زبان و ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی غزل‌های سعدی شیرازی و غزل‌های کمال خجندی

جستجو در سایت :    دانشگاه شیراز  دانشکده ادبیات و علوم انسانی  پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی مطالعه تطبیقی غزل‌های سعدی شیرازی  و غزل‌های کمال خجندی  استاد راهنما: دکتر محمد حسین کرمی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد (در فایل بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
زبان و ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی رابطه‌ی بینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازی در آثار داستانی‌تصویری احمدرضا احمدی، محمدرضا شمس، آنتونی براون و موریس سنداک

جستجو در سایت :    [do_widget id=search-2]

عنوان : مطالعه تطبیقی ارتباط‌ی بینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازی در آثار داستانی‌تصویری  احمدرضا احمدی، محمدرضا شمس، آنتونی براون و موریس سنداک

(بیشتر…)

توسط admins، قبل