مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی فون کنه ­های Eriophyoidea در شهرستان شیراز

جستجو در سایت :    [do_widget id=search-2]

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش : حشره ­شناسی کشاورزی

عنوان : مطالعه فون کنه ­های Eriophyoidea در شهرستان شیراز 

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
مهندسی کامپیوتر

دانلود پایان نامه ارشد : کاهش انرژی مصرفی در محیط ابرواره با استفاده از مهاجرت

جستجو در سایت :    [do_widget id=search-2]

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی کامپیوتر

گرایش : نرم افزار

عنوان : کاهش انرژی مصرفی در محیط ابرواره با بهره گیری از مهاجرت

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
فیزیک

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی سطح مقطع پراکندگی و جذب سلول­های خورشیدی

جستجو در سایت :    [do_widget id=search-2]

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  فیزیک

گرایش : اپتیک و لیزر

عنوان : مطالعه سطح مقطع پراکندگی و جذب سلول­های خورشیدی 

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
فیزیک

دانلود پایان نامه ارشد : محاسبه خواص ترمودینامیکی سیال هلیم III تزریق شده در یک نانو لوله در دمای معین

جستجو در سایت :    [do_widget id=search-2]

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک 

گرایش : ماده چگال

عنوان :  محاسبه خواص ترمودینامیکی سیال هلیم III تزریق شده در یک نانو لوله در دمای معین

(بیشتر…)

توسط admins، قبل