رشته ریاضی

پایان نامه : وجود تعداد نامتناهی جواب برای دستگاه های بیضوی تباهیده و تکین با غیر خطی های مقعر

جستجو در سایت :    [do_widget id=search-2]

گرایش : واکاوی

عنوان : وجود تعداد نامتناهی جواب برای دستگاه های بیضوی تباهیده و تکین با غیر خطی های مقعر

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
رشته ریاضی

دانلود پایان نامه : استفاده از روشهای درونیابی برای داده­ های نادقیق

جستجو در سایت :    [do_widget id=search-2]

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی

عنوان : بهره گیری از روشهای درونیابی برای داده­ های نادقیق

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
رشته ریاضی

دانلود پایان نامه ارشد : مقایسه چندین خانواده نمایی دو پارامتری بابیش از یک کنترل

جستجو در سایت :    [do_widget id=search-2]

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی 

گرایش : آمار

عنوان : مقایسه چندین خانواده نمایی دو پارامتری بابیش از یک کنترل

(بیشتر…)

توسط admins، قبل