1384 به ترتیب نشان‌دهنده 6/9 و 8/23 درصد کاهش نسبت به سال پیش است. جدول 4 ارزش و تعداد اوراق بهادار معامله شده به تفکیک سهام و حق‌تقدم و اوراق مشارکت شرح واحد سنجش 1382 1383 1384 تغییر (درصد) تعداد سهام و حق‌تقدم دادوستدشده میلیون سهم 8/878ر7 5/171ر14 9/502ر14 3/2 ارزش سهام و حق‌تقدم دادوستد شده میلیارد ریال 8/869ر66 705ر103 8/528ر56 5/45- تعداد اوراق مشارکت دادوستد شده میلیون عدد - - 8/233 - ارزش اوراق مشارکت دادوستد شده میلیارد ریال - - 5/337ر2 - از مجموع دادوستدهای انجام شده نیز سهم تالار اصلی از نظر ارزش و تعداد سهام و حق‌تقدم مبادله شده به ترتیب 72 و 65 درصد بوده است. همچنین از کل خریداران، 65 درصد سهام و حق‌تقدم شرکت‌های درج شده در تالار اصلی را خریداری کرده‌اند. جدول 5 دادوستد سهام و حق‌تقدم در بورس اوراق بهادار تهران داد و ستد سال سال تغییر (درصد) 1383 1384 ارزش داد وستد(میلیارد ریال)   705ر103 8/528ر56 5/45-   تابلوی اصلی 9/595ر79 1/714ر40 8/48-   تابلوی فرعی 1/109ر24 6/814ر15 4/34- خریداران(کل) 492ر570ر1 545ر196ر1 8/23-   تابلوی اصلی 445ر174ر1 475ر776 9/33-   تابلوی فرعی 047ر396 070ر420 1/6 تعداد سهام و حق تقدم داد و ستد شده(میلیون عدد)   5/171ر14 9/502ر14 3/2   تابلوی اصلی 6/227ر9 3/443ر9 3/2   تابلوی فرعی 9/943ر4 6/059ر5 3/2 تعداد دفعات دادوستد 647ر340ر2 244ر115ر2 6/9-   تابلوی اصلی 677ر772ر1 085ر418ر1 20-   تابلوی فرعی 970ر567 159ر697 7/22 میانگین ارزش مبادلات روزانه در بورس اوراق بهادار طی سال 1384، 7/231 میلیاردریال بود که در سنجش با سال قبل 7/45 درصد کاهش یافته است. همچنین میانگین ارزش هر سهم مبادله شده هم در این سال 8/897ر3 ریال بوده است. جدول 6 تعداد روزهای فعالیت و میزان دادوستد سهام و حق‌تقدم در سال 1384 ردیف ماه تعداد روزهای فعالیت ارزش سهام و حق تقدم دادو ستد شده (میلیارد ریال) تعداد سهام و حق تقدم دادوستد شده(میلیون عدد ) متوسط ارزش هر سهم (ریال) متوسط ارزش مبادلات روزانه (میلیارد ریال) 1 فروردین 18 1/778ر5 6/354ر1 4/265ر4 321 2 اردیبهشت 20 8/641ر5 7/326ر1 4/252ر4 1/282 3 خرداد 21 2/782ر7 597ر1 9/872ر4 6/370 4 تیر 20 4/951ر5 8/553ر1 2/830ر3 6/297 5 مرداد 23 1/596ر3 8/915 8/926ر3 4/156 6 شهریور 21 5/349ر8 6/942ر1 298ر4 6/397 7 مهر 21 4/115ر2 9/816 5/589ر2 7/100 8 آبان 21 8/043ر3 855 9/559ر3 9/144 9 آذر 20 3/121ر6 6/940ر1 3/154ر3 1/306 10 دی 19 8/512ر2 4/732 9/430ر3 3/132 11 بهمن 20 157ر2 4/593 635ر3 9/107 12 اسفند 20 3/479ر3 9/873 6/981ر3 174 جمع 244 8/528ر56 9/502ر14 8/897ر3 7/231 در میان صنایع نیز، خودرو و ساخت قطعات، انبوه‌سازی، املاک و مستغلات و شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی به ترتیب با 2/18، 14 و 3/12 درصد از کل مبادلات بازار سهام، در رتبه‌های اول تا سوم قرار داشته‌اند. 5- عرضه سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی در سال 1384، در مجموع 6/157 میلیون سهم به ارزش 2/652 میلیارد ریال توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌طور اصالتی و به‌وکالت از طرف سازمان‌ها و شرکت‌های مادرتخصصی از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است که در سنجش با سال پیش از آن، از نظر ارزش 90 درصد و از نظر تعداد 77 درصد کاهش داشته است. میزان عرضه سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌تفکیک در جدول 7 ارائه شده است. جدول 7 عرضه سهام توسط عرضه‌کنندگان دولتی و عمومی نام سازمان عرضه کننده میزان عرضه سهام تعداد (عدد) مبلغ (میلیارد ریال) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 260ر810ر8 4/212 شرکت ساتکاب 530ر240ر32 148 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 601ر213ر14 7/84 شرکت مخابرات ایران 629ر055ر33 7/73 سازمان خصوصی‌‌سازی 273ر883ر34 8/66 شرکت ملی صنایع پتروشیمی 908ر931ر29 38 شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی 348ر578ر2 7/26 سازمان صنایع ملی ایران 857ر838ر1 9/1 جمع 406ر552ر157 2/652 6- پذیرش شرکت‌ها در سال 1384، تعداد 39 درخواست جدید از سوی شرکت‌ها برای پذیرش در بورس تهران دریافت شد که پس از بررسی مدارک و مستندات ارسالی، پرونده 26 شرکت برای بررسی بیشتر و تصمیم‌گیری، به هیأت پذیرش ارسال شد. همچنین طی این سال، هیأت پذیرش با درج 6 شرکت جدید در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در تابلوی فرعی بورس تهران، موافقت کرد. ارزش اسمی شرکت‌های پذیرفته شده در سال 1384 بالغ بر 1042 میلیارد ریال بود. صنعت واسطه‌گری‌های مالی با پذیرش 2 شرکت، بیشترین سهم را در پذیرش شرکت‌های جدید در سال 1384 به خود اختصاص داده‌ است. فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در سال 1384 و ارزش اسمی آنها به شرح جدول زیر می‌باشد: جدول 8 فهرست شرکت‌های پذیرفته شده، ارزش اسمی و ارزش بازار آنها در سال 1384 نام شرکت تاریخ تصویب در هیئت پذیرش تاریخ درج در فهرست تابلو ارزش اسمی (میلیارد ریال) ارزش بازار* (میلیارد ریال) 1- تولید محور خودرو 25/8/83 30/1/84 300 390 2- سیمان سفید نی‌ریز 18/8/83 30/3/84 32 - 3- لیزینگ خودرو غدیر 23/9/83 4/4/84 100 190 4- رایان سایپا 3/12/83 4/4/84 150 750 5- ایران ارقام 26/5/83 6/4/84 50 90 6- سرمایه‌گذاری شاهد 24/1/83 11/5/84 410 2/566ر1 جمع 042ر1 2/2986 * ارزش بازار براساس قیمت اولین روز عرضه در بورس اوراق بهادار محاسبه شده است. 7- پذیرش اوراق مشارکت در سال 1382 با تصویب مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اجازه یافتند تا با موافقت سازمان بورس اقدام به انتشار اوراق مشارکت نمایند. در سال 84 آیین‌نامه پذیرش اوراق مشارکت شرکت‌های بورسی توسط سازمان بورس، نهایی و اعلام گردید و متعاقب آن در این سال، 11 طرح جهت دریافت مجوز انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های بورسی، دریافت گردیده است. از میان تقاضاهای دریافت شده، با تکمیل مدارک لازم تعداد 4 پرونده به هیئت پذیرش ارائه گردیده است. با بررسی‌های انجام گرفته، هیئت پذیرش با انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت‌های "سیمان سپاهان" و "ایران خودرو" موافقت نمود. با طی مراحل اجرایی انتشار اوراق مشارکت ایران خودرو، اولین اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در مرداد ماه سال جاری منتشر گردید. این اوراق به مبلغ 1000 میلیارد ریال و به منظور تأمین مالی پروژه تولید پژو پارس، در شرکت ایران خودرو خراسان منتشر گردیده است. 8- تأمین منابع مالی شرکت‌های پذیرفته شده در سال 1384 سازمان بورس از میان 203 درخواست برای افزایش سرمایه، با افزایش سرمایه 101 شرکت به‌میزان 1/25448 میلیارد ریال موافقت کرد. ارزش بازار افزایش سرمایه شرکت‌های مزبور 209ر125 میلیارد ریال بوده است. ترکیب منابع افزایش سرمایه در درخواست‌های بررسی شده، به شرح جدول زیر می‌باشد: جدول 9 ترکیب منابع افزایش سرمایه شرکت‌های بورس در سال 1384 منابع افزایش سرمایه درصد آورده نقدی و مطالبات سهامداران آورده نقدی، سود انباشته و اندوخته‌ها سود انباشته و اندوخته‌ها 67 14 19 جمع 100 9- کارگزاران بورس درپایان سال1384، در مجموع 354 شعبه کارگزاری از شرکت‌های کارگزاری موجود، در تالارهای اصلی، فرعی، اختصاصی و مناطق به خرید و فروش سهام اشتغال داشتند که در این میان سهم کارگزاران وابسته به بانک‌ها از خرید 2/50 درصد و از فروش 5/43 درصد بوده است. جدول 10 فعالیت کارگزاران بورس در سال 1384 کارگزاران تعداد خرید (میلیارد ریال) تغییرات (درصد) فروش (میلیارد ریال) تغییرات (درصد) 1383 1384 1383 1384 1383 1384 غیر بانکی 57 70 760ر63 155ر28 8/55- 539ر61 940ر31 1/48- بانکی 13 14 945ر39 374ر28 29- 166ر42 589ر24 7/41- جمع 70 84 705ر103 529ر56 5/45- 705ر103 529ر56 5/45- 10- تالارهای مناطق و اختصاصی در سال 1384 با افتتاح تالارهای منطقه‌ای کیش، همدان، قزوین، قم، سمنان، کرمانشاه، بندرعباس تعداد تالارهای منطقه‌ای فعال به 21 تالار افزایش پیدا کرد. هدف از ایجاد این تالارها علاوه‌بر تسهیل دسترسی شهرستان‌ها به بازار اوراق بهادار، برقراری دوره‌های آموزشی، فرهنگ‌سازی و همچنین شناسایی و معرفی شرکت‌های دارای پتانسیل پذیرش بوده است. مجموع مبادلات انجام شده (حجم خرید و فروش) در تالارهای منطقه‌ای در این سال بالغ بر 8/919ر5 میلیون ورقه بهادار به ارزش 1/644ر32 میلیارد ریال بود که معاملات به‌تفکیک تالارها در جدول 11 ارائه شده است. جدول 11 وضعیت معاملات و کدهای جدید تالارهای منطقه‌ای ردیف شهرستان تاریخ شروع معاملات تعداد اوراق بهادار دادوستد شده (میلیون سهم) ارزش اوراق بهادار دادوستد شده (میلیارد ریال) تعداد کدهای جدید 1 اردبیل 16/12/83 5/30 1/76 2762 2 ارومیه 22/12/83 4/67 6/237 2126 3 اصفهان 5/12/82 6/640 9/6045 8827 4 اهواز 12/11/83 6/41 8/141 2923 5 بندرعباس 22/10/84 8/0 6/3 51 6 تبریز 22/7/82 4/920 9/4224 4290 7 رشت 19/8/83 7/577 2/2150 3146 8 زاهدان 22/9/83 4/265 6/450 3995 9 زنجان 20/11/83 1/101 367 4419 10 ساری 15/10/83 3/321 1/1162 3194 11 سمنان 10/9/84 6/19 5/61 383 12 شیراز 2/3/83 9/794 5/2558 4806 13 قزوین 6/6/84 1/69 9/273 1503 14 قم 5/5/84 7/48 3/147 1694 15 کرج 28/9/83 3/1232 4/4869 12869 16 کرمان 15/6/83 4/442 2/1863 1531 17 کرمانشاه 16/8/84 6/2 4/7 474 18 کیش 5/2/84 7/425 8/1617 357 19 مشهد 21/3/81 3/260 4708 8897 20 همدان 11/2/84 6/224 8/425 2494 21 یزد 28/7/83 4/432 7/1250 1768 جمع 8/919ر5 1/644ر32 509ر72 همچنین در سال 1384 تعداد تالارهای اختصاصی که با هدف فراهم آوردن امکان دسترسی سهامداران به بازار سرمایه ایجاد شد از 4 تالار در سال 83 به 17 تالار افزایش یافت. مجموع مبادلات انجام شده در تالارهای اختصاصی در این سال بالغ بر 2/1847 میلیون ورقه بهادار به ارزش 2/7938 میلیارد ریال بود که معاملات به تفکیک تالارها در جدول 12 ارائه شده است. جدول 12 وضعیت معاملات تالارهای اختصاصی در سال 1384 ردیف نام تالار اختصاصی تعداد اوراق بهادار دادوستد شده (میلیون عدد) ارزش اوراق بهادار دادوستد شده (میلیارد ریال) 1 مفید 5/74 9/124 2 پارس نمودگر 1/20 1/68 3 حافظ 3/12 45 4 بارز 7/8 7/27 5 بانک ملی – تالار اختصاصی جردن 9/2 3/8 6 بانک ملی – تالار اختصاصی شهرک غرب 7/70 3/391 7 بانک ملی – تالار اختصاصی وزرا 3/519 1/2497 8 بانک سپه 2/52 3/159 9 بانک سامان 3/43 1/133 10 راهبرد 5/55 195 11 کیمیا سهم 4/27 8/87 12 بانک تجارت 8/11 9/34 13 ایرانیان 4/29 90 14 بانک صادرات 8/891 9/3985 15 مهرآفرین اصفهان 6/22 3/78 16 سهامگستران شرق مشهد 7/4 5/11 17 ایران سهم 0 0 18 بانک کشاورزی 599 1/705 جمع 2/2446 3/8643


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

2 (2213)

سازمان کارگزارن بورس اوراق بهادار تهران گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1384 اسامی اعضای هیئت مدیره ردیف نام عضو هیئت مدیره نام نماینده سمت امضاء 1 ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2212)

ت متحده آمریکا از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد. (تغییر مسیر از HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&redirect=no" \o "امریکا" امریکا) پرش به: HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7" \l "column-one#column-one" ناوبری, جستجو    INCLUDEPICTURE "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Qsicon_Exzellent.svg/16px-Qsicon_Exzellent.svg.png" \* MERGEFORMATINET United States of Americaایالات متحده آمریکا INCLUDEPICTURE "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/125px-Flag_of_the_United_States.svg.png" ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2211)

فهرست مطالب مقدمه فصل اول : دولت و مسوولیت بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن گفتار نخست: تعریف دولت اجتماع سیاسی 2-1) اقتدار سیاسی 3-1) تعریف دولت 4-1) دولت مدرن گفتار دوم: منشا دولت ادامه مطلب…

background