دسته‌بندی نشده

2 (2351)

مقدمه : مطالب گردآوري شده نتايج فعاليت هايي بوده كه در طي دوره كارآموزي انجام شده است . در اين دوره 30 روزه با بازديد ترانس هاي سطح شهر بيجار و اطراف آن به همراهي مسئول آن بخش در اداره برق بيجار رفته و مشكلات پيش آمده براي ترانس ها رفع مي شد . كه در... ادامه متن

مقدمه : مطالب گردآوری شده نتایج فعالیت هایی بوده که در طی دوره کارآموزی انجام شده است . در این دوره 30 روزه با بازدید ترانس های سطح شهر بیجار و اطراف آن به همراهی ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2350)

مقدمه : مطالب گردآوري شده نتايج فعاليت هايي بوده كه در طي دوره كارآموزي انجام شده است . در اين دوره 30 روزه با بازديد ترانس هاي سطح شهر بيجار و اطراف آن به همراهي مسئول آن بخش در اداره برق بيجار رفته و مشكلات پيش آمده براي ترانس ها رفع مي شد . كه در... ادامه متن

مقدمه : مطالب گردآوری شده نتایج فعالیت هایی بوده که در طی دوره کارآموزی انجام شده است . در این دوره 30 روزه با بازدید ترانس های سطح شهر بیجار و اطراف آن به همراهی ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2348)

پيشگفتار بسم الله الرحمن الرحيم مسائل اخلاقى در هر زمان از اهميت فوق‏العاده‏اى برخوردار بوده، ولى در عصر و زمان ما اهميت ويژه‏اى دارد، زيرا: 1- از يك سو عوامل و انگيزه‏هاى فساد و انحراف در عصر ما از هر زمانى بيشتر است و اگر در گذشته براى تهيه... ادامه متن

پیشگفتار بسم الله الرحمن الرحیم مسائل اخلاقى در هر زمان از اهمیت فوق‏العاده‏اى برخوردار بوده، ولى در عصر و زمان ما اهمیت ویژه‏اى دارد، زیرا: 1- از یک سو عوامل و انگیزه‏هاى فساد و انحراف ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2347)

عنوان پژوهش: تاريخ تحليلي چهارمين دوره مجلس شوراي ملي (1302-1300 هجري شمسي/ 1341-1339هجري قمري) موضوع پژوهش: با صدور فرمان مشروطيت، ساختار حكومت از قدرت مطلقه به حكومت دموكراتيك و مشاركت سياسي مردم در اداره مملكت تغيير يافت. قطعاً در اين ميان مجلس شوراي... ادامه متن

عنوان پژوهش: تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی (1302-1300 هجری شمسی/ 1341-1339هجری قمری) موضوع پژوهش: با صدور فرمان مشروطیت، ساختار حکومت از قدرت مطلقه به حکومت دموکراتیک و مشارکت سیاسی مردم در اداره مملکت ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2346)

فصل اول کلیات مقدمه: ظهور انقلاب صنعتي و بروز عدم تعادل‌هاي ناشي از فزوني توليد بر مصرف و برعكس، نقش پول كاغذي و پديد آمدن تورم ساختاري، دخالت مستقيم و مستمر دولت در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي براي ايجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادي را كه اغلب... ادامه متن

فصل اول کلیات مقدمه: ظهور انقلاب صنعتی و بروز عدم تعادل‌های ناشی از فزونی تولید بر مصرف و برعکس، نقش پول کاغذی و پدید آمدن تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2345)

عوامل فیزیکی زیانآور محیط کار بشردر ابتدای تمدن خویش زندگی ساده و فاقد صنعت و حرفههای گوناگون داشته است اما به تدریج با رشد جوامع بشری انسان برای رفع نیازهای حیاتی زندگی خویش حرکت خویش را به سمت تولید که لازمه آن مصرف انرژی و به کارگیری فکر و... ادامه متن

عوامل فیزیکی زیانآور محیط کار بشردر ابتدای تمدن خویش زندگی ساده و فاقد صنعت و حرفههای گوناگون داشته است اما به تدریج با رشد جوامع بشری انسان برای رفع نیازهای حیاتی زندگی خویش حرکت خویش ادامه مطلب…

By 92, ago
background